mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Khoa Xã hội
Thứ năm, 28 Tháng 6 2012

KHOA XÃ HỘI

Địa chỉ: Khoa Xã hội - Trường CĐSP Hà Nam.
Điện thoại: 03513 854 924
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TT

Họ và tên

Chuyên ngành được đào tạo

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Văn

GVC

Trưởng khoa

2

Đoàn Thị Hà Trang

GDCT

Thạc sĩ

 

3

Nguyễn Thị Hoài

GDCT

Thạc sĩ

Tổ trưởng

4

Phạm Thị Sanh

GDCT

Thạc sĩ

 

5

Đinh Thị Thuý Hường

GDCT

Thạc sĩ

 

6

Ngô Thị Hường

GDCT

Thạc sĩ

 

7

Trần Hải Yến

GDCT

Thạc sĩ

 

8

Vũ Thị Liên

TL-GD

GVC

Tổ trưởng

9

Phạm Thị Thúy Vân

TL-GD

GVC

 

10

Nguyễn Thi Minh Ngọc

TL-GD

Thạc sĩ

 

11

Đinh Thị Luân

TL-GD

Thạc sĩ

 

12

Đinh Hữu Thiện

Sử

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa

13

Ngô Thanh Dung

Văn

Thạc sĩ

Tổ trưởng

14

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Văn

Thạc sĩ

 

15

Trần Thị Huyền Trang

Văn

Thạc sĩ

 

16

Hoàng Thị Ninh

Địa

Thạc sĩ

 

17

Đỗ Thị Chinh

Văn

Thạc sĩ

 

18

Phạm Phương Hiền

GDCT

Thạc sĩ

 

19

Trần Thị Bình

Sử

Thạc sĩ

 

20

Bùi Thị Oanh

GDCT

Thạc sĩ

 

21

Trần Thị Kim Oanh

TLGD

GV – Cử nhân

 

22 Vũ Thị Bích Ngọc TLGD GV – Cử nhân

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ - BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT về Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,

Căn cứ chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm 2014 - 2015,

Căn cứ lịch trình năm học 2014 - 2015 của trường CĐSP Hà Nam,

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị, khoa Xã hội xây dựng Kế hoạch năm học 2014 - 2015 như sau:

I. Tình hình chung của khoa Xã hội  năm học  2014 - 2015.

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban chủ nhiệm khoa gồm: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa.

- Các tổ, nhóm chuyên môn gồm:

+ Tổ Ngữ Văn

+ Tổ Giáo dục chính trị

+ Tổ Tâm lý - Giáo dục

+ Nhóm Sử - Địa

- Tổ chức đoàn thể gồm:

+ Chi bộ khoa

+ Tổ Công đoàn khoa

+ Liên Chi đoàn

- Số lượng Đảng viên: 08 (05 chính thức, 03 dự bị)

- Số lượng giảng viên, nhân viên: 22 gồm: 05 GV Ngữ Văn, 07 GV Giáo dục chính trị, 06 GV Tâm lý - Giáo dục, 03 GV Sử - Địa, 01 nhân viên văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: 01 Tiến Sĩ, 19 thạc sĩ, 01 học viên cao học.

2. Quy mô đào tạo:

- Số lượng lớp thuộc các ngành đào tạo: 06 gồm:

+ Cao đẳng K17: 03 lớp (CĐSP Văn - Sử K17, CĐSP Tiểu học K17A, B)

+ Cao đẳng K18: 03 lớp (CĐSP Văn - Giáo dục công dân, CĐSP Tiểu học K18A, B)

- Số lượng sinh viên: 285 sinh viên

II. Phương hướng, mục tiêu:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức quan điểm của Đảng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

2. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn và các đoàn thể trong khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Xây dựng khoa thành đơn vị chuyên môn thực hiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện đề án đổi mới căn bản toàn diện GD Việt Nam

II. Các giải pháp cơ bản

1. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng kì, từng tháng và thực hiện hiệu quả.

2. Coi trọng công tác kiểm tra, thanh tra. Tăng cường vai trò quản lý khoa. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của khoa và các tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình.

3. Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ động sáng tạo của tập thể cán bộ giáo viên. Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng GDĐT. Tăng cường khối đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên.

