mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sách sinh viên hệ cao đẳng khoá 13, 15, 16 dự thi lần 3
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2014

 

STT

LỚP

HỌ TÊN

NGÀY SINH

HỌC PHẦN THI

1

Toán - Lý

Bùi Thị Lan Anh

19.04.1992

Tư tưởng HCM

2

Toán - Lý

Dương Thị Ngọc Anh

05.04.1993

Tư tưởng HCM

3

Toán - Lý

Vũ Thị Vân Anh

26.10.1993

Tư tưởng HCM

4

Toán - Lý

Lê Mai

09.12.1991

Tư tưởng HCM

5

Toán - Lý

Nguyễn Thị Ngọc Linh

21.10.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

6

Toán - Lý

Phạm Việt Thắng

24.05.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

7

Toán - Lý

Phạm Việt Thắng

24.05.1993

Hình học cao cấp

8

Toán - Lý

Nguyễn Hải Ngọc

14.01.1990

Tiếng Anh (HP2)

9

Toán - Lý

Vũ Thị Vân Anh

26.10.1993

Lịch sử Vật Lý

10

Toán - Lý

Lê Mai

09.12.1991

Vật lý lượng tử 1

11

Toán - Lý

Nguyễn Hải Ngọc

14.01.1990

Vật lý lượng tử 1

12

Toán - Lý

Vũ Hồng Phúc

12.02.1993

Vật lý lượng tử 2

13

Toán - Lý

Cao Văn Phương

20.10.1993

Vật lý lượng tử 2

14

Kế toán

Lại Quỳnh Anh

12.09.1993

Tư tưởng HCM

15

Kế toán

Mai Thị Bình

29.08.1992

Tư tưởng HCM

16

Kế toán

Nguyễn Hồng Linh

30.10.1993

Tư tưởng HCM

17

Kế toán

Nguyễn Thị Luyến

09.04.1993

Tư tưởng HCM

18

Kế toán

Dương Thị Thuý Nga

08.01.1992

Tư tưởng HCM

19

Kế toán

Lê Thị Bích Ngọc

21.08.1993

Tư tưởng HCM

20

Kế toán

Nguyễn Thị Kim Phượng

26.03.1993

Tư tưởng HCM

21

Kế toán

Phạm Văn Quân

05.04.1992

Tư tưởng HCM

22

Kế toán

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

18.08.1993

Tư tưởng HCM

23

Kế toán

Trần Thị Bích Thảo

26.03.1993

Tư tưởng HCM

24

Kế toán

Nguyễn Thị Thu

23.07.1993

Tư tưởng HCM

25

Kế toán

Đinh Thị Thuỳ

04.07.1992

Tư tưởng HCM

26

Kế toán

Trần Thị Tuyết

27.11.1993

Tư tưởng HCM

27

Kế toán

Tạ Thị Uyên

12.09.1993

Tư tưởng HCM

28

Kế toán

Nguyễn Quốc Vương

20.10.1993

Tư tưởng HCM

29

Kế toán

Nguyễn Thanh Xuân

30.03.1993

Tư tưởng HCM

30

Kế toán

Lê Thị Bích Ngọc

21.08.1993

Tài chính quốc tế

31

Kế toán

Hoàng Thị Thu Phương

18.07.1993

Tài chính quốc tế

32

Kế toán

Phạm Văn Quân

05.04.1992

Tài chính quốc tế

33

Kế toán

Trần Thị Bích Thảo

26.03.1993

Tài chính quốc tế

34

Kế toán

Nguyễn Thị Thu

23.07.1993

Tài chính quốc tế

35

Kế toán

Nguyễn Quốc Vương

20.10.1993

Tài chính quốc tế

36

Kế toán

Nguyễn Thanh Xuân

30.03.1993

Tài chính quốc tế

37

Kế toán

Dương Thị Thuý Nga

08.01.1992

Thống kê doanh nghiệp

38

Tin - KTCN

Vũ Thị Hoà

06.08.1992

Tư tưởng HCM

39

Tin - KTCN

Nguyễn Thành Lâm

21.08.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

40

Tin - KTCN

Bùi Tuyết Lê

01.03.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

41

Tin - KTCN

Nguyễn Thị Liên

01.10.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

42

