mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc
Công đoàn - đoàn thanh niên
TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014

TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với những chiến công hào hùng. Trong những chiến công đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của các bà, các mẹ, các chị. Người phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò trọng yếu, hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Từ Hai Bà Trưng với chiến thắng quân Đông Hán mở đầu 2000 năm lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đến các bà Triệu Thị Trinh, Thái hậu Dương Vân Nga, Đô đốc Bùi Thị Xuân... còn lưu danh mãi muôn đời.

"MỘT XIN RỬA SẠCH NƯỚC THÙ
HAI XIN ĐEM LẠI NGHIỆP XƯA HỌ HÙNG
.................................................."

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, nhân dân ta trong đó phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, có nhiều phụ nữ tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng như chị Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Vào những năm 1927-1930 những tổ chức phụ nữ bắt đầu được hình thành như phụ nữ Phản đế Đồng Minh, phụ nữ Hiệp Hội, phụ nữ Giải Phóng... Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho (Tiền Giang) trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Đông Dương thành lập. Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng cho phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy vào ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử trọng đại thể hiện rõ quan điểm của Đảng ta đối với phong trào của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội phụ nữ được rèn luyện, trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của cách mạng Việt Nam, với nhiều tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đó là: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1931); Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939); Hội phụ nữ Phản đế (1939-1941); Đoàn phụ nữ Cứu quốc (1941-1945);

Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Đảng và Chính phủ đứng trước một nhiệm vụ hết sức khó khăn: lần đầu tiên điều hành một chính quyền non trẻ. Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng thiết lập và củng cố hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Đảng chủ trương mở rộng mặt trận thống nhất dân tộc, thành lập các tổ chức đoàn thể nhằm tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng yêu nước.

Ở Hà Nội, tháng 10/1945, Ban chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Thành Hoàng Diệu (Hà Nội) được thành lập.

Trong năm 1946, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị đại biểu phụ nữ các khu, tỉnh miền Bắc do đồng chí Đỗ Mười chủ trì. Hội nghị đã bầu Ban Liên lạc Phụ nữ Xứ Bắc Bộ, bà Lê Thu Trà được bầu làm Trưởng Ban.

Tháng 4/1946, đồng chí Phạm Văn Đồng trong phái đoàn thiện chí của Quốc hội sang thăm Pháp đã trực tiếp gặp bà Eugenie Cotton, Hội trưởng Hội LHPN Pháp, Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Khi về nước đồng chí đã báo cáo với Bác. Là người đặc biệt quan tâm đến phong trào phụ nữ, Bác đã chỉ đạo sớm thành lập tổ chức Hội để tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, tổ chức Hội cần gia nhập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Nhận chỉ thị của Bác, đồng chí Phạm Văn Đồng đã gặp đồng chí Lê Thu Trà bàn việc xúc tiến thành lập Hội.

Tháng 6/1945, thay mặt Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, đồng chí Lê Thu Trà đã ký đơn xin gia nhập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Tháng 7/1946, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế đã gửi thư trả lời và bảy tỏ:… “vui mừng đón nhận tổ chức các bạn vào Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế”.

Ở trong nước, việc dự thảo Điều lệ Hội được tiến hành song song với việc vận động phụ nữ tiêu biểu tham gia tổ chức Hội. Ban sáng lập tổ chức Hội gồm các bà: Phan Thị An, Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Nguyễn Thị Thục Viên, Lê Thị Xuyến,… và phu nhân của một số nhà trí thức yêu nước như bà Nguyễn Xiển, Đỗ Đình Thiện,…

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 3/10/1946, Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định cho phép thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nghị định ghi: “Hội LHPN Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, nay được phép thành lập và hoạt động theo thể lệ đã ấn định trong Sắc lệnh số 52 ngày 22/4/1946 và theo Điều lệ đính kèm theo Nghị định này”.

Ngày 17/10/1946, báo Cứu quốc đăng toàn văn lời Hiệu triệu của Hội. Ngày 20/10/1946, Hội Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu, thay mặt phụ nữ cả nước tổ chức lễ ra mắt chính thức Hội LHPN Việt Nam tại Quảng trường Nhà hát lớn, Hà Nội, Đến dự có Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Bắc Bộ Nguyễn Xiển, Đại diện Tổng bộ Việt Minh Phạm Văn Đồng.

Thành công của cuộc vận động thành lập Hội LHPN Việt Nam đã khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ trước trách nhiệm đối với dân tộc, với phụ nữ Việt Nam vì hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngay sau khi ra đời, tổ chức Hội phụ nữ đã tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở Đảng, làm giao thông liên lạc từng bước phát động chị em tham gia đấu tranh chống bọn chủ bóc lột, đòi quyền lợi hàng ngày, tham gia rải truyền đơn, diễn thuyết, cắm cờ cách mạng, tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền góp phần to lớn làm nên thành công của cuộc cách mạng Tháng 8/1945. Từ đây mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho toàn dân tộc, đem đến sự đổi mới cho phụ nữ từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ xã hội có cơ hội phát huy tài năng tham gia vào nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... của đất nước.

