mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sách học sinh, sinh viên K16, K17, TC K31 dự thi lần 2
Thứ ba, 12 Tháng 8 2014

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 16  DỰ THI LẦN 2  - HỌC KÌ IV

STT

LỚP

HỌ TÊN

NGÀY SINH

ĐIỂM HP

LẦN 1

HỌC PHẦN THI

1

Hóa - KTCN

Dương Thị Hạnh

02.01.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

2

Sinh - KTNN

Vũ Thị Trang

10.05.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

3

Sinh - KTNN

Phạm Quốc Lợi

17.01.1994

2

Sinh thái học nông nghiệp

4

Sinh - KTNN

Lê Thuý Hoà

31.10.1994

3

Thú y

5

Sinh - KTNN

Trần Văn Quang

08.02.1994

2

Thú y

6

Tiếng Anh A

Hoàng Thị Thắm

19.04.1994

4

KN nghe 4

7

Tiếng Anh A

Hoàng Thị Thắm

19.04.1994

4

KN nói 4

8

Tiếng Anh A

Vũ Thị Huyền Trang

26.11.1994

3

KN nói 4

9

Tiếng Anh A

Nguyễn Hồng Ngọc

10.11.1994

4

KN viết 4

10

Tiếng Anh B

Trần Thị Kiều Diễm

24.12.1994

4

KN nghe 4

11

Tiếng Anh B

Phạm Thị Hằng

03.11.1994

4

KN nghe 4

12

Tiếng Anh B

Ngô Thị Mỹ Hạnh

10.10.1994

4

KN nghe 4

13

Tiếng Anh B

Trần Thu Phương

24.07.1994

4

KN nghe 4

14

Tiếng Anh B

Phạm Thị Huyền Trang

23.09.1993

4

KN nghe 4

15

Tiếng Anh B

Nguyễn Thị Như

27.04.1993

4

Dịch văn bản

16

Tiểu học A

Vũ Nguyễn Kiều Hoa

10.09.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

17

Tiểu học B

Đỗ Thị Ninh

23.01.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

18

Tiểu học B

Đào Thuỳ Dương

12.12.1994

4

PPDH Toán 2

19

Tiểu học B

Nguyễn Thị Dung

06.02.1994

3

PPDH Toán 2

20

Tiểu học B

Trương Thị Duyên

24.04.1994

4

PPDH Toán 2

21

Tiểu học B

Nguyễn Thị Thu Hiền

28.02.1993

3

PPDH Toán 2

22

Tiểu học B

Nguyễn Thị Lan

14.11.1994

3

PPDH Toán 2

23

Tiểu học B

Lê Thị Thu Trang

18.11.1993

2

Cơ sở TN - XH (HP2)

24

Mầm non A

Dương Thị Thùy Linh

18.08.1991

4

Tiếng Anh (HP1)

