mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM
Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014

TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với những chiến công hào hùng. Trong những chiến công đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của các bà, các mẹ, các chị. Người phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò trọng yếu, hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Từ Hai Bà Trưng với chiến thắng quân Đông Hán mở đầu 2000 năm lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đến các bà Triệu Thị Trinh, Thái hậu Dương Vân Nga, Đô đốc Bùi Thị Xuân... còn lưu danh mãi muôn đời.

"MỘT XIN RỬA SẠCH NƯỚC THÙ
HAI XIN ĐEM LẠI NGHIỆP XƯA HỌ HÙNG
.................................................."

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, nhân dân ta trong đó phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột chịu nhiều bất công nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, có nhiều phụ nữ tham gia các tổ chức tiền thân của Đảng như chị Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai...

Vào những năm 1927-1930 những tổ chức phụ nữ bắt đầu được hình thành như phụ nữ Phản đế Đồng Minh, phụ nữ Hiệp Hội, phụ nữ Giải Phóng... Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho (Tiền Giang) trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia.

Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Đông Dương thành lập. Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng cho phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy vào ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử trọng đại thể hiện rõ quan điểm của Đảng ta đối với phong trào của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội phụ nữ được rèn luyện, trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của cách mạng Việt Nam, với nhiều tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đó là: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1931); Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939); Hội phụ nữ Phản đế (1939-1941); Đoàn phụ nữ Cứu quốc (1941-1945);

Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Đảng và Chính phủ đứng trước một nhiệm vụ hết sức khó khăn: lần đầu tiên điều hành một chính quyền non trẻ. Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng thiết lập và củng cố hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Đảng chủ trương mở rộng mặt trận thống nhất dân tộc, thành lập các tổ chức đoàn thể nhằm tập hợp đông đảo lực lượng quần chúng yêu nước.

Ở Hà Nội, tháng 10/1945, Ban chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Thành Hoàng Diệu (Hà Nội) được thành lập.

Trong năm 1946, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị đại biểu phụ nữ các khu, tỉnh miền Bắc do đồng chí Đỗ Mười chủ trì. Hội nghị đã bầu Ban Liên lạc Phụ nữ Xứ Bắc Bộ, bà Lê Thu Trà được bầu làm Trưởng Ban.

Tháng 4/1946, đồng chí Phạm Văn Đồng trong phái đoàn thiện chí của Quốc hội sang thăm Pháp đã trực tiếp gặp bà Eugenie Cotton, Hội trưởng Hội LHPN Pháp, Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Khi về nước đồng chí đã báo cáo với Bác. Là người đặc biệt quan tâm đến phong trào phụ nữ, Bác đã chỉ đạo sớm thành lập tổ chức Hội để tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, tổ chức Hội cần gia nhập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Nhận chỉ thị của Bác, đồng chí Phạm Văn Đồng đã gặp đồng chí Lê Thu Trà bàn việc xúc tiến thành lập Hội.

Tháng 6/1945, thay mặt Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, đồng chí Lê Thu Trà đã ký đơn xin gia nhập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế. Tháng 7/1946, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ quốc tế đã gửi thư trả lời và bảy tỏ:… “vui mừng đón nhận tổ chức các bạn vào Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế”.

Ở trong nước, việc dự thảo Điều lệ Hội được tiến hành song song với việc vận động phụ nữ tiêu biểu tham gia tổ chức Hội. Ban sáng lập tổ chức Hội gồm các bà: Phan Thị An, Nguyễn Khoa Diệu Hồng, Nguyễn Thị Thục Viên, Lê Thị Xuyến,… và phu nhân của một số nhà trí thức yêu nước như bà Nguyễn Xiển, Đỗ Đình Thiện,…

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 3/10/1946, Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã ký Nghị định cho phép thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nghị định ghi: “Hội LHPN Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, nay được phép thành lập và hoạt động theo thể lệ đã ấn định trong Sắc lệnh số 52 ngày 22/4/1946 và theo Điều lệ đính kèm theo Nghị định này”.

Ngày 17/10/1946, báo Cứu quốc đăng toàn văn lời Hiệu triệu của Hội. Ngày 20/10/1946, Hội Phụ nữ Cứu quốc thành Hoàng Diệu, thay mặt phụ nữ cả nước tổ chức lễ ra mắt chính thức Hội LHPN Việt Nam tại Quảng trường Nhà hát lớn, Hà Nội, Đến dự có Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Bắc Bộ Nguyễn Xiển, Đại diện Tổng bộ Việt Minh Phạm Văn Đồng.