Những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 30 năm đấu tranh gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mãi mãi là thiên anh hùng ca bất diệt trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong đó có công lao đóng góp to lớn của phụ nữ. Trang sử dân tộc mãi mãi còn ghi những chiến công vang dội của các đội nữ dân quân du kích, biệt động nội thành, các đội pháo binh... giáp mặt với quân thù, linh hoạt mưu trí giáng cho địch những đòn bất ngờ, bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến Mỹ, các đội dân công hỏa tuyến, các đội nữ thanh niên xung phong dũng cảm, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hàng chục vạn nữ chiến sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước vĩ đại. Lịch sử còn ghi những kỳ tích lẫy lừng của hàng triệu các má, các chị ở tuyến đầu Bến Tre với "Đội quân tóc dài" nổi tiếng trong thế trận 3 mũi giáp công chống phá ấp chiến lược mà đứng đầu là phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng Nguyễn Thị Định.

Lịch sử oai hùng ngàn năm của dân tộc vẫn ghi dấu những hình ảnh sáng ngời của  chủ nghĩa anh hùng cách mạng với hàng triệu phụ nữ "5 tốt" ở Miền Nam, "Ba đảm đang" ở Miền Bắc, vừa lao động xây dựng đất nước, vừa chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà để chồng con yên tâm đánh giặc, nhiều bà mẹ đã hiến tặng cả đàn con thân yêu cho độc lập tự do của Tổ quốc, tất cả sự hy sinh gian khổ đó đã hun đúc nên những người phụ nữ Việt Nam kiên cường xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ kính yêu trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Từ sau khi đất được hoàn toàn độc lập, Bắc Nam thống nhất, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 3/1978 Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phong trào đã giáo dục động viên phụ nữ cả nước làm tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm làm mẹ, đồng thời bồi dưỡng cho phụ nữ ý thức phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng, đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên một bước quan trọng.

Năm 1986, đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế, trước sự khủng hoảng tài chính khu vực đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước ta, Đảng ta đã quyết định đưa nước ta bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Những người phụ nữ lại bừng lên với khí thế cách mạng, hòa mình trên con đường phát triển của dân tộc gắn liền với những nhiệm vụ, chủ trương đổi mới của Đảng.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội, ở mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Việt Nam đều lấy nhiệm vụ, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn làm cơ sở để định hướng nhiệm vụ cho tổ chức mình. Mỗi kỳ đại hội, Hội đều kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Hội và đề ra những chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm, những phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

Ngày 12 – 14/3/2012 Đại hội lần thứ XI – Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội đã xác định mục tiêu hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012 – 2017: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Trên cơ sở xác định mục tiêu, Đại hội tiếp tục xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và phát động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai  sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(Nội dung của “5 không, 3 sạch”: 5 không là: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học.

3 sạch là: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường).

Và tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng - Trung hậu – Đảm đang”.

Nhìn lại hơn 80 năm thành lập của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho chúng ta thấy sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội LHPN Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước. Qua mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Việt Nam đã có những bước phát triển, đổi mới không ngừng về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của phong trào phụ nữ, góp phần đáng kể cho sự phát triển đất nước.

Đất Hà Nam luôn có những người phụ nữ ưu tú đi suốt dọc chiều dài lịch sử. Trong cuộc đấu tranh chống quân Đông Hán của nữ tướng Hai Bà Trưng có bà Nguyệt Nga (thôn An Mông – Tiên Phong – Duy Tiên), với lòng sôi sục căm thù quyết không đội trời chung cùng lũ giặc đã chiêu mộ binh sỹ, lấy mảnh đất quê hương làm nơi tụ nghĩa. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa bà Nga cùng vài ngàn nghĩa quân tình nguyện tham gia. Do lập nhiều chiến công bà được Trưng Vương phong là Nguyệt Nga công chúa. Trở về quê hương bà khuyên bảo dân làng trồng dâu nuôi tằm, bà được nhân dân trong vùng được coi là Bà tổ của nghề dâu tằm.