4. Phối kết hợp với các phòng ban khoa tổ, các tổ chức đoàn thể trong trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Chú trọng công tác HSSV, nhất là công tác rèn nghề.

III. Nhiệm vụ cụ thể và biện pháp thực hiện

1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, quản lý HSSV

a. Chỉ tiêu phấn đấu :

- 100% cán bộ giáo viên và sinh viên của khoa có tư tưởng chính trị tốt. Có tác phong sư phạm mẫu mực, sinh hoạt lành mạnh.

- 100% sinh viên xếp loại đạo đức khá tốt (trong đó 90% tốt). Không có sinh viên vi phạm pháp luật. Không có sinh viên mắc các tệ nạn xã hội.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CB GV và HSSV thông qua học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các sinh hoạt chính trị khác.

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị và Thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chống tiêu cực, chống bệnh thành tích đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra trong giáo dục.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của ngành, của địa phương.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ giáo viên và sinh viên. Phấn đấu trở thành những nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì HSSV. Chỉ đạo và quan tâm đến công tác quản lý lao động và công tác HSSV. Nắm bắt diễn biến tư tưởng tình cảm, nguyện vọng của CBGV và HSSV để động viên, uốn nắn và xử lý kịp thời.

- Phối hợp với Đoàn trưường trong việc tuyên truyền phòng chống ma tuý và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền vận động giảng viên, sinh viên trong Khoa tham gia hiến máu nhân đạo.

2. Công tác xây dựng và phát triển Đảng :

a. Chỉ tiêu phấn đấu :

- Chi bộ Đảng là chi bộ trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

- Bồi dưỡng, kếp nạp 2 CBGV và HSSV ưu tú vào Đảng.

- Lựa chọn, cử 10 - 20 CBGV và HSSV tham dự các lớp bồi dưỡng phát triển Đảng.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

- Phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng kết hợp với tính tích cực sáng tạo của các cá nhân.

- Thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, trung thực.

- Quan tâm bồi dưỡng phát triển Đảng đối với GV trẻ có ý chí phấn đấu và năng lực chuyên môn.

3. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 100% HSSV lên lớp trong đó 30- 40% đạt loại khá giỏi.

- 100% cán bộ giảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 40% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

- 100% giảng viên tự học tự bồi dưỡng. 100% viết đề tài nghiên cứu khoa học và đạt loại A, B trong đó 20% đạt loại A. Phấn đấu đến năm 2015 khoa có 01 giảng viên đỗ đầu vào nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

b. Biện pháp thực hiện:

-  Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, lịch trình giảng dạy, cho các hệ đào tạo của khoa.

- Đổi mới phưương pháp giáo dục và đào tạo nhằm tăng cưường tính tích cực, tự lực học tập của sinh viên, áp dụng thí điểm hình thức đào tạo theo Học chế tín chỉ.

- Rà soát chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, cam kết thực hiện 3 công khai (chất lượng đào tạo, đội ngũ đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học).

- Tổ chức và kiểm tra các tổ nhóm chuyên môn tiếp tục hoàn thiện bộ chương trình - đề cương chi tiết học phần để đảm bảo sự thống nhất cao trong giảng dạy.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Kiểm tra thường xuyên nền nếp chuyên môn, chất lượng soạn giảng. Tổ chức tốt các đợt hội giảng, hội học, chương trình rèn luyện NVSP thường xuyên, các hoạt động ngoại khóa.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng tỉ trọng các học phần thi thực hành, vấn đáp nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng và ý thức của sinh viên. Phối hợp giữa đánh giá kết quả sau khi học và đánh giá tiến trình học.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ và chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học. Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hội thảo khoa học các cấp. Chỉ đạo và đôn đốc thường xuyên công tác ra đề, coi thi, chấm thi, tránh những sơ xuất và những sai phạm trong thi cử. Triển khai và tham gia tổ chức các đợt thực hành, thực tập nghề nghiệp của sinh viên, bồi dưỡng tình cảm và nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Chỉ đạo và động viên  cán bộ, giảng viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và chuẩn bị đội ngũ cho việc nâng cấp trường.