Thành công của cuộc vận động thành lập Hội LHPN Việt Nam đã khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ trước trách nhiệm đối với dân tộc, với phụ nữ Việt Nam vì hòa bình, phát triển và sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ngay sau khi ra đời, tổ chức Hội phụ nữ đã tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở Đảng, làm giao thông liên lạc từng bước phát động chị em tham gia đấu tranh chống bọn chủ bóc lột, đòi quyền lợi hàng ngày, tham gia rải truyền đơn, diễn thuyết, cắm cờ cách mạng, tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền góp phần to lớn làm nên thành công của cuộc cách mạng Tháng 8/1945. Từ đây mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho toàn dân tộc, đem đến sự đổi mới cho phụ nữ từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ xã hội có cơ hội phát huy tài năng tham gia vào nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... của đất nước.

Những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 30 năm đấu tranh gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mãi mãi là thiên anh hùng ca bất diệt trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong đó có công lao đóng góp to lớn của phụ nữ. Trang sử dân tộc mãi mãi còn ghi những chiến công vang dội của các đội nữ dân quân du kích, biệt động nội thành, các đội pháo binh... giáp mặt với quân thù, linh hoạt mưu trí giáng cho địch những đòn bất ngờ, bắn rơi máy bay, bắn cháy tàu chiến Mỹ, các đội dân công hỏa tuyến, các đội nữ thanh niên xung phong dũng cảm, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hàng chục vạn nữ chiến sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước vĩ đại. Lịch sử còn ghi những kỳ tích lẫy lừng của hàng triệu các má, các chị ở tuyến đầu Bến Tre với "Đội quân tóc dài" nổi tiếng trong thế trận 3 mũi giáp công chống phá ấp chiến lược mà đứng đầu là phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng Nguyễn Thị Định.

Lịch sử oai hùng ngàn năm của dân tộc vẫn ghi dấu những hình ảnh sáng ngời của  chủ nghĩa anh hùng cách mạng với hàng triệu phụ nữ "5 tốt" ở Miền Nam, "Ba đảm đang" ở Miền Bắc, vừa lao động xây dựng đất nước, vừa chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà để chồng con yên tâm đánh giặc, nhiều bà mẹ đã hiến tặng cả đàn con thân yêu cho độc lập tự do của Tổ quốc, tất cả sự hy sinh gian khổ đó đã hun đúc nên những người phụ nữ Việt Nam kiên cường xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ kính yêu trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Từ sau khi đất được hoàn toàn độc lập, Bắc Nam thống nhất, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tháng 3/1978 Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phong trào đã giáo dục động viên phụ nữ cả nước làm tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm làm mẹ, đồng thời bồi dưỡng cho phụ nữ ý thức phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng, đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ tiến lên một bước quan trọng.

Năm 1986, đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế, trước sự khủng hoảng tài chính khu vực đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước ta, Đảng ta đã quyết định đưa nước ta bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Những người phụ nữ lại bừng lên với khí thế cách mạng, hòa mình trên con đường phát triển của dân tộc gắn liền với những nhiệm vụ, chủ trương đổi mới của Đảng.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội, ở mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Việt Nam đều lấy nhiệm vụ, chủ trương của Đảng trong mỗi giai đoạn làm cơ sở để định hướng nhiệm vụ cho tổ chức mình. Mỗi kỳ đại hội, Hội đều kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Hội và đề ra những chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm, những phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

Ngày 12 – 14/3/2012 Đại hội lần thứ XI – Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong bối cảnh nền kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội đã xác định mục tiêu hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012 – 2017: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Trên cơ sở xác định mục tiêu, Đại hội tiếp tục xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và phát động tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai  sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(Nội dung của “5 không, 3 sạch”: 5 không là: Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học.

3 sạch là: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường).

Và tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng - Trung hậu – Đảm đang”.

Nhìn lại hơn 80 năm thành lập của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho chúng ta thấy sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội LHPN Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước. Qua mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Việt Nam đã có những bước phát triển, đổi mới không ngừng về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của phong trào phụ nữ, góp phần đáng kể cho sự phát triển đất nước.

Đất Hà Nam luôn có những người phụ nữ ưu tú đi suốt dọc chiều dài lịch sử. Trong cuộc đấu tranh chống quân Đông Hán của nữ tướng Hai Bà Trưng có bà Nguyệt Nga (thôn An Mông – Tiên Phong – Duy Tiên), với lòng sôi sục căm thù quyết không đội trời chung cùng lũ giặc đã chiêu mộ binh sỹ, lấy mảnh đất quê hương làm nơi tụ nghĩa. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa bà Nga cùng vài ngàn nghĩa quân tình nguyện tham gia. Do lập nhiều chiến công bà được Trưng Vương phong là Nguyệt Nga công chúa. Trở về quê hương bà khuyên bảo dân làng trồng dâu nuôi tằm, bà được nhân dân trong vùng được coi là Bà tổ của nghề dâu tằm.