Năm 43 sau công nguyên, Mã Viện đem quân sang đánh nước ta, bà được giao nhiệm vụ trấn giữ thành Lạng Sơn, trước thế giặc mạnh, Lạng Sơn thất thủ, Trưng Vương tuẫn tiết, bà chạy về quê hương tử tiết nơi ngã ba sông quyết không chịu sa vào tay giặc. Bà được nhân dân tôn kính lập đền thờ (Đình Đá – thôn An Mông), suy tôn bà là Thánh Mẫu, là Thành Hoàng làng.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Hà Nam đã từng bước hòa cùng vào xu thế cách mạng của chị em phụ nữ cả nước, chung tay góp sức vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong những năm 30 của thế kỷ 20, các bà, các mẹ, các chị đã tham gia rải truyền đơn, mít tinh, biểu tình ủng hộ cách mạng chống đế quốc Pháp. Các bà, các mẹ, các chị luôn kiên trung, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng trước những đòn tra tấn của kẻ thù, bền gan vững chí xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh.

Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, khắp các huyện, thị xã các mẹ, các chị lại tiếp tục cống hiến tuổi thanh xuân của mình và hiến dâng những người chồng, người con cho Tổ quốc. Các mẹ, các chị không chỉ tham gia kháng chiến tại quê hương mà nhiều mẹ, nhiều chị còn xung phong ra mặt trận.

Lịch sử Hà Nam vẫn mãi còn ghi chiến công oanh liệt của 10 nữ dân quân Lam Hạ, những con người với niềm tin sắt đá: lấy máu mình để bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu, đường sắt và quốc lộ 1 – con đường huyết mạch Bắc – Nam của Tổ quốc trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Những cô gái dũng cảm khi đối diện với cái chết còn kiên cường dặn nhau: “Ai còn sống phải chiến đấu gấp đôi, gấp ba để bảo vệ Tổ quốc thay bạn đã hi sinh”; Có người còn nói nếu mình hi sinh thì cũng tiếp tục phù hộ Tổ quốc. Tấm gương hy sinh anh dũng sáng ngời của các chị còn mãi sáng trong lòng mỗi người dân Hà Nam. Tri ân những tấm gương hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Nam đã khởi công xây dựng và hoàn thành công trình Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và Đài tưởng niệm 10 cô gái Lam Hạ trên chính trận địa pháo năm xưa.

Sau 30-4-1975, cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ xây dựng chủ nghĩa Xã hội trên cả nước. Phụ nữ Hà Nam tiếp tục viết thêm những thành tích đáng tự hào. Nhiều chị em phụ nữ đã giữ những cương vị chủ chốt trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với cán bộ giảng viên nữ trường CĐSP Hà Nam

Trong suốt quá trình hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường CĐSP Hà Nam bên cạnh các chú, các anh còn có sự góp công, góp sức của các bà, các mẹ, các chị. Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cô, nhiều chị đã giữ những cương vị chủ chốt của nhà trường. Ban Giám hiệu gồm 3 người, trong đó nữ có đồng chí Đoàn Thị Thanh Trầm làm hiệu trưởng. 06 đồng chí là trưởng các đơn vị trên tổng số 12 đơn vị. 01 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn và 1 đ/c là Bí thư Đoàn trường. Dù ở những vị trí công tác, với những cương vị khác nhau nhưng các cô, các chị, các em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đóng góp cho sự thành công của nhà trường trong tiến trình đổi mới và phát triển. Nhiều chị em đã vượt qua những khó khăn của bản thân cũng như của gia đình vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện đang có 03 chị học nghiên cứu sinh tiến sĩ, 10/93 chị là thạc sĩ – giảng viên chính, nhiều chị là thạc sĩ và đang hoàn thiện chương trình thạc sĩ. Nhiều chị đã tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia huấn luyện các đội tuyển học sinh sinh viên và tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi TCCN toàn quốc đạt nhiều giải cao được các cấp, bộ, ngành ghi nhận. Lực lượng nữ công nhà trường chiếm tỷ lệ lớn với 93 cán bộ giáo viên, giảng viên, công nhân viên là nữ trên tổng số 137 cán bộ, giáo viên, giảng viên, công nhân viên (chiếm tỷ lệ  67,9%).

Nhìn lại lịch sử truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ giảng viên, giáo viên, công nhân viên trường CĐSP Hà Nam càng thấy rõ hơn trọng trách của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, trong sự nghiệp trồng người, vượt qua khó khăn xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình. Mỗi nữ cán bộ, giảng viên hãy là những thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội; là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, luôn tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học góp phần giữ vững thương hiệu đào tạo của CĐSP Hà Nam trong khu vực và trên cả nước.

 

Bốn nữ Đảng viên khoa Xã hội

Trưởng Ban nữ công-Thạc sĩ Nguyễn Hải Thịnh
ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Áo Dài-Biểu hiện của bản sắc và tinh thần Việt Nam.
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014
Áo dài ơi!

“Áo bay trên đường như mây xuống phố
Áo tung sân trường tựa cánh chim câu”.