25

Mầm non A

Nguyễn Thị Thư

17.10.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

26

Mầm non A

Phạm Thu Thuỷ

26.08.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

27

Mầm non A

Nguyễn Thị Hiền

05.06.1994

4

PP khám phá KH và MTXQ

28

Mầm non A

Phan Thị Hoa

13.02.1994

2

PP khám phá KH và MTXQ

29

Mầm non A

Nguyễn Thị Yến

21.11.1993

2

PP khám phá KH và MTXQ

30

Mầm non A

Nguyễn Thị Hoài

26.05.1994

4

Đánh giá trong GDMN

31

Mầm non A

Lê Thị Thanh Nhàn

19.03.1994

4

Đánh giá trong GDMN

32

Mầm non A

Nguyễn Thị Hương Trà

28.12.1994

2

Đánh giá trong GDMN

33

Mầm non A

Chu Thị Thoa

25.02.1994

4

Môi trường và con người

34

Mầm non A

Phạm Thị Thu Thảo

18.09.1994

4

Môi trường và con người

35

Mầm non A

Phan Thị Hường

17.01.1994

4

Các CĐ đổi mới trong GDMN

36

Mầm non A

Đoàn Thị Huyền

26.09.1994

4

Các CĐ đổi mới trong GDMN

37

Mầm non B

Lương Thị Thanh Dung

02.11.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

38

Mầm non B

Nguyễn Thị Giang

11.09.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

39

Mầm non B

Nguyễn Thị Thu Hương

11.11.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

40

Mầm non B

Mai Thị Hạnh

23.02.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

41

Mầm non B

Nguyễn Thị Minh Hậu

30.05.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

42

Mầm non B

Đinh Thị Bảo Hiền

25.04.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

43

Mầm non B

Phạm Thị  Hiền

15.09.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

44

Mầm non B

Nguyễn Thị Thu Hiền

12.08.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

45

Mầm non B

Lại Thị Thu Hoài

29.09.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

46

Mầm non B

Phạm Thị Hòa

15.06.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

47

Mầm non B

Trần Thu Huyền

24.06.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

48

Mầm non B

Đỗ Thị Hồng Ngọc

21.09.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

49

Mầm non B

Nguyễn Thị Nhàn

15.05.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

50

Mầm non B

Hoàng Thị Nhung

01.08.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

51

Mầm non B

Lê Thị Hồng Phương

08.06.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

52

Mầm non B

Đinh Thị Tâm

05.10.1992

4

Tiếng Anh (HP1)

53

Mầm non B

Trần Anh Thư

13.07.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

54

Mầm non B

Nguyễn Thị Thương Thương

12.09.1994

3

Tiếng Anh (HP1)

55

Mầm non B

Trương Thị Thảo

20.03.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

56

Mầm non B

Lại Thu Thảo

05.09.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

57

Mầm non B

Vũ Thị Thùy

01.10.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

58

Mầm non B

Bùi Thị Thúy

11.11.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

59

Mầm non B

Đoàn Thị Thuý

20.08.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

60

Mầm non B

Lại Thị Huyền Trang

09.02.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

61

Mầm non B

Trần Thị Tuyến

14.03.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

62

Mầm non B

Cao Thị Thanh Vân

28.10.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

63

Mầm non B

Đỗ Thị Hải Yến

25.04.1994

4

Tiếng Anh (HP1)

64

Mầm non B

Trần Thị Hải Yến

31.12.1993

4

Tiếng Anh (HP1)

65

Mầm non B

Đỗ Thị Mai Anh

17.04.1994

4

Đánh giá trong GDMN

66

Mầm non B

Phạm Thị Hạnh

05.05.1994

4

Đánh giá trong GDMN

67

Mầm non B

Đinh Thị Bảo Hiền

25.04.1993

4

Đánh giá trong GDMN

68

Mầm non B

Phạm Thị  Hiền

15.09.1994

4

Đánh giá trong GDMN

69

Mầm non B

Nguyễn Thị Thu Hiền

12.08.1994

4

Đánh giá trong GDMN

70

Mầm non B

Lê Thị Hương

26.07.1994

4

Môi trường và con người

71

Mầm non B

Đỗ Thị Mai Anh

17.04.1994

2

Các CĐ đổi mới trong GDMN

72

Mầm non B

Lương Thị Thanh Dung

02.11.1994

4

Các CĐ đổi mới trong GDMN

73

Mầm non B

Lê Thị Hương

26.07.1994

3

Các CĐ đổi mới trong GDMN

Danh sách này có 73 lượt sinh viên

Thời gian thi: Từ ngày 16/8/2014 đến hết ngày 17/8/2014

 

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 17 DỰ THI LẦN 2  - HỌC KÌ II

