mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Quy trình quản lí điểm môn học, học phần.
Thứ ba, 06 Tháng 11 2012

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ - BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ - BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Nam quy định quy trình quản lí điểm môn học, học phần, áp dụng cho tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường kể từ năm học 2012-2013, như sau:

1. Mục đích:

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, chính xác trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học.

Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của các đơn vị, giảng viên và người học trong công tác đánh giá kết quả học tập, quản lí điểm và các hoạt động hỗ trợ đào tạo.

Xây dựng và ban hành quy trình đánh giá, thống nhất các biểu mẫu đánh giá môn học, học phần.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy trình đánh giá, các biểu mẫu đánh giá môn học, học phần được áp dụng đối với tất cả học sinh, sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo của Trường CĐSP Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Năm học 2012-2013.

4. Quy trình thực hiện:

4.1. Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng chuẩn hóa danh sách ở đầu mỗi năm học, mỗi kỳ chuyển danh sách học sinh, sinh viên, học viên  theo đơn vị lớp về các khoa, phòng chức năng và gửi danh sách bản mềm về phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

4.2. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng xây dựng các biểu mẫu: báo cáo điều kiện dự thi môn học, học phần (gọi tắt là học phần); danh sách sinh viên làm bài tập lớn; bảng ghi điểm thành phần học phần (sau đây gọi là danh sách dự thi), chuyển các biểu mẫu đó về các khoa, Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và đăng tải trên website của trường.

4.3. Giảng viên giảng dạy tại lớp do khoa, Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng  quản lý sẽ nhận các biểu mẫu trên tại khoa hoặc Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, hoặc tải từ website của trường, chịu trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin có liên quan vào biểu mẫu theo quy định, nộp bảng ghi điểm về phòng Đào tạo – Bồi dưỡng, nộp báo cáo điều kiện dự thi học phần, danh sách sinh viên làm bài tập lớn về khoa chủ quản; Khoa chủ quản tập hợp danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần và danh sách sinh viên làm bài tập lớn chuyển một bản về phòng Đào tạo – Bồi dưỡng và một bản về phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng chậm nhất 1 tuần trước ngày thi đầu tiên của đợt thi. Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng tập hợp, kiểm tra danh sách và điều kiện dự thi của thí sinh sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ của đợt thi về phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng ít nhất 2 ngày trước ngày thi đầu tiên của đợt thi.

4.4. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm phân loại, bàn giao toàn bộ hồ sơ của đợt thi cho Ban coi thi (cùng thời điểm bàn giao đề thi).

4.5. Sau khi kết thúc mỗi buổi thi (hoặc đợt thi), Ban coi thi bàn giao bài thi, danh sách phòng thi cho Ban chấm thi. Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng nhập điểm thi vào danh sách phòng thi, quản lý bản sao; chuyển bản gốc về phòng Đào tạo – Bồi dưỡng và chuyển bản sao về các khoa.

4.6. Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng tính điểm học phần, quản lý điểm học phần và chuyển kết quả học tập về các khoa, phòng chức năng và đăng tải điểm học phần trên website của trường.

5. Yêu cầu:

- Mẫu ghi điểm thành phần học phần đồng thời là danh sách dự thi. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm bảo quản cẩn thận, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình đánh giá. Trong trường hợp ghi điểm bị sai sót, cần ghi lại điểm cẩn thận, rõ ràng và ký xác nhận tại vị trí sửa.

- Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm về thông tin trong danh sách dự thi và điểm học phần; phối hợp chặt chẽ trong hoạt động đánh giá học phần, chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các khâu trong quy trình đánh giá; hoàn thành nội dung công việc đảm bảo kết quả, chính xác, đúng thời gian quy định.

- Đơn vị, cá nhân nào vi phạm dẫn đến dừng thi học phần sẽ bị xử lý theo Quy chế hiện hành và chịu toàn bộ kinh phí cho việc tổ chức thi bù học phần đó.

-------------------------------------

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html