mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin
Thứ ba, 26 Tháng 6 2012

KHOA NGOẠI NGỮ - CNTT

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - CNTT, Trường CĐSP Hà Nam.
Điện thoại: 03513 686 759
Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Học hàm,

học vị

Chức vụ

1

Đoàn Thanh Hường

Tiếng Anh

GV-Thạc sĩ

Trưởng khoa

2

Tô Vân Anh

Tiếng Anh

GV – Cử nhân

 

3

Đào Thu Phương

Tiếng Anh

GV-Thạc sĩ

 

4

Nguyễn Thị Chung

Tiếng Anh

GV-Thạc sĩ

 

5

Phạm Thị Bích Hạnh

Tiếng Anh

GV- Thạc sĩ

Tổ trưởng tổ NN

6

Trương Thị Nga

Tiếng Pháp

GV – Cử nhân

 

7

Phạm Thị Hồng

Tiếng Anh

GV – Cử nhân

 

8

Lê Thị Phương

Tiếng Anh

GV – Cử nhân

 

9

Trần Thị Phương Thảo

Tiếng Anh

GV – Cử nhân

 

10

Lương Thị Ngọc Hà

CNTT

GV- Thạc sĩ

 

11

Nguyễn Thị Thu Giang

CNTT

GV-Thạc sĩ

Tổ trưởng tổ CNTT

12

Phùng Thị Huyền

Tiếng Anh

GV-Cử nhân

 

13

Bùi Thị Ngọc Huệ

Tiếng Anh

GV-Thạc sĩ

 

14

Trần Thị Huế

Tiếng Anh

Cử nhân

Trợ lý

15

Lê Thị Sâm

CNTT

GV-Thạc sĩ

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Căn cứ xây dựng

- Căn cứ quyết định số Quyết định 1400/QĐ-TTg /ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020;Kế hoạch 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam;

- Căn cứ vào kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng năm học 2014-2015 của Nhà trường;

- Căn cứ vào kế hoạch của các tổ chuyên môn và đoàn thể trong khoa.;

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Đội ngũ

TT

 

Tổ

Số GV

Ghi chú

Tổng

NCS

Cử nhân

Thạc sĩ

 

1

Tiếng NN

11

0

07

04

03 GV đang học thạc sỹ

2

CNTT

3

0

0

03

 

3

Giáo vụ

1

0

0

0

 

 

Tổng số

15

0

07

07

 

2. Chức vụ, công tác kiêm nhiệm.

+        Trưởng khoa: Đoàn Thanh Hường

+        Tổ trưởng chuyên môn  CNTT: đ/c Nguyễn Thị Thu Giang

+        Tổ trưởng chuyên môn  Tiếng Nước ngoài: đ/c Phạm Thị Bích Hạnh

+        Bí Thư Liên chi:  đ/c Phạm Thi Hồng

+        Phó BT liên chi: đ/c Bùi Ngọc Huệ

+        Tổ trưởng Công đoàn khoa /Giáo vụ khoa: đ/c Trần Thị Huế.

3. Các lớp do khoa quản lý: Gồm sinh viên Khóa: K16, K17, K18

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1.Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

-  Hầu hết các giảng viên trong khoa đều còn trẻ, có nhiệt huyết phấn đấu.

-  Các tổ chuyên môn do khoa quản lý có kế hoạch hoạt động rõ ràng và nguồn nhân lực tương đối đồng đều.

- Nhiều giảng viên trong khoa sử dụng tốt máy vi tính và soạn giảng bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại.

- Nhiều giảng viên trong khoa đã được đi học bồi dưỡng và tập huấn nâng cao chuyên môn.

- Tập thể Giảng viên của khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và có ý thức học hỏi để vươn lên.

2. Khó khăn

- Ngoài việc giảng dạy, các giảng viên trong khoa đều làm công tác kiêm nhiệm.

- Số giờ giảng dạy thường có sự chênh lệch giữa các học kì do đặc thù của các loại hình đào tạo khác nhau mà các giảng viên của khoa tham gia.