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Phương Anh

15.02.1993

Tư tưởng HCM

43

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Châm

19.03.1993

Tư tưởng HCM

44

Tiếng Anh A

Ngô Thị Giang

17.06.1993

Tư tưởng HCM

45

Tiếng Anh A

Trần Thị Hoa

11.05.1993

Tư tưởng HCM

46

Tiếng Anh A

Vũ Thị Hoa

21.11.1993

Tư tưởng HCM

47

Tiếng Anh A

Lê Mạnh Hùng

08.06.1993

Tư tưởng HCM

48

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Liên

05.03.1993

Tư tưởng HCM

49

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Thanh Loan

24.08.1993

Tư tưởng HCM

50

Tiếng Anh A

Trương Thị Loan

01.11.1992

Giáo dục pháp luật

51

Tiếng Anh A

Phạm Thị Phương

01.01.1993

KN nói 5

52

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Châm

19.03.1993

KN đọc 5

53

Tiếng Anh A

Lê Mạnh Hùng

08.06.1993

KN đọc 5

54

Tiếng Anh A

Trần Thị Phượng

05.08.1993

KN đọc 5

55

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

12.04.1992

KN đọc 5

56

Tiếng Anh A

Lê Thị Nhạn

07.01.1993

KN viết 5

57

Tiếng Anh A

Phạm Thị Phương

01.01.1993

KN viết 5

58

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Phương Anh

15.02.1993

LLDH Ngoại ngữ

59

Tiếng Anh A

Nguyễn Thị Châm

19.03.1993

LLDH Ngoại ngữ

60

Tiếng Anh A

Vũ Thị Hoa

21.11.1993

LLDH Ngoại ngữ

61

Tiếng Anh A

Lê Mạnh Hùng

08.06.1993

LLDH Ngoại ngữ

62

Tiếng Anh A

Bùi Thị Thu Hương

01.01.1993

LLDH Ngoại ngữ

63

Tiếng Anh A

Lê Thị Nhạn

07.01.1993

LLDH Ngoại ngữ

64

Tiếng Anh A

Vũ Thị Minh Phương

24.06.1993

LLDH Ngoại ngữ

65

Tiếng Anh A

Phạm Thị Phương

01.01.1993

LLDH Ngoại ngữ

66

Tiếng Anh A

Hồ Hải Yến

30.12.1992

LLDH Ngoại ngữ

67

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Thu Hà

23.03.1993

Tư tưởng HCM

68

Tiếng Anh B

Trần Thị Hằng

24.07.1993

Tư tưởng HCM

69

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Hiền

26.08.1993

Tư tưởng HCM

70

Tiếng Anh B

Đặng Thuỳ Linh

01.02.1992

Tư tưởng HCM

71

Tiếng Anh B

Đỗ Minh Tâm

20.10.1993

Tư tưởng HCM

72

Tiếng Anh B

Lại Thị Kim Thoa

06.10.1993

Tư tưởng HCM

73

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Hương Trang

14.10.1993

Tư tưởng HCM

74

Tiếng Anh B

Trịnh Thị Quỳnh Trang

12.08.1993

Tư tưởng HCM

75

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Yến

30.12.1993

Tư tưởng HCM

76

Tiếng Anh B

Phạm Thị Phương Anh

19.12.1993

Giáo dục pháp luật

77

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

22.07.1993

Giáo dục pháp luật

78

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Hiền

26.08.1993

Giáo dục pháp luật

79

Tiếng Anh B

Dương Thị Thu Hương

03.04.1992

Giáo dục pháp luật

80

Tiếng Anh B

Phạm Thị Tâm

04.10.1993

Giáo dục pháp luật

81

Tiếng Anh B

Lại Thị Kim Thoa

06.10.1993

Giáo dục pháp luật

82

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Yến

