mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sách trúng tuyển TCSP Mầm non, Tiểu học năm 2012
Thứ ba, 09 Tháng 10 2012

TCSP mầm non chính quy

SBD

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Huyện

Điểm thi NK

Kết quả

M.39

Nguyễn Thị Mai

H­ương

10.03.1994

Lý Nhân

17,0

TT

M.74

Vì Thị

Thơm

29.01.1987

Bình Lục

17,0

TT

M.13

Trần Thị

Dung

02.12.1993

Bình Lục

16,0

TT

M.24

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

14.05.1994

Thanh Liêm

16,0

TT

M.23

Vũ Thị

Hồng

14.07.1994

Duy Tiên

15,5

TT

M.21

Đinh Thị Thu

Hiền

16.10.1992

Minh Hóa

15,0

TT

M.47

Lại Thị

L­u

10.04.1984

Duy Tiên

15,0

TT

M.56

Nguyễn Thị Thanh

Nga

20.04.1987

Lý Nhân

15,0

TT

M.90

Đoàn Thị

Trang

22.09.1994

Nam Trực

15,0

TT

M.111

Mai  Thị

Thảo

13.08.1987

Trực Ninh

15,0

TT

M.06

Lê Thị Oanh

Châm

08.04.1990

Kim Bảng

14,5

TT

M.07

Nguyễn Thị

Châm

03.09.1994

Kim Bảng

14,5

TT

M.26

Phạm Thị

Huế

19.02.1994

Bình Lục

14,5

TT

M.27

Nguyễn Thị

Huế

16.05.1989

Lý Nhân

14,5

TT

M.33

Nguyễn Thu

Huyền

25.12.1993

Phủ Lý

14,5

TT

M.66

Đỗ Thị

Nhung

04.08.1991

Kim Bảng

14,5

TT

M.87

Ngô Thị Cẩm

13.10.1994

Phủ Lý

14,5

TT

M.91

Phạm Thị

Tịnh

24.12.1969

Thanh Liêm

14,5

TT

M.32

Trần Thị Thu

Huyền

26.08.1990

Lý Nhân

14,0

TT

M.35

Phạm Thị

Hư­ơng

11.11.1989

Kim Bảng

14,0

TT

M.43

Nguyễn Thị Ngọc

Lan

01.01.1994

Duy Tiên

14,0

TT

M.45

Trịnh Thị Duy

Lệ

08.02.1988

Kim Bảng

14,0

TT

M.48

Trần Thị

L­u

14.02.1989

Lý Nhân

14,0

TT

M.62

Trần Thị

Ngoan

16.06.1992

Thanh Liêm

14,0

TT

M.69

Bùi Thị Thu

Phư­ơng

07.06.1985

Kim Bảng

14,0

TT

M.73

Ngô Thị Thanh

Tâm

21.10.1994

Lý Nhân

14,0

TT

M.105

Vũ Thị

Thu

10.09.1994

Phủ Lý

14,0

TT

M.107

Lê Thị

Hư­ơng

10.08.1986

Bình Lục

14,0

TT

M.110

Nguyễn Thị Thu

Hằng

10.11.1994

Lý Nhân

14,0

TT

M.01

Nguyễn Ngọc

Anh

02.09.1993

Thanh Liêm

13,5

TT

M.02

Nguyễn Thị Lan

Anh

09.11.1994

Lý Nhân

13,5

TT

M.03

Phạm Ngọc

Ánh

13.10.1994

Kim Bảng

13,5

TT

M.04

Trịnh Thanh

Bình

14.08.1993

Thanh Liêm

13,5

TT

M.10

Lã Thị Ph­ơng

Dung

02.09.1987

Lý Nhân

13,5

TT

M.15

Phạm Thị

05.04.1994

Bình Lục

13,5

TT

M.20

Đinh Lệ

Hằng

03.12.1988

Lý Nhân

13,5

TT

M.34

Hà Thị

Huyền

21.09.1994

Bình Lục

13,5

TT

M.46

Tẩn Mấy

Lụa

26.03.1993

Sìn Hồ

13,5

TT

M.52

Ngô Thị H­ơng

Ly

26.10.1990

Lý Nhân

13,5

TT

M.65

Đinh Thị

Nhàn

18.05.1991

Duy Tiên

13,5

TT

M.72

Đinh Thị

San

30.06.1994

Duy Tiên

13,5

TT

M.80

Vũ Thị

Thanh

11.09.1993

Kim Bảng

13,5

TT

M.81

Phạm Thị

Thoa

14.04.1994

Nam Trực

13,5

TT

M.86

Trần Thị

Thủy

05.09.1989