- Nhiều học phần chưa có giáo trình chính thức nên các giảng viên phải tự tìm tài liệu để phục vụ cho công việc giảng dạy hoặc tự biên soạn tài liệu đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Số lượng các đồng chí vừa đi học vừa giảng dạy chiếm 40%..

-  Chất lượng đầu vào của sinh viên không tốt.

- Áp lực phải đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu đòi hỏi giảng viên và sinh viên phải nỗ lực rất cao.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC

I. Về chính trị tư tưởng

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, trong đó các thành viên của khoa luôn có ý thức giúp đỡ nhau trong chuyên môn, nghiệp vụ và các công việc được giao khác.

- Rèn luyện đạo đức, tác phong người giáo viên Sư phạm.

- Chấp hành nghiệm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với đơn vị chuyên môn, đoàn thể. Đảng viên phải gương mẫu trong mọi mặt hoạt động.

- Thực hiện việc bình xét thi đua theo quý, theo kỳ, theo năm học trên cơ sở thực tế và tiêu chuẩn rõ ràng.

II. Về công tác chuyên môn

1. Giảng dạy

- Xây dựng chương trình hành động nhằm giúp sinh viên các ngành Sư phạm tiếng Anh đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu.

- Duy trì và nâng cao chất lượng chuyên môn của Câu lạc bộ tiếng Anh.

- Tạo ra môi trường thuận lợi, tạo thêm các kênh học tập và rèn luyện mới cho sinh viên đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho các lớp sinh viên trong và ngoài Khoa. Các giảng viên giảng dạy đúng chương trình đã quy định, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn; ra đề, coi thi và chấm thi nghiêm túc.

- Các giảng viên soạn giảng đầy đủ và đúng chương trình, sát đối tượng, phù hợp với từng loại hình đào tạo mà mình tham gia giảng dạy.

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, có ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn  đúng theo lịch quy định của Nhà trường. Nội dung  bám sát các hoạt động chuyên môn.

- Quan tâm xây dựng các bài giảng mẫu đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu đào tạo.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin chỉ đạo chuyên môn của cấp trên và thực tế giảng dạy ở các trường phổ thông nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Khoa, tổ chuyên môn cần quan tâm đến việc thực tập của sinh viên (đặc biệt là sinh viên ngoài Sư phạm), trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng  giảng dạy trong quá trình dạy học ở trường Sư phạm.

- Tham gia dự giờ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo mẫu.

- Tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện chương trình của các ngành mới Sư phạm tiếng Anh

- Thực hiện kế hoạch hội giảng, dự giờ: Đảm bảo mỗi giảng viên thao giảng 1 tiết/năm học.

- Lập kế hoạch, xác định nội dung ôn thi cuối khoá cho sinh viên Tiếng Anh K16

2. Chủ nhiệm lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm theo dõi diễn biến tư tưởng, tình hình học tập của sinh viên lớp chủ nhiệm. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Khoa những trường hợp bê trễ trong học tập tu dưỡng đạo đức.

- Chỉ đạo đồng bộ hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

- Tăng cường kiểm tra sự chuyên cần của sinh viên.

- Tăng cường quản lý các lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm.

- Công khai  hóa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, điểm thi của sinh viên.

- Giữ vững nề nếp sinh hoạt, học tập của sinh viên trong khoa.

- Nâng cao tinh thần tự học trong sinh viên, ý thức tham gia các hoạt động của trường, khoa.

- Cải tiến thi cử để tác động vào ý thức chuyên cần trong học tập của sinh viên.

- Phấn đấu để hạn chế tối đa sinh viên vi phạm kỷ luật.

- Mỗi sinh viên đều có bản lý lịch tóm tắt theo mẫu do GVCN quản lý.

3. Công tác nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng

- Các giảng viên tham gia tích cực và đầy đủ các buổi hội thảo chuyên môn, các khoá đào tạo ngắn hạn mà nhà trường tổ chức.

- Tích cực sưu tầm, tự học, tự nghiên cứu trên các tài liệu tham khảo và học hỏi qua các bạn đồng nghiệp.