Tôi đã nghe bài hát Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Từ Huy - Thanh Tùng từ lúc là cô học sinh cấp II và say mê ngay hình ảnh áo dài “bay bay trong gió - bay bay trên phố”.

Áo dài - trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, có cổ cao, ôm sát cơ thể, dài khoảng ngang gối. Nó được xẻ ra ở hông, vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm, vừa kín đáo nhưng vẫn biểu lộ đường nét của một người thiếu nữ. "Ở đâu có phụ nữ Việt - ở đó có Áo dài Việt".

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng: “Là một trong những biểu tượng cho cái đẹp không chỉ của người phụ nữ mà của cả dân tộc Việt Nam, chiếc áo dài đã có quá trình gắn bó với những thăng trầm của lịch sử dân tộc để rồi tỏa sáng vẻ đẹp trong thời đại ngày nay. Chiếc áo dài Việt Nam đã có mặt trong nhiều sự kiện lớn, các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, được đón nhận với sự trân trọng. Đó cũng là món quà kỉ niệm mà nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là các thiếu nữ chọn khi đến Việt Nam. Kín đáo, duyên dáng và gợi cảm là một trong những yếu tố đưa áo dài trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt, là biểu tượng của trang phục phụ nữ Việt Nam”.

Không chỉ đàn ông mê. Đàn bà cũng say đắm. Bà Blaga Dimitrova, nữ thi hào Bulgaria nổi tiếng thế giới, ngắm chị em ta trong những bộ trang phục áo dài, phải thốt lên: "Bây giờ thì tôi tin, các thiên thần là có thực".

Áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi. Thiếu nữ mới lớn, phụ nữ trung niên... ai cũng có thể tìm được vẻ đẹp của mình trong chiếc áo dài. Chiếc áo có cách và đủ sức làm đẹp cho mọi đối tượng, tầng lớp phụ nữ. Nó đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng những ngày lễ quốc gia, lễ cưới, ngày tết, lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp hoặc trong những cuộc thi quan trọng.

Nữ giảng viên trường CĐSP Hà Nam trong ngày lễ khai giảng năm học 2014-2015


Không đơn thuần là trang phục truyền thống, mà Áo Dài còn là một nét văn hóa nói lên nhân sinh quan và gói trọn tinh thần Việt. Nói cách khác, đó chính là "quốc hồn" của phụ nữ Việt Nam.

Thạc sĩ Trần Thị Huyền Trang-Khoa Xã hội

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Hoạt động Đoàn thanh niên năm học 2013-2014.
Thứ tư, 06 Tháng 8 2014

Năm học 2013-2014 qua đi với đầy ắp những hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà nam. Những hoạt động được tổ chức với nhiều mục đích như nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên trẻ; tham gia, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi giao lưu giữa các đơn vị; tổ chức các hoạt động tình nguyện mang nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số hoạt động nổi bật trong năm học 2013-2014.


ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Ngôi trường – chia li – mùa hạ.
Thứ bảy, 28 Tháng 6 2014

Khi thanh âm của loài ve bắt đầu rỉ rả, ta biết lại một mùa xanh  tràn ngập nơi nơi. Bước chân ta bỗng ngập ngừng trước cổng trường. Ngôi trường quen thuộc chìm trong màu biếc của lá, rực rỡ màu mật ong của nắng. Tất cả tạo nên vẻ cổ điển, thâm trầm đặc trưng của nơi tạo nguồn tri thức.

Kì lạ làm sao, vẫn khung trời ấy ta vui chơi,vẫn  giảng đường ấy hàng ngày ta có mặt: nào mùa thu khai giảng rực rỡ áo dài, mùa đông ấm sực bàn tay dìu nhau leo cầu thang , mùa xuân náo nức đua chen hội thi nghề…Cớ sao khi hạ về, lòng ta chùng đến vậy? Khung trời chợt rộng, giảng đường chợt vời vợi xa, đôi mắt bạn nhìn ta cứ nhòe đi, chớp chớp. Trong lòng ta và bạn đều hiểu, trong tiếng ve ngân, giờ chia li của chúng mình đã điểm. Khoảnh thời gian vô tư lự đã vĩnh viễn trôi đi, phía chân trời xanh kia, chờ chúng ta là những gập ghềnh vốn dĩ của đời sống, cho chúng ta trưởng thành.

Để rồi, bao năm sau, vào một ngày hạ đẹp, ta quay lại ngôi trường xưa và lại bất ngờ nhận ra, cảm xúc trong ta về hạ của ngày đó và bây giờ vẫn vậy: bồi hồi,  nuối tiếc, rưng rưng. Bởi khoảnh khắc học trò vĩnh viễn sáng long lanh, không tì vết, không một khắc nào của đời người có thể sánh được.