30.12.1993

Giáo dục pháp luật

83

Tiếng Anh B

Phạm Thị Phương Anh

19.12.1993

KN đọc 5

84

Tiếng Anh B

Trần Thị Hằng

24.07.1993

KN đọc 5

85

Tiếng Anh B

Trần Thị Nhung

04.04.1993

KN đọc 5

86

Tiếng Anh B

Phạm Thị Tâm

04.10.1993

KN đọc 5

87

Tiếng Anh B

Lại Thị Kim Thoa

06.10.1993

KN đọc 5

88

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Yến

30.12.1993

KN đọc 5

89

Tiếng Anh B

Trần Thị Hằng

24.07.1993

KN viết 5

90

Tiếng Anh B

Phạm Thị Tâm

04.10.1993

KN viết 5

91

Tiếng Anh B

Trần Thị Kim Anh

20.06.1993

Ngữ pháp Tiếng Anh

92

Tiếng Anh B

Phạm Thị Phương Anh

19.12.1993

LLDH Ngoại ngữ

93

Tiếng Anh B

Trần Thị Hằng

24.07.1993

LLDH Ngoại ngữ

94

Tiếng Anh B

Lại Thị Kim Thoa

06.10.1993

LLDH Ngoại ngữ

95

Văn - Sử

Nguyễn Thị Ly

24-04-1991

Giáo dục pháp luật

96

Văn - Sử

Phan Thị Thanh  Lý

23-11-1993

Giáo dục pháp luật

97

Văn - Sử

Tạ Thị Lý

16-11-1991

Giáo dục pháp luật

98

Văn - Sử

Lê Thị  Ngọc

14-06-1991

Giáo dục pháp luật

99

Văn - Sử

Nguyễn Thị Nguyên

05-12-1993

Giáo dục pháp luật

100

Văn - Sử

Đoàn Thị Nhung

22-11-1993

Giáo dục pháp luật

101

Văn - Sử

Cao Thị Thu Trang

03-02-1993

Giáo dục pháp luật

102

Văn - Sử

Nguyễn Thị Ly

24-04-1991

ĐC Mỹ học

103

Văn - Sử

Tạ Thị Lý

16-11-1991

ĐC Mỹ học

104

Văn - Sử

Lê Thị  Ngọc

14-06-1991

Nhập môn logic học

105

Nhạc - CTĐ

Lê Thị Chuyên

28-08-1993

Nhập môn logic học

106

Nhạc - CTĐ

Nguyễn Văn Hà

17-12-1991

Nhập môn logic học

107

Nhạc - CTĐ

Phan Thị Ngần

30-01-1993

Nhập môn logic học

108

Nhạc - CTĐ

Nguyễn Lệ Ninh

28-10-1993

Nhập môn logic học

109

Nhạc - CTĐ

Đinh Thị Thi

17-09-1992

Nhập môn logic học

110

Nhạc - CTĐ

Đoàn Thị Thuỷ

12-12-1993

Nhập môn logic học

111

Nhạc - CTĐ

Lưu Thị Thuỷ Tiên

31-01-1993

Nhập môn logic học

112

Nhạc - CTĐ

Lê Thị Hải Yến

16-11-1993

Nhập môn logic học

113

Nhạc - CTĐ

Đinh Thị Thi

17-09-1992

Nhập môn Tin học

114

Nhạc - CTĐ

Nguyễn Văn Hà

17-12-1991

Nhạc cụ 2.3

115

Nhạc - CTĐ

Trần Thị Lan

02-10-1991

Nhạc cụ 2.3

116

Nhạc - CTĐ

Đoàn Trà My

17-02-1993

Nhạc cụ 2.3

117

Nhạc - CTĐ

Đoàn Thị Thuỷ

12-12-1993

Nhạc cụ 2.3

118

Nhạc - CTĐ

Lưu Thị Thuỷ Tiên

31-01-1993

Nhạc cụ 2.3

119

Nhạc - CTĐ

Lê Thị Hải Yến

16-11-1993

Nhạc cụ 2.3

120

CTXH

Nguyễn Thị Hoà

01.07.1993

Tư tưởng HCM

121

CTXH

Nguyễn Thị Ngọc

25.03.1992

Tư tưởng HCM

122

CTXH

Phan Thị Thanh Nương

21.01.1991

Tư tưởng HCM

123

CTXH

Hoàng Hữu Quý

04.06.1993

Tư tưởng HCM

124

CTXH

Kiều Thị Hồng Nhung

29.03.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

125

CTXH

Phan Thị Thanh Nương

21.01.1991

Dân số - MT - MT - AIDS

126

CTXH

Hoàng Hữu Quý

04.06.1993

Dân số - MT - MT - AIDS

127

CTXH

Trần Thị Thuỷ

13.02.1992

Dân số - MT - MT - AIDS

128

CTXH

Đào Thị Trà Giang

30.07.1993

Tiếng Anh (HP2)