- Chỉ nghiên cứu các đề tài có tính thực tiễn cao, có ứng dụng trực tiếp cho giảng dạy và học tập.

- Biên soạn, chỉnh lý đưa vào sử dụng một số bộ đề  thi trắc nghiệm.

-Biên soạn đề cương bài giảng và soạn giáo án điện tử

- Mỗi giáo viên phải tham gia viết bài cho nội san theo đúng thời gian qui định. Bài viết phải có chất lượng, phù hợp với chuyên ngành, có ích với nhiều người. Viết bài tham gia hội thảo các trường Đại học và CĐSP.

- Đầu tư để nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học…

4. Hoạt động nghiệp  vụ, tham quan, ngoại khóa

- Tổ chức các hội thi nghiệp vụ Sư phạm của khoa. Tham gia đầy đủ và tích cực các hội thi nghiệp vụ do trường tổ chức.

-  Thực hiện  nghiêm túc kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm thường xuyên cho sinh viên đã được xây dụng và phê duyệt. Giám sát  việc thực hiện để đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả.

- Tổ CNTT hướng dẫn sinh viên năm thứ 3 một số phần mềm soạn bài giảng điện tử: Power Point, Violet, Lecture maker …

Công tác rèn NVSP năm học 2014-2015 sẽ nâng cao yêu cầu đối với sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 về soạn giảng: sinh viên được làm quen với thiết kế giáo án điện tử và sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học. Giảm bớt số buổi tìm hiểu chương trình, SGK để tăng cường cho hướng dẫn soạn giáo án và tập giảng. Kế hoạch thực hiện  HP rèn NVSP ( có bảng phụ lục)

- Đưa sinh viên năm thứ  2, 3 đến các trường THCS dự giờ các giáo viên giỏi, có tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy, đảm bảo sự gắn kết giữa trường Sư phạm với trường phổ thông.

- Tổ chức cho sinh viên đi tham quan, học tập căn cứ theo chương trình học phê duyệt của Nhà trường

- Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động phong trào mà nhà trường và ngành phát động.

5. Hoạt động về xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

- Quản lý cơ sở vật chất của văn phòng: Thực hiện chế độ kiểm kê đúng theo lịch của Nhà trường. Có sổ nhật ký theo dõi mượn tài sản.

- Quản lý tốt các phòng thực hành bộ môn, phòng đọc của khoa có sổ theo dõi cập nhật

- Duy trì nề nếp thực hành ở các phòng thực hành tin và thực hành nghe

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Đối với Ban chủ nhiệm khoa

- Thực hiện công tác  giao ban hàng tuần, phân công dự sinh hoạt chuyên môn với các tổ nhằm cập nhật các hoạt động và tạo sự gắn kết giữa các tổ trong khoa.

- Có lịch phân công trực lãnh đạo khoa và cán bộ phụ trách điều hành công việc.

- Nhắc nhở khi có sự trì trệ hoặc không thục hiện đúng quy chế, khắc phục tình trạng còn nể nang, xuê xoa đối với cán bộ giảng viên chưa thực hiện đúng quy định.

- Kiểm tra lịch sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch đã đăng ký.

2. Đối với trợ lý chuyên môn, giáo vụ

- Hướng dẫn mọi người thực hiện đúng và kịp thời nội dung trong các văn bản nhân được.

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn: TKB, kế họach  RNVSP, kế hoạch tổ chức thi NVSP, thi học phần,..)

- Lập các bảng theo dõi liên quan đến tính giờ (ra đề, chấm thi, coi thi).

- Theo dõi thường xuyên tình hình dạy và học.

- Tham mưu với Ban chủ nhiệm khoa biện pháp quản lý sinh viên và chịu trách nhiệm trước Khoa để tổ chức thực hiện các biện pháp đó.

- Điều hành họp ban cán sự các lớp theo lịch hàng tuần.

