mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

THÔNG BÁO: Phát hành Tạp chí Khoa học - Giáo dục số 5
Thứ ba, 26 Tháng 11 2013

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 797/CĐSPHN/ĐT-QLKH

 

Hà Nam, ngày 08 tháng  11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Phát hành Tạp chí Khoa học - Giáo dục số 5

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Trường CĐSP Hà Nam;

- Cộng tác viên Tạp chí Khoa học - Giáo dục.

 

Thực hiện công văn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014;

Căn cứ Thông báo số 623/CĐSPHN/KT-ĐBCL ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam về việc Hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị đánh giá ngoài,

Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam thông báo về việc Phát hành Tạp chí Khoa học - Giáo dục số 5 như sau:

1. Chủ đề của Tạp chí

“Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam”

2. Nội dung

2.1. Công tác Khảo thí

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ra đề, tổ chức thi, chấm thi, quản lí kết quả học tập của sinh viên Trường CĐSP Hà Nam.

2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên, công nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tập trung vào các hoạt động: giảng dạy; nghiên cứu khoa học; tự học, tự bồi dưỡng; đánh giá giảng viên, đánh giá cán bộ quản lí; tổ chức cán bộ.

- Đổi mới hoạt động quản lí giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường: xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo; xây dựng và quản lí chương trình đào tạo; công tác thực tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm/rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp.

- Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học, nghiên cứu khoa học: kí túc xá sinh viên; thông tin - thư viện; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Các hoạt động xã hội cộng đồng của nhà trường: công tác gắn kết giữa đào tạo và tuyển dụng; công tác đoàn thể, công tác HSSV.

Ngoài các nội dung trên đây, bài báo khoa học có thể đề cập các nội dung khác có liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Thời gian phát hành

Thời gian phát hành Tạp chí số 5 dự kiến vào tháng 3/2014.

4. Đối tượng tham gia

- Cán bộ và giảng viên Trường CĐSP Hà Nam;

- Cộng tác viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

5. Yêu cầu

- Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học tập hợp các bài báo khoa học; liên hệ mời cộng tác viên viết bài.

- Ban biên tập Tạp chí tổ chức biên tập, mời phản biện độc lập các bài báo, lên khuôn Tạp chí theo đúng yêu cầu về thể thức của Tạp chí khoa học.

­- Về số lượng và hình thức bài báo:

+ Về số lượng: Trưởng, phó các đơn vị, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn và những giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên thực hiện 1 bài báo khoa học (khuyến khích các cán bộ giảng viên khác viết bài báo); cán bộ Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện tối thiểu 1 bài báo.

+ Về hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng đơn, cách đoạn 3pt, dung lượng không quá 6 trang.

Bài báo được quy định theo trình tự: tên bài viết, thông tin về tác giả (họ và tên, học hàm học vị, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ email), mở đầu, nội dung nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo.

- Bài báo khoa học gửi về Ban biên tập Tạp chí khoa học - Giáo dục Trường CĐSP Hà Nam (01 bản in, 01 bản điện tử) trước ngày 15/02/2014:

+ Bản in gửi theo địa chỉ: Trường CĐSP Hà Nam, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

+ Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

- Trưởng đơn vị phổ biến nội dung thông báo này đến các cá nhân trong đơn vị; tổ chức thực hiện, đảm bảo số lượng, hình thức và chất lượng của bài báo khoa học theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Website: www.cdhanam.edu.vn;

- Lưu ĐT-QLKH, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

 

 

ThS. Lê Đình Hiếu

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html