mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Lịch ôn tập Olympic Toán, 2014-2015, môn: Đại số
Chủ nhật, 21 Tháng 12 2014

LỊCH ÔN TẬP OLYMPIC TOÁN LẦN THỨ 23 (DỰ KIẾN)

NĂM HỌC: 2014 – 2015

MÔN: ĐẠI SỐ.

STT

Tên chuyên đề

Tên bài dạy

Số buổi

(5 tiết/buổi)

GV phụ trách

Ngày dạy

(Chiều)

Tài liệu tham khảo

1

SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức. Các tính chất cơ bản của số phức. Mô tả hình học của số phức.

 

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 13/1/2015

- Giải tích 12.

Bài 2. Luyện tập các dạng bài tập về số phức.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 15/1/2015

Thứ 3: 20/1/2015

- Đề thi tuyển sinh đại học các năm.

- Luyện thi ĐH Trần Phương

2

ĐA THỨC

Bài 1. Các phép toán của đa thức. Phân tích đa thức thành nhân tử.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 06/1/2015

Thứ 5: 08/1/2015

- GT Đại số sơ cấp và THGT.

Bài 2. Đa thức bất khả quy. ƯCLN của hai đa thức. Đa thức nguyên tố cùng nhau.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 27/1/2015

- GT Đại số sơ cấp và THGT

- Đại số đại cương của Hoàng Xuân Sính.

- BT Đại số đại cương của Bùi Huy Hiền.

- Đa thức và Phân thức hữu tỉ.

Bài 3. Nghiệm của đa thức. Định lý Bezout.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 03/2/2015

Thứ 5: 05/2/2015

- GT Đại số đại cương;

- GT Đại số sơ cấp và THGT

- Đa thức và phân thức hữu tỉ.

Bài 4. Định lý Viet. Đa thức đối xứng.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 10/2/2015

Thứ 5: 12/2/2015

- ĐSSC và THGT.

- Tuyển chọn theo chuyên đề của Toán học tuổi trẻ.

Bài 5. Bài toán xác định đa thức (Nội suy, phương pháp hệ số bất định).

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 17/2/2015

Thứ 5: 19/2/2015

- Đa thức và phân thức hữu tỉ.

3

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài 1. Hệ phương trình tuyến tính. Các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 23/12/2014

Thứ 5: 25/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 2. Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 30/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

KIỂM TRA VÒNG LOẠI SỐ 1

(Chọn 12 SV)

Thời gian: 180 phút.

Nội dung:

Chuyên đề 1, 3, 4.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 29/1/2015

 

4

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Bài 1. Ma trận, các phép toán của ma trận và một số tính chất cơ bản.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 24/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 2. Hạng của ma trận. Các phương pháp tìm hạng của ma trận.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6: 26/12/2014

CN: 28/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 3. Định thức. Các phương pháp tính định thức.

03

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4:

31/12/2014

Thứ 4:

07/1/2015

Thứ 6: 09/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 4. Ma trận nghịch đảo. Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4:

14/1/2015

Thứ 6:

16/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Duy Thuận.

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 5. Ma trận đồng dạng và tính chéo hóa được của ma trận.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 21/1/2015

Thứ 6: 23/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 6. Một số dạng ma trận đặc biệt (Ma trận Vandermonde, ma trận đối xứng, ma trận Hermite, ma trận trực giao).

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

CN: 25/1/2015

Thứ 4:

28/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

KIỂM TRA VÒNG LOẠI SỐ 2

(Chọn 8 SV)

Thời gian: 180 phút.

Nội dung:

Chuyên đề 1, 2, 3, 4.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6: 20/2/2015

 

5

KHÔNG GIAN TUYẾN TÍNH VÀ ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Bài 1. Không gian vectơ. Không gian con và các ví dụ liên quan đến giải tích.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 24/2/2015

Thứ 5: 26/2/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 2. Cơ sở và số chiều của không gian vectơ

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 03/3/2015

Thứ 5: 05/3/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 3. Ánh xạ tuyến tính. Ma trận biểu diễn

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 10/3/2015

Thứ 3: 17/3

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 4. Vectơ riêng, giá trị riêng của ánh xạ tuyến tính

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 19/3/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 5. Đa thức đặc trưng. Đa thức tối thiểu. Định lý Hamilton – Cayley.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 4: 25/3/2015

Thứ 5: 26/3/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 6. Không gian Euclide và Hermite.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

CN: 29/3/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

 

 

KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN CHÍNH THỨC

(Chọn 5 SV)

Thời gian: 180 phút.