3.Đối với Tổ chuyên môn

- Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động chuyên môn của tổ. Có kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đối với từng học phần thuộc tổ bộ môn

-Tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

- Chủ động đề xuất các kế hoạch tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

-Tăng cường trách nhiệm khi ký giáo án, duyệt đề thi

4. Đối với toàn thể giảng viên

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường, Khoa.

- Thực hiện đúng sự điều hành của Khoa trong giảng dạy, hoạt động NVSP, tổ chức thi-kiểm tra.

- Có biện pháp quản lý sinh viên trong giờ học tập và rèn luyện.

- Thực hiện NQ của Nhà trường, năm học 2014-2015 có từ 1 đến 2 GV của khoa đi thi NCS.

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

+ Tổ chức thi nghiệp vụ SP.

+ Tổ chức cho sinh viên xuống trường PT.

+ Tổ chức hội thảo về “Dạy ngoại ngữ theo chuẩn năng lực ngoại ngữ chung châu Âu.

+ Tổ chức cho giảng viên, sinh viên tham quan học tập ngoài thực tế.

+ Nhà trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ tiếng Anh và các hoạt động chuyên môn tăng cường khác của khoa.

D. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

- Khoa đạt đơn vị lao động tiến tiến xuất sắc.

- Tổ công đoàn xuất sắc.

- 100% giáo viên là lao động tiên tiến, 100% GV là công đoàn viên tích cực, các đ/c nữ đạt danh hiệu nữ công hai giỏi.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua: có 3- 4 đồng chí.

(có bản đăng ký kèm theo)

- 50 % lớp sinh viên là lớp tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục 1

MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH TRONG NĂM HỌC

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC CHÍNH

GHI CHÚ

Tháng 8

2014

- Sinh viên cao đẳng K15, K16; trung cấp K30 tựu trường.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân”; ổn định nền nếp;

- Triển khai lịch trình đào tạo năm học 2014- 2015

- Hoàn thiện ĐCCT các học phần giảng dạy và ĐCCT K18 theo tín chỉ

- Duyệt phân chuyên môn của các tổ chuyên môn

- Duyệt kế hoạch của CLB Tiếng Anh, Tổ Tiếng Nước Ngoài

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch ngoại ngữ, tin học cho sinh viên trong và ngoài khoa

- Xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung trình độ B1 cho sinh viên không chuyên và  B2 cho sinh viên chuyên tiếng Anh. (Tổ NN)

- Tập hợp hình ảnh, thông tin về khoa cho website nhà trường (Tổ CNTT)

- Triển khai viết bài cho tập san nhà trường

 

Tháng 9

- Tập trung sinh viên cao đẳng khoá 18, trung cấp khoá 32.

- Ổn định nền nếp. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên năm thứ nhất

- Đại hội các lớp và các chi đoàn.

- Triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung trình độ B1 cho sinh viên không chuyên và và B2 cho sinh viên chuyên tiếng Anh. (Tổ NN)

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV Tiểu học (+ Phòng Bồi dưỡng)

- Xây dựng kế hoạch đi kiến tập cho sinh viên

- Tổ chức thi năng lực ngoại ngữ, tin học (theo nhu cầu của sv)

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tháng 10

- Khai giảng

- Đại hội  Liên chi đoàn

- Tổ chức thi năng lực ngoại ngữ, tin học (theo nhu cầu của sv)

- Tổ chức Seminar chia sẻ kinh nghiệm và kết quả các khoá tập huấn cho tổ Tiếng Nước Ngoài (Khoá Leadership do Queensland và P2020 tổ chức; Khoá học TEYL do British Council và P2020 tổ chức)

- Triển khai kế hoạch đi kiến tập cho sinh viên

- Triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung trình độ B1 cho sinh viên không chuyên và và B2 cho sinh viên chuyên tiếng Anh. (Tổ NN)

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tháng 11

- Tổ chức Hội giảng, hội học, thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Thi học kỳ  cao đẳng  K16.

- Tổ chức Seminar chia sẻ kinh nghiệm và nội dung hội thảo cho tổ Tiếng Nước Ngoài (EAP Seoul, 5th SEAMEO và Hội thảo Tây Bắc, vv)

- Triển khai NCKH.

- Triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung trình độ B1 cho sinh viên không chuyên và B2 cho sinh viên chuyên tiếng Anh. (Tổ NN)

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Tập hợp hình ảnh, thông tin về khoa cho website nhà trường (Tổ CNTT)

 

Tháng 12

- Tham gia tổ chức thi học kỳ hệ cao đẳng K17, trung cấp K31

- Bình xét phân loại HSSV

- Sơ kết học kỳ I. Nghiệm thu bước 1 đề tài KH các cấp

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Tổ chức thi năng lực ngoại ngữ, tin học (theo nhu cầu của sv)

- Triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung trình độ B1 cho sinh viên không chuyên và  B2 cho sinh viên chuyên tiếng Anh. (Tổ NN)

- Tổ chức cho sinh viên năm cuối đi thực tế

 

Tháng 1

2015

- Tham gia tổ chức thi  học kỳ hệ cao đẳng K18, trung cấp K32

- Tổ chức nghiệm thu tại tổ các đề tài nghiên cứu khoa học

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn

- Tham dự Hội thảo VietTesol lần thứ 1

 

Tháng 2

- Tham gia tổ chức, chỉ đạo thực tập Sư phạm, thực hành nghề năm thứ 2, năm  thứ 3

- Tổ chức Seminar chia sẻ kinh nghiệm và nội dung hội thảo VietTesol cho giảng viên của tổ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh (phối hợp với Sở GD ĐT + mời chuyên gia)

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tháng 3

- Tham gia các hoạt động trong Tháng thanh niên

- Tổ chức Seminar đề tài nghiên cứu khoa học

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Tham gia các hoạt động của công đoàn khoa, trường

 

 

Tháng 4

- Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp khoa

- Sinh hoạt CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh (phối hợp với Sở GD ĐT + mời chuyên gia)

- Chuẩn bị hồ sơ xin trợ giảng tiếng Anh

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực tham gia đề án NN2020

 

 

Tháng 5

- Thi học kỳ K16, K17, trung cấp K31

- Bình xét, phân loại  HSSV

- Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

- Bình xét thi đua. Đánh giá phân loại công chức

- Sinh hoat CLB Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tháng 6

- Thi học kỳ K18, trung cấp K32

- Thi tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

- Sinh hoat CLB Tiếng Anh theo chủ đề

- Tổng kết các hoạt động chuyên môn

 

 

Tháng 7

- Nghỉ hè theo kế hoạch

- Tham gia tuyển sinh Cao đẳng chính quy

- Xây dựng PCCM của các tổ

- Xây dựng kế hoạch năm học mới

 

Phụ lục 2

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CB - GV TRONG KHOA

TT

Họ và tên

Chức danh – nhiệm vụ

1

Đoàn Thanh Hường

Phụ trách chung, quản lý cán bộ giáo viên, quản lý hoạt động giảng dạy, quản lý các kế hoạch thông qua các văn bản hướng dẫn, nội quy, hệ thống công văn, đơn từ.

2

Phạm Thị Bích Hạnh

- Tổ trưởng tổ Tiếng Nước Ngoài: quản lý giảng viên ngoại ngữ của trường và khoa qua phân công chuyên môn, đề cương chi tiết, bài giảng, giáo án và các buổi họp, hội nghị, hội thảo.

- Chủ tịch CLB Tiếng Anh: xây dựng kế hoạch, phụ trách các hoạt động của CLB Tiếng Anh, điều phối nhân sự và nguồn lực cho các hoạt động định kỳ

3

Nguyễn Thị Thu Giang

- Tổ trưởng tổ CNTT: quản lý giảng viên CNTT của trường và khoa qua phân công chuyên môn, đề cương chi tiết, bài giảng, giáo án và các buổi họp, hội nghị, hội thảo.

- Phụ trách mảng thông tin của khoa: Cập nhật thông tin, hình ảnh nổi bật để giới thiệu lên website của nhà trường.