129

CTXH

Kiều Thị Hồng Nhung

29.03.1993

Nhập môn logic học

130

CTXH

Phan Thị Thanh Nương

21.01.1991

Nhập môn logic học

131

CTXH

Nguyễn Thị Quỳnh

19-05-1992

Nhập môn logic học

132

CTXH

Hoàng Hữu Quý

04.06.1993

Nhập môn logic học

133

CTXH

Nguyễn Thị Hà

03.09.1993

Tin học cơ sở

134

CTXH

Trần Thị Hoà

09.09.1992

Tin học cơ sở

135

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hải

21.03.1993

Tư tưởng HCM

136

Tiểu học A

Vũ Thị Thanh Huyền

26.06.1993

Tư tưởng HCM

137

Tiểu học A

Hoàng Thị Lan Hương

27.12.1992

Tư tưởng HCM

138

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hương

15.03.1993

Tư tưởng HCM

139

Tiểu học A

Trần Thị Hương

29.06.1992

Tư tưởng HCM

140

Tiểu học A

Nguyễn Thị Kiều Oanh

06.11.1993

Tư tưởng HCM

141

Tiểu học A

Đinh Thị Hiền

01.11.1992

PPDH âm nhạc

142

Tiểu học A

Vũ Thị Thanh Huyền

26.06.1993

PPDH âm nhạc

143

Tiểu học A

Dương Thị Liên

15.03.1992

PPDH âm nhạc

144

Tiểu học A

Hoàng Thị Thuỳ

04.11.1992

PPDH âm nhạc

145

Tiểu học A

Lê Thị Thùy Dung

12.08.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

146

Tiểu học A

Nguyễn Thị Thu Giang

28.03.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

147

Tiểu học A

Trần Thị Thu Hà

12.07.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

148

Tiểu học A

Đinh Thị Hằng

27.11.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

149

Tiểu học A

Trịnh Thị Hiện

24.09.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

150

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hoa

06.07.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

151

Tiểu học A

Vũ Thị Huệ

01.08.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

152

Tiểu học A

Vũ Thị Thanh Huyền

26.06.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

153

Tiểu học A

Hoàng Thị Lan Hương

27.12.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

154

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hương

15.03.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

155

Tiểu học A

Vũ Thị Kim

11.11.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

156

Tiểu học A

Nguyễn Thị Lê

03.02.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

157

Tiểu học A

Dương Thị Liên

15.03.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

158

Tiểu học A

Vũ Thị Mỹ Linh

17.12.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

159

Tiểu học A

Nguyễn Thị Nguyệt

07.09.1990

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

160

Tiểu học A

Nguyễn Thị Kiều Oanh

06.11.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

161

Tiểu học A

Nguyễn Thị Linh Tâm

26.06.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

162

Tiểu học A

Lại Thị Thắm

02.02.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

163

Tiểu học A

Đỗ Thị Thuý

01.01.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

164

Tiểu học A

Phạm Thị Tranh

05.02.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

165

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hoa

06.07.1992

Giáo dục pháp luật

166

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hương

15.03.1993

Giáo dục pháp luật

167

Tiểu học A

Vũ Thị Kim

11.11.1992

Giáo dục pháp luật

168

Tiểu học A

Vũ Thị Mỹ Linh

17.12.1992

Giáo dục pháp luật

169

Tiểu học A

Hoàng Thị Ly

06.06.1993

Giáo dục pháp luật

170

Tiểu học A

Nguyễn Thị Nguyệt

07.09.1990

Giáo dục pháp luật

171

Tiểu học A

Lại Thị Thắm

02.02.1992

Tiếng Anh (HP2)

172

Tiểu học A

Lại Thị Thắm

02.02.1992

PTDH và ƯDCNTT trong DH

173

Tiểu học A

Hoàng Thị Lan Hương

27.12.1992

Chuyên đề chuyên sâu Toán

174

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hương

15.03.1993

Chuyên đề chuyên sâu Toán

175

Tiểu học A

Vũ Thị Mỹ Linh

17.12.1992

Chuyên đề chuyên sâu Toán

176

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hằng

16.06.1993

Tư tưởng HCM

177

Tiểu học B

Trần Thu Hoài

16.04.1993

Tư tưởng HCM

178

Tiểu học B

Nguyễn Thị Lanh

29.10.1990

Tư tưởng HCM

179

Tiểu học B

Phan Thị Ngần

25.10.1992

Tư tưởng HCM

180

Tiểu học B

Lê Thị Minh Nguyệt

01.09.1993

Tư tưởng HCM

181

Tiểu học B

Phạm Thị Nhung

23.09.1993

Tư tưởng HCM

182

Tiểu học B

Mai Thị Phượng

10.05.1993

Tư tưởng HCM

183

Tiểu học B

Dương Thị Như Quỳnh

21.07.1993

Tư tưởng HCM

184

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hồng Thuý

02.05.1992

Tư tưởng HCM

185

Tiểu học B

Trần ánh Tuyết

27.01.1993

Tư tưởng HCM

186

Tiểu học B

Dương Thị Thùy Linh

19.05.1992

Giáo dục pháp luật

187

Tiểu học B

Nguyễn Thị Thắm

15.11.1993

Giáo dục pháp luật

188

Tiểu học B

Nhữ Thị Mỹ Linh

13.10.1993

Tiếng Anh (HP2)

