mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Quy chế TTSP và các mẫu biểu
Thứ ba, 19 Tháng 2 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


Số: 64/QĐ-CĐSPHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 17  tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC TẬP SƯ PHẠM

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS, TIỂU HỌC, MẦM NON

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM

 

Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ Cao đẳng hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ngày 01 tháng 08 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Cao đẳng ngày 28 tháng 5 năm 2009;

Căn cứ Quy mô đào tạo, tình hình đội ngũ và các điều kiện về cơ sở vật chất của trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam;

Theo đề nghị của bà Trưởng phòng Đào tạo – Bồi dưỡng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy chế thực tập sư phạm đào tạo giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2013, các quy định trước đây khác với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng khoa, phòng, ban, tổ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng, ban, khoa

- Các đoàn thực tập

- Các trưởng đoàn thực tập

- Trường thực tập

- Lưu VP, ĐT-BDX

 

Tải xuống tại đây

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html