Ngoài không gian trường ta kia là đời đấy. Đời cũng đang đón hè về như trong ngôi trường thâm trầm cổ kính này. Cũng tiếng ve ran trên vòm phượng vĩ, cũng tím hồng chùm bằng lăng rung rinh theo gió. Nhưng chỉ có nơi đây, trong khuôn viên trường yêu dấu, ngắm không gian rực rỡ sắc hoa,  ta mới có trọn vẹn cảm giác Chia li – chia li vĩnh viễn một khoảng đời trong trẻo .

Lòng ta rưng rưng theo tiếng ve rền. Hạ ơi, chậm một nhịp chân cho ta tạm biệt ngôi trường yêu dấu. Nơi giúp ta “chân cứng đá mềm” trên đường đời về sau; nơi giúp ta lưu nét cười sôi nổi…Tạm biệt, dấu yêu . Tạm biệt, ngôi trường – mùa hè – chia li.

Thạc sĩ Trương Thị Luyện

Phó trưởng khoa Tiểu học Mầm non

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Trường CĐSP Hà Nam ngày Lễ hội Xuân hồng
Chủ nhật, 09 Tháng 3 2014

NÉT ĐẸP CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HÀ NAM TRONG “LỄ HỘI XUÂN HỒNG”

Th.S Nguyễn Minh Sáng

Cùng với các thông điệp “Kết nối trái tim – Kết nối sự sống”, “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, Lễ hội Xuân hồng năm 2014 mang thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hy vọng” tiếp tục được các thầy cô và các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nam tích cực hưởng ứng mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên, hoạt động hiến máu đã diễn ra sôi nổi, an toàn, thể hiện tính nhân văn, lòng nhân ái của các thầy cô và các bạn sinh viên.

Ngày hội hiến máu năm nay diễn ra cùng thời điểm với đợt thực tập của sinh viên Cao đẳng khóa 15, 16 và trung cấp khóa 30 nên tham gia hiến máu chủ yếu là sinh viên cao đẳng khóa 17 và trung cấp khóa 31. Tuy nhiên, ngày hội đã được các thầy cô và các bạn sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

Dẫn đầu trong phong trào là các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, trưởng/phó các đơn vị của Nhà trường như: cô giáo Đoàn Thị Thanh Trầm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thầy Trương Mạnh Tiến - Trưởng Khoa Tiểu học – Mầm non. Ngoài ra, còn có các thầy trong Ban Thường vụ Đoàn trường như: thầy Đàm Công Ích, thầy Nguyễn Duy Dân, thầy Dương Hồng Phúc,... Các thầy không chỉ đóng góp trực tiếp các đơn vị máu quý giá mà còn đi đầu trong công tác vận động các thầy cô, cán bộ công nhân viên nhà trường, các bạn sinh viên tham gia.

Một điều đáng quý nữa là có rất nhiều các thầy cô, các bạn sinh không thể hiến máu vì lí do sức khỏe nhưng họ đã nỗ lực vận động và hỗ trợ cho công tác hiến máu trong ngày hội. Cũng không thể không nhắc đến các bạn sinh viên cao đẳng khóa 15, khóa 16; trung cấp khóa 30 khi biết được thông tin về ngày hội đã không quản ngại xa xôi từ cơ sở thực tập về trường tham gia đóng góp những đơn vị máu quý giá.

Với những cố gắng và nỗ lực cao nhất, Nhà trường đã đóng góp được 135 đơn vị máu trong đợt này. Với những thành tích đã đạt được, hàng năm Nhà trường luôn được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội chữ thập đỏ Tỉnh Hà Nam gửi thư cảm ơn, đặc biệt khoa Tiểu học – Mầm non đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về phong trào hiến máu tình nguyện năm 2013. Đáng quý hơn, đây là việc làm xuất phát từ bản thân nhận thức của mỗi thầy cô, cán bộ công nhân viên và sinh viên nhà trường - những tấm lòng cao cả, nhân văn.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Xúc cảm mùa qua
Thứ tư, 11 Tháng 12 2013

“Bà khen con bà tốt, tháng một, chạp bà sẽ biết con bà”. Ngày xưa, ở làng các cụ ngắm con gái con dâu của mình và hàng xóm rồi bình phẩm và để lời nhau như thế. Bà nào trót tự hào khoe con mình vóc ngọc da ngà, khoe quá đà thì thể nào cũng được tặng cho câu ca dân gian nhớ đời kia. Đó bởi là vì, thời tiết của hai tháng này thật đặc biệt. Nếu mưa phùn gió bấc thì không kể vì còn có tí ẩm ẩm, chứ thời tiết mà cứ sớm tinh mơ là sương muối dày đặc làm rụng sạch cả lá xanh, trưa chiều nắng rạn da, tối lại buốt tê tái cho vài tuần liền thì ai vóc ngọc da ngà lúc này mới được thẩm định: người mát da thì chỉ thêm hồng thêm nhuận, má hồng hơn phấn, môi thắm hơn son, gót đỏ ngọc ngà; người có tí xấu máu thì da đóng vẩy trắng, nẻ gót,  rạm da, môi nứt từng bờ, nụ cười chào nhau cứ phải múm mím giới hạn chứ nồng nhiệt quá là đổ máu môi ngay tắp lự.