4

Tô Thị Vân Anh

- Giảng viên tiếng Anh

- Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiếng Anh K18: quản lý hồ sơ sinh viên, điểm rèn luyện, hoạt động của sinh viên và sổ đầu bài của lớp.

5

Trương Thị Nga

- Giảng viên tiếng Pháp

- Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiếng Anh K17: quản lý hồ sơ sinh viên, điểm rèn luyện, hoạt động của sinh viên và sổ đầu bài của lớp.

6

Lê Thị Phương

- Giảng viên tiếng Anh

- Ban Cố vấn CLB tiếng Anh: Tham gia về mặt chuyên môn các hoạt động do Ban Tổ chức CLB

7

Phạm Thị Hồng

- Bí thư liên chi Đoàn khoa: phụ trách các hoạt động của liên chi đoàn khoa

- Phó Chủ tịch CLB Tiếng Anh: triển khai cách kế hoạch sinh hoạt của CLB, kết nối liên chi đoàn khoa và các liên chi khác trong trường tham gia vào CLB tiếng Anh.

8

Lê Thị Sâm

- Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiếng Anh K16B: quản lý hồ sơ sinh viên, điểm rèn luyện, hoạt động của sinh viên và sổ đầu bài của lớp.

9

Nguyễn Thị Chung

- Giảng viên tiếng Anh

Tham gia các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt CLB tiếng Anh khi được phân công.

10

Trần Thị Phương Thảo

- Giảng viên tiếng Anh: Tham gia các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt CLB tiếng Anh khi được phân công.

11

Lương Ngọc Hà

Giảng viên CNTT

12

Phùng Thị Huyền

- Giảng viên tiếng Anh

- Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiếng Anh K16A : quản lý hồ sơ sinh viên, điểm rèn luyện, hoạt động của sinh viên và sổ đầu bài của lớp.

- Ban Cố vấn CLB tiếng Anh: Tham gia về mặt chuyên môn các hoạt động do Ban Tổ chức CLB

13

Đào Thu Phương

- Giảng viên tiếng Anh

- Tham gia các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt CLB tiếng Anh khi được phân công.

- Bí thư Đoàn Trường

14

Bùi Ngọc Huệ

- Giảng viên tiếng Anh

- Phó bí thư Liên chi

- Tham gia các hoạt động chuyên môn và sinh hoạt CLB tiếng Anh khi được phân công.

15

 

Trần Thị Huế

- Giáo vụ khoa, trực hành chính khoa, thực hiện công việc theo phân công.

- Tổ trưởng Công đoàn

- Bảo quản giấy tờ, sổ sách (sổ quỹ, sổ nghị quyết, sổ đầu bài các lớp)

- Giữ quỹ khoa.

Phụ lục 3

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

  1. 1. TẬP THỂ: Tập thể lao động Xuất sắc
  2. 2. CÁ NHÂN: Theo bảng đăng ký.

TT

HỌ VÀ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

CẤP

KHEN THƯỞNG

CSTĐ Cấp Tỉnh

CSTĐ Cấp CS

LĐTT

Hoàn thành NV

1

Đoàn Thanh Hường

 

X

 

 

 

2

Phạm Thị Bích Hạnh

 

X

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thu Giang

 

X

 

 

 

4

Tô Thị Vân Anh

 

 

X

 

 

5

Trương Thị Nga

 

 

X

 

 

6

Lê Thị Phương

 

 

X

 

 

7

Phạm Thị Hồng

 

 

X

 

 

8

Lê Thị Sâm

 

 

X

 

 

9

Nguyễn Thị Chung

 

 

X

 

 

10

Trần Thị Phương Thảo

 

 

X

 

 

11

Lương Ngọc Hà

 

 

 

X

 

12

Phùng Thị Huyền

 

 

X

 

 

13

Đào Thu Phương

 

X

 

 

 

14

Bùi Ngọc Huệ

 

 

X

 

 

15

Trần Thị Huế

 

 

X

 

 

 

Một số hình ảnh về các hoạt động của Khoa.

Ảnh kỷ niệm sau các hội thảo

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html