- Tăng cưường các hoạt động ngoại khoá chuyên môn, tổ chức Diễn đàn khoa học - nghệ thuật: "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương".

4. Công tác thi đua khen thưởng

a. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Tập thể khoa đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

- 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, đạt lao động tiên tiến trở lên. Trong đó có 20% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

- Tổ chức công đoàn khoa đạt danh hiệu Tổ chức công đoàn vững mạnh. 100% công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc,  100 % nữ công đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

- Liên chi đoàn khoa đưược đánh giá là đơn vị đẫn đầu phong trào đoàn và học sinh sinh viên toàn trưường. Đưược Trung ưương đoàn tặng bằng khen.

b. Biện pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng và tăng cường sự lãnh đạo của Ban chủ nhiệm khoa đối với các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong khoa.

- Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong tập thể, luôn căn cứ vào tình hình thực tiễn để đề ra những biện pháp phù hợp. Phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của tập thể CBGV trong khoa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học.

-  Chỉ đạo sâu sát các hoạt động đoàn thể trong khoa. Tạo mọi điều kiện để tổ công đoàn, liên chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên chi đoàn và các chi đoàn trực thuộc nhằm nâng cao ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động đoàn. Liên chi đoàn chủ trì tổ chức các hoạt động cho sinh viên nhằm nhằm huy động những cá nhân tích cực tham gia công tác đoàn.

Hiệu trưởng

(Đã ký duyệt)

Đoàn Thị Thanh Trầm

Phủ Lý, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Phụ lục 1

Mốc thời gian và những công việc chính trong năm học

Thời gian

Công việc chính

Tháng 8

2014

- Sinh viên cao đẳng K17, trung cấp K31 tựu trường.

- ổn định nền nếp; xét điểm rèn luyện, xét học bổng học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

- Triển khai lịch trình đào tạo năm học 2014 - 2015

- Nghiệm thu đề cương chi tiết chi tiết môn học khoá 18 năm thứ nhất

Tháng 9

2014

- Tập trung sinh viên cao đẳng khoá 18, trung cấp khoá 32. ổn định nền nếp. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên năm thứ nhất.

- Tổ chức đào tạo học kỳ 1 - K18

-  Tổ chức cho SV K17 thực hành thường xuyên tại trường phổ thông.

- Đại hội các lớp và các chi đoàn.

Tháng 10

2014

- Khai giảng năm học

- Tham gia Hội thảo về đào tạo theo tín chỉ

- Triển khai NCKH.

Tháng 11

2014

- Tham gia hội giảng, hội thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Thi học kỳ  cao đẳng  K16

Tháng 12

2014

- Thi học kỳ hệ cao đẳng K17, trung cấp K31

- Bình xét, phân loại HSSV

- Sơ kết học kỳ I. Nghiệm thu bước 1 đề tài KH ở tổ chuyên môn

- Tổ chức diễn đàn khoa học - nghệ thuật "Tuổi trẻ với biển đảo quê hương"

Tháng 1

2015

- Thi  học kỳ hệ cao đẳng K18, trung cấp K32

- Tổ chức Xêmina đề tài khoa học

Tháng 2

2015

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Tham gia tổ chức thực tập Sư phạm, thực hành nghề năm thứ 2, năm  thứ 3

Tháng 3

2015

- Tham gia các hoạt động trong Tháng thanh niên

- Tổ chức Xêmina đề tài khoa học

Tháng 4

2015

Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp khoa

Tháng 5

2015

- Thi học kỳ K16, K17, trung cấp K31

- Bình xét, phân loại  HSSV

- Bình xét thi đua. Đánh giá phân loại công chức

Tháng 6

- Thi học kỳ K18, trung cấp K32

- Thi tốt nghiệp cao đẳng K16, trung cấp K31

Tháng 7

- Nghỉ hè theo kế hoạch

- Tham gia tuyển sinh Cao đẳng chính quy

Phụ lục 2

phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm

của CB – GV trong khoa

TT

Họ và tên

chức danh – nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng khoa

- Phụ trách chung, công tác tư tưởng chính trị,

- Quản lý cán bộ giáo viên,

- Phụ trách công tác giảng dạy.