Lý Nhân

13,5

TT

M.95

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

13.02.1992

Kim Bảng

13,5

TT

M.103

Vũ Thị

Thơm

21.11.1981

Bình Lục

13,5

TT

M.104

Vũ Thị Kim

Thoan

26.08.1990

Bình Lục

13,5

TT

M.09

Lê Thị Kiều

Chinh

22.10.1994

Kim Bảng

13,0

TT

M.18

Đoàn Thị

Hạnh

15.07.1991

Kim Bảng

13,0

TT

M.25

D­ơng Thị

Huệ

03.06.1994

Kim Bảng

13,0

TT

M.40

Đoàn Thị

Hư­ờng

15.11.1994

Nam Trực

13,0

TT

M.41

Lê Thu

Hư­ờng

10.05.1994

Kim Bảng

13,0

TT

M.54

Đỗ Thị Thanh

Mai

03.12.1994

Lý Nhân

13,0

TT

M.55

Nguyễn Thị

Nga

07.12.1994

Mỹ Đức

13,0

TT

M.63

Ngô Thị

Nguyệt

24.05.1994

Kim Bảng

13,0

TT

M.64

Đỗ Thị

Nhàn

14.09.1994

Phủ Lý

13,0

TT

M.75

Dư­ơng Thị

Thảo

19.09.1994

Lạc Thủy

13,0

TT

M.78

Phạm Thị

Thảo

23.06.1994

Kim Bảng

13,0

TT

M.93

Trần Thị

Tuyết

06.02.1994

Nam Trực

13,0

TT

M.38

Thiều Thị

Hư­ơng

13.06.1994

Lý Nhân

12,5

TT

M.53

Đinh Thị

25.03.1993

Kim Sơn

12,5

TT

M.57

Phạm Thị

Nga

25.08.1994

Kim Bảng

12,5

TT

M.05

Nguyễn Thị

Bình

27.09.1994

Kim Bảng

12,0

TT

M.11

Hoàng Thùy

Dung

06.10.1994

Ý Yên

12,0

TT

M.14

Nguyễn Thị

Điệp

07.10.1991

Thanh Liêm

12,0

TT

M.28

Mai Thị

Huế

09.10.1994

Bình Lục

12,0

TT

M.51

Nguyễn Thị

Luyến

18.10.1994

Lý Nhân

12,0

TT

M.58

Nguyễn Thị Thúy

Nga

02.03.1994

Lý Nhân

12,0

TT

M.59

L­u Thị Hồng

Ngát

30.05.1993

Lý Nhân

12,0

TT

M.61

Phạm Thị

Ngân

01.05.1994

Bình Lục

12,0

TT

M.67

Bùi Thị Hồng

Nhung

29.03.1994

Duy Tiên

12,0

TT

M.89

Phạm Thị Quỳnh

Trang

17.12.1994

Phủ Lý

12,0

TT

M.92

Lại Minh

Tuyết

11.10.1994

Phủ Lý

12,0

TT

M.109

Lê Thị Thanh

Thảo

12.04.1993

Kim Bảng

12,0

TT

M.08

Tẩn Mỳ

Chài

05.08.1994

Sìn Hồ

11,5

TT

M.17

Trần Thị

26.01.1993

Bình Lục

11,5

TT

M.30

Nguyễn Thu

Huyền

24.09.1991

Lạc Thủy

11,5

TT

M.83

Bùi Thị

Thuyên

19.03.1994

Kim Bảng

11,5

TT

M.108

Nguyễn Thị

Lan

04.05.1990

Bình Lục

11,0

TT

M.77

Trần Thị Phư­ơng

Thảo

17.07.1994

Lý Nhân

10,5

TT

TCSP mầm non VLVH

SBD

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Huyện

Điểm thi NK

Kết quả

M.97

Đinh Thị

Bích

05.04.1990

Duy Tiên

12,0

TT

M.98

Mai Thị

Dung

13.10.1991

Thanh Liêm

13,0

TT

M.99

Đoàn Thị

Hương

09.10.1982

Thái Bình

12,5

TT

M.100

Đặng Thị

Nhung

09.06.1981

Duy Tiên

14,5

TT

M.101

Nguyễn Thị

Thảo

24.11.1991

Thanh Liêm

13,0

TT

M.102

Nguyễn Thị

Thảo

10.10.1983

Lý Nhân

14,5

TT

M.106

Vũ Thị Thanh

Thủy

24.05.1979

Duy Tiên

14,0

TT

M.112

Lã Thị Thu

Hằng

05.08.1987

Duy Tiên

15,0

TT

M.113

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

04.02.1995

Kim Bảng

14,0

TT

 