189

Tiểu học B

Phan Thị Ngần

25.10.1992

Chuyên đề chuyên sâu Toán

190

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hằng

16.06.1993

Chuyên đề chuyên sâu Văn - TV

191

Tiểu học B

Phạm Công

08.10.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

192

Tiểu học B

Trần Thu Hoài

16.04.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

193

Tiểu học B

Phan Thị Huyền

19.01.1991

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

194

Tiểu học B

Dương Thị Thùy Linh

19.05.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

195

Tiểu học B

Nhữ Thị Mỹ Linh

13.10.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

196

Tiểu học B

Phan Thị Ngần

25.10.1992

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

197

Tiểu học B

Trần Thị Thanh

14.09.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

198

Tiểu học B

Nguyễn Thị Thắm

15.11.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

199

Tiểu học B

Đỗ Thị Thuỷ

22.06.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

200

Tiểu học B

Lương Huyền Trang

02.05.1993

Kiểm tra, đánh giá KQGD ở Tiểu học

201

Mầm non

Vũ Thị Huê

19.09.1993

Tư tưởng HCM

202

Mầm non

Lương Thị Ngân

04.05.1993

Tư tưởng HCM

203

Mầm non

Phan Thị Nhàn

11.12.1993

Tư tưởng HCM

204

Mầm non

Phạm Thị Nhung

27.10.1993

Tư tưởng HCM

205

Mầm non

Vũ Thị Kiều Oanh

18.11.1993

Tư tưởng HCM

206

Mầm non

Lại Thị Phượng

28.03.1993

Tư tưởng HCM

207

Mầm non

Trần Thị Thuỷ

20.10.1993

Tư tưởng HCM

208

Mầm non

Nguyễn Thị Thuý

10.05.1993

Tư tưởng HCM

209

Mầm non

Đinh Thị Hoài Thương

15.11.1993

Tư tưởng HCM

210

Mầm non

Đặng Thị Trang

20.11.1991

Tư tưởng HCM

211

Mầm non

Nguyễn Thị Tuyền

14.07.1993

Tư tưởng HCM

212

Mầm non

Phạm Thị Thanh Vân

05.12.1993

Tư tưởng HCM

213

Mầm non

Ngô Thị Yến

10.10.1993

Tư tưởng HCM

214

Mầm non

Trần Thị Hải Hà

23.04.1993

Giáo dục pháp luật

215

Mầm non

Vũ Thị Minh Hằng

19.10.1993

Giáo dục pháp luật

216

Mầm non

Đỗ Thị Thu Hoài