Năm 43 sau công nguyên, Mã Viện đem quân sang đánh nước ta, bà được giao nhiệm vụ trấn giữ thành Lạng Sơn, trước thế giặc mạnh, Lạng Sơn thất thủ, Trưng Vương tuẫn tiết, bà chạy về quê hương tử tiết nơi ngã ba sông quyết không chịu sa vào tay giặc. Bà được nhân dân tôn kính lập đền thờ (Đình Đá – thôn An Mông), suy tôn bà là Thánh Mẫu, là Thành Hoàng làng.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Hà Nam đã từng bước hòa cùng vào xu thế cách mạng của chị em phụ nữ cả nước, chung tay góp sức vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong những năm 30 của thế kỷ 20, các bà, các mẹ, các chị đã tham gia rải truyền đơn, mít tinh, biểu tình ủng hộ cách mạng chống đế quốc Pháp. Các bà, các mẹ, các chị luôn kiên trung, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng trước những đòn tra tấn của kẻ thù, bền gan vững chí xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh.

Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, khắp các huyện, thị xã các mẹ, các chị lại tiếp tục cống hiến tuổi thanh xuân của mình và hiến dâng những người chồng, người con cho Tổ quốc. Các mẹ, các chị không chỉ tham gia kháng chiến tại quê hương mà nhiều mẹ, nhiều chị còn xung phong ra mặt trận.

Lịch sử Hà Nam vẫn mãi còn ghi chiến công oanh liệt của 10 nữ dân quân Lam Hạ, những con người với niềm tin sắt đá: lấy máu mình để bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu, đường sắt và quốc lộ 1 – con đường huyết mạch Bắc – Nam của Tổ quốc trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Những cô gái dũng cảm khi đối diện với cái chết còn kiên cường dặn nhau: “Ai còn sống phải chiến đấu gấp đôi, gấp ba để bảo vệ Tổ quốc thay bạn đã hi sinh”; Có người còn nói nếu mình hi sinh thì cũng tiếp tục phù hộ Tổ quốc. Tấm gương hy sinh anh dũng sáng ngời của các chị còn mãi sáng trong lòng mỗi người dân Hà Nam. Tri ân những tấm gương hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Nam đã khởi công xây dựng và hoàn thành công trình Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và Đài tưởng niệm 10 cô gái Lam Hạ trên chính trận địa pháo năm xưa.

Sau 30-4-1975, cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ xây dựng chủ nghĩa Xã hội trên cả nước. Phụ nữ Hà Nam tiếp tục viết thêm những thành tích đáng tự hào. Nhiều chị em phụ nữ đã giữ những cương vị chủ chốt trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, là đại biểu quốc hội trong nhiều khóa.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với cán bộ giảng viên nữ trường CĐSP Hà Nam

Trong suốt quá trình hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường CĐSP Hà Nam bên cạnh các chú, các anh còn có sự góp công, góp sức của các bà, các mẹ, các chị. Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cô, nhiều chị đã giữ những cương vị chủ chốt của nhà trường. Ban Giám hiệu gồm 3 người, trong đó nữ có đồng chí Đoàn Thị Thanh Trầm làm hiệu trưởng. 06 đồng chí là trưởng các đơn vị trên tổng số 12 đơn vị. 01 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn và 1 đ/c là Bí thư Đoàn trường. Dù ở những vị trí công tác, với những cương vị khác nhau nhưng các cô, các chị, các em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đóng góp cho sự thành công của nhà trường trong tiến trình đổi mới và phát triển. Nhiều chị em đã vượt qua những khó khăn của bản thân cũng như của gia đình vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn vừa đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện đang có 03 chị học nghiên cứu sinh tiến sĩ, 10/93 chị là thạc sĩ – giảng viên chính, nhiều chị là thạc sĩ và đang hoàn thiện chương trình thạc sĩ. Nhiều chị đã tham gia vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia huấn luyện các đội tuyển học sinh sinh viên và tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi TCCN toàn quốc đạt nhiều giải cao được các cấp, bộ, ngành ghi nhận. Lực lượng nữ công nhà trường chiếm tỷ lệ lớn với 93 cán bộ giáo viên, giảng viên, công nhân viên là nữ trên tổng số 137 cán bộ, giáo viên, giảng viên, công nhân viên (chiếm tỷ lệ  67,9%).

Nhìn lại lịch sử truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ giảng viên, giáo viên, công nhân viên trường CĐSP Hà Nam càng thấy rõ hơn trọng trách của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, trong sự nghiệp trồng người, vượt qua khó khăn xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình. Mỗi nữ cán bộ, giảng viên hãy là những thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội; là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, luôn tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học góp phần giữ vững thương hiệu đào tạo của CĐSP Hà Nam trong khu vực và trên cả nước.

 

Bốn nữ Đảng viên khoa Xã hội

Trưởng Ban nữ công-Thạc sĩ Nguyễn Hải Thịnh
ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html