Nhưng tuổi trẻ  thì có sá gì thời tiết “một chạp” ? Chấp cái buốt cái hanh, chấp đôi môi chưa kịp thoa son dưỡng mà bị nứt nẻ, lứa tuổi ngọc ngà chỉ biết nhiệt tình lao động và tận hưởng tháng ngày tươi đẹp đầy ý nghĩa trong đời sinh viên.

Chả tin thì cứ đến trường mình mà chứng kiến nhỉ? Suốt từ tháng thu vắt sang tháng đông, biết bao hoạt động sôi nổi đã diễn ra, chỉ kể tên thôi người ngoài cũng phải vịn ghế đứng cho vững vì chóng mặt: nghiệp vụ sư phạm toàn quốc này, văn nghệ chào mừng khai giảng này, văn nghệ chào mừng ngày 20/11 này,  tham gia thi viết và sân khấu hóa An toàn giao thông này, hội diễn văn nghệ quần chúng này, kì thi hết học kì này, hiến máu tình nguyện này, còn gì nữa, còn chứ đã hết đâu, kì thi quốc phòng toàn dân ở tít tận Đà Nẵng nữa đấy…

Chao ôi! Đếm sao cho hết thời gian ôn luyện. Sáng lên giảng đường, giữa giờ nghỉ tranh thủ tập; tối về miệt mài uốn nắn cho nhau. Các lớp tổ chức đoàn kết hơn bao giờ hết,  ai tham gia, ai phục vụ người tham gia đều nhiệt tình năng nổ hết lòng hết dạ.

Và chao ôi, sao có thể kìm nước mắt thôi rưng rưng khi thấy khuôn mặt sáng bừng, đêm hôm trước còn ở hội thi nghiệp vụ toàn quốc, sáng hôm sau đã vén áo, chìa tay dâng “ giọt máu đào sẻ chia niềm hi vọng” .. và cũng vẫn khuôn mặt ấy, vẫn sáng bừng lên, say sưa tập luyện vì sự mở mang kiến thức về An toàn Giao thông…

Thế mới là sinh viên sư phạm, thế mới là sống đích thực của  những năm tháng tuổi xanh đẹp nhất đời người.

Thế thì ta lo đếm ngày đếm tháng để mà chi hỡi người? Đếm chứ, đếm để biết thời gian không đợi người. Nhảo chân lên, nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động để trưởng thành, bởi hạnh phúc chính là đoạn đường ta đang trải qua hàng ngày để cán đích thành công.

Sức sống phơi phới của tuổi thanh niên đã át đi sự khắc nghiệt của mùa. Vẻ đẹp được hun đúc từ những phẩm chất vàng ròng của tâm hồn nhân ái cứ sáng rực rỡ, long lanh, bất chấp thời gian và mùa đông lạnh giá.

Yêu lắm, những học trò chăm ngoan của tôi!

Thạc sỹ Trương Thị Luyện

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Đổi mới Giáo dục, cần bắt đầu từ bậc Mầm non
Thứ năm, 05 Tháng 9 2013

TS. Trần Văn Thành

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Giáo dục Mầm non - bậc học đầu tiên của nền giáo dục quốc dân, từ trước đến nay chưa được quan tâm đúng mức. Chúng ta đề ra mục tiêu “phổ cập giáo dục Tiểu học” rồi “phổ cập giáo dục THCS”, “phổ cập giáo dục THPT”, “phổ cập đại học”,... mà quên mất mục tiêu “phổ cập giáo dục Mầm non”. Thiếu sót này đã dần được khắc phục trong vài năm trở lại đây. Bằng chứng là giáo viên Mầm non đã được xét biên chế chính thức, có những người được xét biên chế khi đã tuổi đã ngoài 50 (sắp nghỉ hưu). Chậm còn hơn không. Xã hội luôn ghi nhận những cơ chế chính sách đúng đắn và phù hợp.