Nội dung:

Chuyên đề 1, 2, 3, 4.

Chuyên đề 5: Bài 1, 2, 3.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 12/3/2015

 

6

TỔ HỢP

Bài 1. Chỉnh hợp, tổ hợp. Tam giác Pascal.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 25/2/2015

Thứ 6: 27/2/2015

- Giải tích 11.

- Đề thi ĐH các năm.

Bài 2. Hệ số nhị thức. Hoán vị.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 04/3/2015

- Giải tích 11.

- Đề thi ĐH các năm.

Bài 3. Nguyên lý quy nạp, nguyên lý Dirichlet, nguyên lý cực hạn.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6: 06/3/2015

Thứ 4: 11/3/2015

 

Bài 4. Quy tắc cộng, quy tắc nhân, nguyên lý bù trừ.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6: 13/3/2015

 

Bài 5. Chuỗi lũy thừa hình thức. Hàm sinh. Ứng dụng của hàm sinh.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 18/3/2015

 

7

TỔNG ÔN TẬP

Chuyên đề 1

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3:

31/3/2015

 

Chuyên đề 2

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4:

01/4/2015

 

Chuyên đề 3

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6:

03/4/2015

 

 

 

Chuyên đề 4

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 02/4/2015

 

 

 

Chuyên đề 5

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 3:

07/4/2015

 

 

 

Chuyên đề 6

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4:

08/4/2014

 

 

Ghi chú:- Lịch học có thể thay đổi phụ thuộc vào lịch thi của K17 và K18.

- Khi lịch thay đổi GV sẽ thông báo trực tiếp cho  SV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÔN TẬP OLYMPIC TOÁN LẦN THỨ 23- NĂM HỌC: 2014 – 2015.

(Từ ngày 23/12/2014 đến ngày 23/01/2015)

MÔN: ĐẠI SỐ.

STT

Tên chuyên đề

Tên bài dạy

Số buổi

(5 tiết/buổi)

GV phụ trách

Ngày dạy

(Chiều)

Tài liệu tham khảo

1

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Bài 1. Hệ phương trình tuyến tính. Các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 23/12/2014

Thứ 5: 25/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 2. Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 30/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

 

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Bài 1. Ma trận, các phép toán của ma trận và một số tính chất cơ bản.

01

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 24/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 2. Hạng của ma trận. Các phương pháp tìm hạng của ma trận.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 6: 26/12/2014

CN: 28/12/2014

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

Bài 3. Định thức. Các phương pháp tính định thức.

03

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4:

31/12/2014

Thứ 4:

07/1/2015

Thứ 6: 09/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTT Nguyễn Cảnh Lương;

- ĐSTT qua các VD và BT

3

ĐA THỨC

Bài 1. Các phép toán của đa thức. Phân tích đa thức thành nhân tử.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 06/1/2015

Thứ 5: 08/1/2015

- GT Đại số sơ cấp và THGT.

4

SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức. Các tính chất cơ bản của số phức. Mô tả hình học của số phức.

01

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 3: 13/1/2015

- Giải tích 12.

- Đại số đại cương.

Bài 2. Luyện tập các dạng bài tập về số phức.

02

Ths Nguyễn Thị Thanh Hà

Thứ 5: 15/1/2015

Thứ 3: 20/1/2015

- Đề thi tuyển sinh đại học các năm.

- Luyện thi ĐH Trần Phương

5

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Bài 5. Ma trận đồng dạng và tính chéo hóa được của ma trận.

02

Ths Nguyễn Đức Lượng

Thứ 4: 21/1/2015

Thứ 6: 23/1/2015

- GT ĐSTT Nguyễn Hữu Việt Hưng;

- GT ĐSTTNguyễn Duy Thuận;

- ĐSTT qua các VD và BT

Chú ý: Thời gian buổi chiều bắt đầu học từ 14h00.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html