mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Cấu trúc đề cương môn học đào tạo tín chỉ năm học 2014-2015
Thứ năm, 09 Tháng 10 2014

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM

KHOA...............

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (mẫu)

(đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

I. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học:                                                         Tên tiếng Anh:

- Mã môn học:                                                          Số tín chỉ (lên lớp/thực hành/tự nghiên cứu):

- Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo:

Bậc đào tạo:                                                              Hình thức đào tạo:

- Yêu cầu của học phần: Bắt buộc hay tự chọn

- Các học phần tiên quyết:

- Các học phần học trước:

- Các học phần học song hành:

- Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có):

II. Nội dung chính của đề cương

1. Thông tin về giảng viên

Họ và tên giảng viên phụ trách môn học:

Chức danh, học hàm, học vị:

Địa chỉ liên hệ (cơ quan):

Các hướng nghiên cứu chính (nếu có):

Điện thoại:                                                                      email:

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

2. Tóm tắt nội dung môn học

3. Nội dung chương trình chi tiết môn học

4. Học liệu

- Tối thiểu là 2 học liệu bắt buộc (những môn học khó tìm học liệu, có thể tối thiểu là 1).

- Tài liệu tham khảo xác định cho từng nội dung và hình thức chính của dạy-học.

- Học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình,…).

5. Mục tiêu chung của môn học

5.1. Về kiến thức

5.1. Về kĩ năng

5.1. Về thái độ

6. Mục tiêu cụ thể

7. Hình thức và nội dung dạy học

7.1. Giới thiệu hình thức tổ chức dạy học môn học

7.2. Lịch trình cụ thể

Lịch trình dạy-học (thiết kế cho cả tiến trình)

Hình thức TCDH

Nội dung chính

Người học chuẩn bị

Ghi chú

Lí thuyết

(... tiết)

Chỉ rõ các mục tiêu dạy học N1, N2, N3.

Đọc tài liệu số....trang....

Trả lời câu hỏi/phiếu học tập số....

Chuẩn bị các phương tiện, tài liệu học....

 

Thảo luận

(... tiết)

 

 

 

Tự học có hướng dẫn

 

 

 

Tự nghiên cứu

 

 

 

Đánh giá

 

 

 

8. Chính sách đối với môn học

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập

Đối với học phần lí thuyết

Đối với học phần thực hành

10. Hướng dẫn thực hiện (nếu có)

11. Ngày và cấp phê duyệt:

Hà Nam, ngày   tháng      năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html