mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Mẫu đề cương chi tiết môn học (Trung cấp)
Thứ bảy, 10 Tháng 8 2013

Mẫu ĐCCT

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TR­­ƯỜNG CĐSP HÀ NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIỂU HỌC/SƯ PHẠM MẦM NON

1.Tên môn học : (Viết đầy đủ, không viết tắt, font chữ VnTimeH, cỡ chữ 12 in đậm)

2. Thời lượng

Tổng số : .... tiết .

- Lí thuyết: .... tiết

- Thực hành, bài tập: ..... tiết

- Kiểm tra: .... tiết (mỗi đvht tương ứng 01 bài kiểm tra định kỳ)

3. Thời điểm thực hiện

Học kì .... năm thứ.....

4. Mục tiêu môn học.

Sau khi học xong môn học này, học sinh có khả năng:

4.1. Về kiến thức:

4.2. Về kĩ năng:

4.3. Về thái độ:

5. Điều kiện tiên quyết.

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học.

7. Kết cấu môn học và phân phối thời gian

TT

Nội dung

(Tên chương hoặc phần nội dung lớn)

Tổng

số tiết

thuyết

Bài tập, thực hành, thảo luận

Kiểm

tra

1

VD: Nhập môn Giáo dục chính trị

2

2

0

0

2

Chủ nghĩa Mác - Lênin

20

14

5

1

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

7

3

0

....

.....

 

 

 

 

 

Cộng

75

55

15

5

 

8. Tài liệu học tập

8.1. Giáo trình:

- Tên tác giả, (năm xuất bản) - Tên sách/giáo trình, nhà xuất bản.

VD:

Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc, (2005) - Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Nông nghiệp.

8.2. Tài liệu tham khảo:

9. Đánh giá môn học:

9.1. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Đảm bảo nề nếp, ý thức học tập.....

- Làm bài kiểm tra đạt yêu cầu.....

- Thi hết học phần đạt yêu cầu....

9.2. Hình thức đánh giá:

- Đánh giá thường xuyên (kiểm tra đầu giờ hoặc trong giờ lên lớp, kiểm tra thực hành hoặc kiểm tra viết với thời gian dưới 45 phút): ......bài

- Đánh giá định kỳ (kiểm tra hết chương, kiểm tra bài thực hành, thực tập hoặc từng phần chính của môn học, thời gian từ 45 phút trở lên): ....bài

- Đánh giá kết thúc môn học:.......bài thi (Hình thức thi:......  , thời gian thi:.....)

10. Nội dung chi tiết môn học

TT

Nội dung

Tổng

số tiết

Lý thuyết

Bài tập, thực hành, thảo luận

Kiểm

tra

1

CHƯƠNG 1: ... (FONT CHỮ VNTIMEH, CỠ CHỮ 12 IN ĐẬM)

10

7

3

1

1.1........... (font chữ VnTime, cỡ 13 in đậm)

3

3

0

0

1.1.1......... (font chữ VnTime, cỡ 13 in đậm, nghiêng)

2

2

0

0

1.1.1.1.......(font chữ VnTime, cỡ 13 in nghiêng)

1

0

1

0

 

Kiểm tra

 

 

 

1

2

......

 

 

 

 

12. Hướng dẫn thực hiện (Những lưu ý trong quá trình thực hiện)

- Đối với hệ VLVH (nếu có)

- Đối với hệ chính quy ngoài ngân sách (nếu có)

-------------------------------------------------------------

 

Lưu ý định dạng văn bản

-         Giấy A4 (dọc), lề trái 3.0 cm, lề phải 1.5cm, lề trên 1.5cm, lề dưới 1.5cm

-         Font chữ Vn time, cỡ chữ 13 (hướng dẫn cụ thể theo mẫu)

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html