Hiện nay, nhu cầu của xã hội đối với số lượng giáo viên Mầm non là rất lớn. Số lượng sinh viên đăng kí ngành học này tại các trường sư phạm ngày một tăng. Tuy nhiên, yêu cầu của xã hội đối với giáo viên Mầm non không chỉ là cô “nuôi” và “dạy” trẻ nữa. Xã hội đòi hỏi giáo viên Mầm non phải có phẩm chất và năng lực cần thiết, đặc biệt là: lòng yêu nghề, hiểu tâm lí trẻ, biết tổ chức các hoạt động của trẻ, có các kĩ năng xã hội phù hợp. Mặt khác, trẻ em hiện nay phát triển thể chất và trí tuệ sớm hơn. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng trẻ có năng khiếu là cần thiết.

Những phân tích trên đây cho thấy, cần nâng cao chuẩn giáo viên Mầm non. Để thực hiện được mục tiêu trên thì nội dung, chương trình, phương pháp dạy học của các trường sư phạm đào tạo giáo viên Mầm non cần được thay đổi cho phù hợp, cụ thể:

- Bổ sung nội dung “Tổ chức các hoạt động xã hội cho trẻ Mầm non”; “Hát ru”; “Phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu”; “Lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương” vào chương trình Giáo dục Mầm non.

- Thay đổi phương pháp dạy học từ “giảng giải, minh họa” sang “đóng vai”, “cô trò cùng chơi”.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm của giáo sinh Mầm non tại các cơ sở Giáo dục Mầm non.

Tích hợp là quan điểm chỉ đạo, xuyên suốt của Giáo dục Mầm non. Để thực hiện tốt quan điểm này, giáo viên Mầm non cần có cách nhìn tổng quan, liên môn, không quá coi trọng kiến thức mà trẻ thu được (dạy cho trẻ cái gì?). Giáo viên Mầm non trước hết cần trả lời những câu hỏi: “Trẻ hôm nay chơi có vui không?”; “Trẻ học được những kĩ năng gì?”; “Trẻ rút ra được bài học gì từ hoạt động của mình?”.

Đất nước ta đang hội nhập và phát triển. Giáo dục Mầm non cũng đang cố gắng tiếp cận với trình độ của các nước tiên tiến. Tuy nhiên, cần coi trọng giáo dục cho trẻ các giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc; coi trọng phát hiện và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu. Để thực hiện được mục tiêu đó, công tác đào tạo giáo viên Mầm non cần được đổi mới mạnh mẽ. Xã hội đòi hỏi ngày càng cao đối với Giáo dục Mầm non. Ngược lại, để Giáo dục Mầm non hoàn thành sứ mạng của mình thì xã hội cần đầu tư, quan tâm hơn nữa đối với bậc học này.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT?
Thứ hai, 05 Tháng 8 2013

LTS : Xung quanh vấn đề có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng độc giả những nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch InvestConsult Group.

Một cột mốc không thể hủy bỏ

Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học (PTTH) là kỳ thi bắt buộc phải có đối với bất kỳ nền giáo dục nào, mà bỏ nó nền giáo dục sẽ tan rã, chứ không chỉ đi xuống. Trên thế giới này, với những cách thức, mức độ khác nhau, ở hầu hết các quốc gia việc tốt nghiệp PTTH đều được đánh dấu với một tấm bằng, một kỳ thi.

Hiện trạng của kỳ thi của VN hiện nay là kết quả của việc tổ chức tồi, chứ không phải do chức năng tồi của một kỳ thi. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa nghĩa vụ của một kỳ thi với chất lượng của một kỳ thi, không thể thay thế một cuộc thi chưa nghiêm túc bằng việc không thi.

Nói rộng ra, cần phải phân biệt mặt tiêu cực của một nền giáo dục với một nền giáo dục tiêu cực. Thi không nghiêm túc là mặt tiêu cực của nền giáo dục, còn bỏ thi là biểu hiện của nền giáo dục tiêu cực.

Giáo dục phổ thông có vai trò vô cùng quan trọng trong cả quá trình giáo dục. Đó là giáo dục nền tảng, là giáo dục con người và là bước đầu tiên trong việc tiến đến giáo dục các nhà chuyên môn.

Nếu bây giờ một người đi học từ lớp 1 không chờ đợi, lo sợ có một kỳ thi ở điểm kết thúc của quá trình học tập, thì chất lượng học tập lập tức tan rã ngay từ lớp 1. Như vậy là "tháo cũi xổ lồng" cả đầu vào lẫn đầu ra, sẽ không còn kỷ cương giáo dục và đào tạo nữa.

Mặt khác, không nên nhầm lẫn rằng một kỳ thi có 97-98% đỗ là một kỳ thi tồi. Bởi vì kỳ thi này cần chuẩn bị cho xã hội nhiều thứ, nhiều mức độ, yêu cầu, đòi hỏi. Mức tỷ lệ tốt nghiệp cao đó cũng là một hiện thực phổ biến trên thế giới.