2

Đinh Hữu Thiện

Phó trưởng khoa

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học,

- Quản lý học sinh, sinh viên.

- Nhóm trưởng nhóm  Sử - Địa

- Quản lý đồ dùng, thiết bị dạy học

3

Vũ Thị Liên

Tổ trưởng tổ Tâm lý – Giáo dục

4

Nguyễn Thị Hoài

Tổ trưởng tổ Giáo dục chính trị

5

Ngô Thanh Dung

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn

6

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

UV ban thường vụ đoàn trường, bí thư LC Đoàn khoa

7

Phạm Phương Hiền

UV ban thường vụ Đoàn trường, phó bí thư LCĐ khoa

8

Hoàng Thị Ninh

- Chủ nhiệm lớp CĐSP Văn - Sử K17

- Tổ trưởng tổ Công đoàn

9

Đỗ Thị Chinh

Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiểu học K17B

10

Trần Thị Bình

Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiểu học K17 A

11

Phạm Thị Sanh

Chủ nhiệm lớp CĐSP Văn - Giáo dục công dân  K18

12

Ngô Thị Hường

Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiểu học K18 A

13

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chủ nhiệm lớp CĐSP Tiểu học K18 B

Uỷ viên BCH chi đoàn Cán bộ - Giáo viên

14

Trần Thị Kim Oanh

Uỷ viên BCH liên chi đoàn khoa

15

Phạm Thị Vân

Giảng viên bộ môn Tâm lý – Giáo dục

16

Trần Hải Yến

Giảng viên bộ môn Giáo dục chính trị

17

Đinh Thị Luân

Giảng viên bộ môn Tâm lý – Giáo dục

18

Trần Thị Huyền Trang

Giảng viên bộ môn Ngữ Văn

19

Vũ Thị Bích Ngọc

Giảng viên bộ môn Tâm lý – Giáo dục

20

Bùi Thị Oanh

Giáo vụ khoa, trực hành chính khoa, thực hiện công việc theo phân công.

21

Đoàn Thị Hà Trang

Giảng viên bộ môn Giáo dục chính trị (Nghỉ chế độ TS 6 tháng)

22

Đinh Thị Thuý Hường

Giảng viên bộ môn Giáo dục chính trị (Nghỉ chế độ TS 6 tháng)

Phụ lục 3

Đăng ký thi đua

  1. Tập thể: Tập thể lao động Xuất sắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
  2. Cá Nhân: Theo bảng đăng ký.

TT

Họ và tên

danh hiệu thi đua

cấp

khen thưởng

CSTĐ Cấp Tỉnh

CSTĐ Cấp CS

LĐTT

Hoàn thành NV

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

X

 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh

2

Vũ Thị Liên

 

X

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hoài

 

X

 

 

 

4

Đoàn Thị Hà Trang

 

 

X

 

 

5

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

 

 

X

 

 

6

Ngô Thanh Dung

 

X

 

 

 

7

Đinh Hữu Thiện

 

X

 

 

 

8

Phạm Thị Vân

 

 

X

 

 

9

Đinh Thuý Hường

 

 

 

X

 

10

Hoàng Thị Ninh

 

 

X

 

 

11

Nguyễn Minh Ngọc

 

 

X

 

 

12

Ngô Thị Hường

 

 

X

 

 

13

Phạm Phương Hiền

 

 

X

 

 

14

Trần Hải Yến

 

 

X

 

 

15

Phạm Thị Sanh

 

 

X

 

 

16

Trần Thị Huyền Trang

 

 

X

 

 

17

Đỗ Thị Chinh

 

 

X

 

 

18

Trần Thị Bình

 

 

X

 

 

19

Đinh Thị Luân

 

 

X

 

 

20

Trần Thị Kim Oanh

 

 

X

 

 

21

Vũ Thị Bích Ngọc

 

 

X

 

 

22

Bùi Thị Oanh

 

 

X

 

 

Ảnh sinh viên khoa Xã hội thi Nghiệp vụ giỏi:Ảnh của GV, SV khoa Xã hội tham dự Hội thi giáo viên giỏi TCCN cấp toàn quốc

21

Vũ Thị Bích Ngọc

 

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html