TCSP tiểu học chính quy

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê

quán

Năm TN

Kết quả

1

Phùng Minh Anh

23.05.1993

Khánh Sơn

Khánh Hòa

2011

TT

2

Huỳnh Tấn Anh

25.05.1993

Khánh Sơn

Khánh Hòa

2012

TT

3

Đinh Thị Ngọc Anh

24.07.1994

Minh Hóa

Quảng Bình

2012

TT

4

Bùi Văn Bình

23.01.1993

Lạc Sơn

Hòa Bình

2011

TT

5

Trần Đức Cao

09.12.1992

Lý Nhân

Hà Nam

2012

TT

6

Hoàng Thị Chinh

18.09.1994

Kim Bảng

Hà Nam

2012

TT

7

Bùi Thị Chiến

14.09.1992

Yên Thủy

Hòa Bình

2011

TT

8

Cao Thanh Chung

16.12.1994

Minh Hóa

Quảng Bình

2012

TT

9

Bùi Thị Dạnh

12.09.1993

Yên Thủy

Hòa Bình

2011

TT

10

Mai Thị Lệ Dung

20.05.1989

Quảng Trạch

Quảng Bình

2011

TT

11

Trần Văn Dũng

07.03.1994

Vụ Bản

Nam Định

2012

TT

12

Nguyễn Văn Đại

24.06.1994

Ý Yên

Nam Định

2012

TT

13

Bùi Thị Hằng

24.12.1994

Mai Châu

Hòa Bình

2012

TT

14

Bùi Thị Hương

15.09.1989

Yên Thủy

Hòa Bình

2012

TT

15

Đinh Thị Mai Hương

02.04.1988

Lạc Thủy

Hòa Bình

2006

TT

16

Võ Thị Mỹ Hà

28.06.1994

Đăk R'Lấp

Đăk Nông

2012

TT

17

Dương Văn Hải

08.12.1993

Nghi Xuân

Hà Tĩnh

2012

TT

18

Trương Thị Diễm Hường

08.12.1992

Kim Bảng

Hà Nam

2010

TT

19

Nguyễn Mạnh Hùng

15.11.1991

Điện Biên

Điện Biên

2012

TT

20

Hoàng Văn Hùng

20.08.1988

Nho Quan

Ninh Bình

2006

TT

21

Ngô Thị Hiền

13.02.1994

Đăk Mil

Đăk Nông

2012

TT

22

Đặng Thị Hoài

02.11.1994

Hương Sơn

Hà Tĩnh

2012

TT

23

Quách Quốc Hoàn

10.10.1993

Yên Thủy

Hòa Bình

2012

TT

24

Trịnh Thị Huyền

01.11.1994

Lạc Thủy

Hòa Bình

2012

TT

25

Trần Thị Mỹ Huyền

07.01.1994

Mỹ Đức

Hà Nội

2012

TT

26

Trần Thùy Linh

05.02.1993

Phủ Lý

Hà Nam

2012

TT

27

Phạm Thị Quỳnh Mai

08.12.1992

Nho Quan

Ninh Bình

2011

TT

28

Đặng Văn Minh

30.12.1993

Khánh Sơn

Khánh Hòa

2012

TT

29

Hoàng Thị Mến

13.07.1994

Nho Quan

Ninh Bình

2012

TT

30

Hoàng Thị Thu Nga

24.06.1992

Ninh Bình

Ninh Bình

2011

TT

31

Đỗ Thị Thanh Nhàn

22.08.1993

Thuận Bắc

Ninh Thuận

2012

TT

32

Bùi Thị Hồng Nhung

20.04.1993

Lạc Thủy

Hòa Bình

2011

TT

33

Lò Văn út

18.06.1990

Điện Biên

Điện Biên

2011

TT

34

Bùi Thị Phương

11.06.1994

Yên Thủy

Hòa Bình

2012

TT

35

Bùi Như Phương

27.10.1994

Yên Thủy

Hòa Bình

2012

TT

36

Vũ Thị Phương

12.08.1994

Kiến Xương

Thái Bình

2012

TT

37

Bùi Thị Phượng

06.11.1994

Hoa Lư

Ninh Bình

2012

TT

38

Đỗ Kim Quy

10.06.1994

Mỹ Lộc

Nam Định

2012

TT

39

Khà Thị Tân

23.07.1993

Mai Châu

Hòa Bình

2011

TT

40

Nguyễn Thị Tươi

29.09.1994

Hải Hậu

Nam Định

2012

TT

41

Bùi Văn Tài

15.05.1993

Yên Thủy

Hòa Bình

2011

TT

42

Dương Văn Thành

24.06.1994

Nghĩa Hưng

Nam Định

2012

TT

43

Đỗ Thị Thảo

19.12.1994

Lạc Thủy

Hòa Bình

2012

TT

44

Kơ Dơng Mô Thê

30.03.1994

Đam Rông

Lâm Đồng

2012

TT

45

Lê Kim Thi

23.07.1994

Tuần Giáo

Điện Biên

2012

TT

46

Hồ Thị Thếu

21.09.1990

A Lưới

Thừa Thiên Huế

2011

TT

47

Bùi Thị Thu

20.07.1994

Yên Mô

Ninh Bình

2011

TT

48

Nghiêm Thị Thu

20.10.1991

Hương Sơn

Hà Tĩnh

2012

TT

49

Hồ Thị Thíu

01.07.1985

A Lưới

Thừa Thiên Huế

2012

TT

50

Phạm Thị Huyền Trang

19.10.1992

Đăk Mil

Đăk Nông

2010

TT

51

Bùi Văn Việt

30.08.1987

Nho Quan

Ninh Bình

2006

TT

52

Ý WIN

16.04.1989

Đăk Mil

Đăk Nông

2011

TT

53

Bùi Phi Yến

02.01.1994

Lạc Thủy

Hòa Bình

2012

TT

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html