Nên nhớ rằng xã hội có những cấp độ nhu cầu khác nhau đối với tấm bằng phổ thông. Chúng ta đòi hỏi thống nhất mục tiêu của cả xã hội nên mới rơi vào “bi kịch”. Chúng ta phải cho ra lò, cung cấp cho xã hội một chứng chỉ. Còn xã hội phải đủ thông thái để sử dụng chứng chỉ đó cho những mục tiêu tiếp theo, ví dụ như tuyển đầu vào đại học.

Tại nhiều quốc gia mà giáo dục phổ thông được coi trọng, kỳ thi tốt nghiệp còn trở thành tư liệu cơ bản, thành điều kiện “cần”, đôi khi cả điều kiện “đủ” để vào các trường Đại học. Chẳng hạn ở Anh, tốt nghiệp PTTH (Alevel) là một mức học vấn, một danh hiệu xã hội hẳn hoi. Số môn phải thi TN tối thiểu là 4, nhưng người thi có thể đăng ký thi nhiều môn hơn để hồ sơ của họ hấp dẫn với các trường đại học.

Tú tài hay A level là một mức học vấn phổ quát trên toàn thế giới. Thi tốt nghiệp không phải sự ngẫu hứng của các nhà giáo dục về chuyện nó cần hay không cần. Chúng ta không thể hủy bỏ một cột mốc đánh dấu một giai đoạn học vấn mang tính nền tảng, cơ sở của toàn bộ quá trình giáo dục của một quốc gia.

Các nhà nước muốn thống nhất phải thống nhất từ giáo dục, ngôn ngữ, chữ viết. Không có tiêu chuẩn của quốc gia về giáo dục phổ thông, làm sao thống nhất được về ngôn ngữ, chữ viết. Không có những sự thống nhất đó, làm sao có quốc gia thống nhất?

Tổ chức lại cấu trúc kỳ thi

Tuy nhiên, việc xem xét, nghiên cứu, tổ chức lại chất lượng, cơ cấu của một kỳ thi như vậy là cần thiết: tổ chức thi như thế nào, quan niệm về kỳ thi ra sao... Kỳ thi tốt nghiệp PTTH cần được tổ chức lại, giản tiện bớt để đạt được những tiêu chí gọn nhất, nhẹ nhất và rõ ràng nhất, đáp ứng cho các kỳ vọng, mục tiêu của các nhóm xã hội.

Cấu trúc thi cần thể hiện sự khác biệt, sự đòi hỏi khác nhau của các nhóm xã hội đối với kỳ thi này. Nhóm hàn lâm cao nhất cần điều gì ở kỳ thi, nhóm các chuyên gia thực hành cần gì, nhóm những người cần một tấm bằng để "yên dạ" xã hội cần gì, v.v…

Sự tế vi trong các mục tiêu khác nhau của các nhóm, tầng nhu cầu trong xã hội là đối tượng mà ngành giáo dục và đào tạo buộc phải nghiên cứu, chứ không thể tiếp tục lảng tránh. Ngành giáo dục và đào tạo phải cung cấp các đề thi, mức thi, cách thi cho những nhóm nhu cầu đa dạng trong xã hội.

Bởi vậy, cái chúng ta cần là làm thế nào cấu trúc cuộc thi ấy tự nó tạo ra sự phân loại, có lợi cho toàn bộ quá trình phát triển của giáo dục VN. Chẳng hạn, tạo ra sự phân loại học sinh tốt nghiệp ở các trình độ dành cho trường đại học với các cấp độ chất lượng, danh tiếng khác nhau.

Kỳ thi tốt nghiệp cần trở thành tư liệu “cần”, chính xác để xác định đầu vào của các trường đại học. Sau đó, bản thân mỗi trường đại học sẽ có những "vũ khí", sự sắc sảo chuyên nghiệp để tuyển chọn tiếp, đó chính là điều kiện "đủ" của mỗi trường. Nhiều trường đại học trên thế giới thậm chí xem kỳ thi tốt nghiệp là điều kiện “cần” và “đủ”, kể cả những trường danh tiếng.

Quá trình để đi đến mục tiêu đó, từ khi thí nghiệm cho đến lúc thành công có thể phải mất hàng chục năm. Nhưng chúng ta đừng sốt ruột đối với giáo dục, đào tạo. Trong khi chúng ta có một bộ máy mà năng lực sử dụng con người còn thấp, thì tại sao chúng ta lại tỏ ra quá sốt ruột về chất lượng đầu vào, đầu ra của giáo dục?

Mỹ Hòa (Ghi)-TheoTuanVietnam.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Trang đầuLùi123TiếpTrang cuối
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html