13.09.1993

Giáo dục pháp luật

217

Mầm non

Vũ Thị Huê

19.09.1993

Giáo dục pháp luật

218

Mầm non

Phạm Thị Hường

18.07.1992

Giáo dục pháp luật

219

Mầm non

Nguyễn Thị Lan

27.10.1993

Giáo dục pháp luật

220

Mầm non

Phạm Thị Thu Lan

04.07.1993

Giáo dục pháp luật

221

Mầm non

An Thị Mĩ Linh

10.10.1993

Giáo dục pháp luật

222

Mầm non

Nguyễn Thị Kiều Loan

07.10.1993

Giáo dục pháp luật

223

Mầm non

Ngô Thị Xuân Mai

05.02.1993

Giáo dục pháp luật

224

Mầm non

Nguyễn Thị Mến

01.01.1992

Giáo dục pháp luật

225

Mầm non

Phạm Thị Nhài

27.10.1993

Giáo dục pháp luật

226

Mầm non

Phan Thị Nhàn

11.12.1993

Giáo dục pháp luật

227

Mầm non

Phạm Thị Nhung

27.10.1993

Giáo dục pháp luật

228

Mầm non

Lê Thị Vân

04.01.1992

Giáo dục pháp luật

229

Mầm non

Vũ Thị Minh Hằng

19.10.1993

Tiếng Anh (HP2)

230

Mầm non

Ngô Thị Xuân Mai

05.02.1993

Tiếng Anh (HP2)

231

Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

25.05.1993

Tiếng Anh (HP2)

232

Mầm non

Nguyễn Thị Thuần

02.12.1993

Tiếng Anh (HP2)

233

Mầm non

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

25.05.1993

Tin học và ƯDCNTT trong DH

234

Mầm non

Phạm Thị Hường

18.07.1992

Giáo dục gia đình

235

Mầm non

Ngô Thị Xuân Mai

05.02.1993

Giáo dục gia đình

236

Mầm non

Phan Thị Nhàn

11.12.1993

Giáo dục gia đình

237

Mầm non

Lại Thị Phượng

28.03.1993

Giáo dục gia đình

238

Mầm non

Ngô Thị Yến

10.10.1993

Giáo dục gia đình

239

Mầm non

Vũ Thị Huê

19.09.1993

Tiếp cận trọng vẹn trong PTNN

240

Mầm non

Vũ Thị Huê

19.09.1993

Môi trường và con người

241

Mầm non

Vũ Thị Huê

19.09.1993

Các chuyền đề đổi mới trong GDMN

 

Danh sách này có 241 lượt sinh viên

 

 

Thời gian thi: Từ ngày 26/4/2014 đến hết ngày 27/4/2014.

Ghi chú: Bảng điểm học kỳ 5 CĐCQ khóa 15, Bảng điểm học kỳ 3 CĐCQ khóa 16 và danh sách sinh viên dự thi lần 2, sinh viên xem tại mục Điểm TB học kỳ\Năm học 2013-2014 của trang Web.

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html