STT

LỚP

HỌ TÊN

NGÀY SINH

ĐIỂM

HP LẦN 1

HỌC PHẦN THI

1

Toán - Lý

Trần Thị Ngọc Bích

25.08.1995

3

Giáo dục học đại cương

2

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

1

Giáo dục học đại cương

3

Toán - Lý

Ngô Thị Thêm

10.09.1995

4

Giáo dục học đại cương

4

Toán - Lý

Phùng Minh Tâm

14.01.1994

4

Giáo dục học đại cương

5

Toán - Lý

Hà Thị Tân

22.08.1995

4

Giáo dục học đại cương

6

Toán - Lý

Đào Thị Trang

09.12.1995

4

Giáo dục học đại cương

7

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Tiếng Việt thực hành

8

Toán - Lý

Vũ Thị Thanh Thuỳ

28.06.1995

2

Tiếng Việt thực hành

9

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Phép tính VP-TP HS 1 biến số (HP2)

10

Toán - Lý

Trần Thị Ngọc Bích

25.08.1995

3

Phép tính VP-TP HS nhiều biến số

11

Toán - Lý

Bùi Đức Duy

22.10.1994

4

Phép tính VP-TP HS nhiều biến số

12

Toán - Lý

Phan Văn Hải

07.03.1993

3

Phép tính VP-TP HS nhiều biến số

13

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Phép tính VP-TP HS nhiều biến số

14

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Lý thuyết số

15

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Nhiệt học và vật lý phân tử

16

Toán - Lý

Bùi Đức Duy

22.10.1994

4

Điện học 1

17

Toán - Lý

Phan Văn Hải

07.03.1993

1

Điện học 1

18

Toán - Lý

Nguyễn Thành Nam

11.07.1994

3

Điện học 1

19

Toán - Lý

Lê Văn Nghĩa

25.02.1995

4

Điện học 1

20

Toán - Lý

Đặng Chí Thanh

17.11.1995

3

Điện học 1

21

Toán - Lý

Phùng Minh Tâm

14.01.1994

4

Điện học 1

22

Toán - Lý

Hà Thị Tân

22.08.1995

4

Điện học 1

23

Toán - Lý

Trần Thị Huyền Trang

26.02.1995

4

Điện học 1

24

Toán - Lý

Đào Thị Trang

09.12.1995

4

Điện học 1

25

Toán - Lý

Bùi Hà Phương

19.10.1995

2

Đại số tuyến tính 2

26

Tiếng Anh

Đỗ Thị Vân Anh

20.03.1995

3

Nhập môn tin học

27

Tiếng Anh

Lê Minh Anh

09.06.1995

4

Nhập môn tin học

28

Tiếng Anh

Cao Thị Liên

26.08.1995

4

Nhập môn tin học

29

Tiếng Anh

Đỗ Thị Hồng Liên

03.06.1995

4

Nhập môn tin học

30

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Liên

26.02.1995

4

Nhập môn tin học

31

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thùy Linh

17.06.1995

4

Nhập môn tin học

32

Tiếng Anh

Phạm Thị Lệ Thủy

05.08.1995

2

Nhập môn tin học

33

Tiếng Anh

Lê Minh Anh

09.06.1995

2

GDH đại cương

34

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng

26.06.1995

2

GDH đại cương

35

Tiếng Anh

Dương Thị Minh Huê

06.06.1995

3

GDH đại cương

36

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thùy Linh

17.06.1995

3

GDH đại cương

37

Tiếng Anh

Phan Kim Ngọc

15.05.1995

4

GDH đại cương

38

Tiếng Anh

Lê Thị Nhung

14.09.1995

4

GDH đại cương

39

Tiếng Anh

Phạm Thị Lệ Thủy

05.08.1995

2

GDH đại cương

40

Tiếng Anh

Lê Thị Thu Hà

10.01.1995

2

Tiếng Việt thực hành

41

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng

26.06.1995

2

Tiếng Việt thực hành

42

Tiếng Anh

Nhữ Thị Linh

30.03.1993

2

Tiếng Việt thực hành

43

Tiếng Anh

Phạm Thị Lệ Thủy

05.08.1995

2

Tiếng Việt thực hành

44

Tiếng Anh

Lữ Thị Hồng Vi

25.10.1995

4

Hoạt động dạy học ở THCS

45

Tiếng Anh

Kiều Như Yến

22.03.1995

4

Hoạt động dạy học ở THCS

46

Tiếng Anh

Đỗ Thị Vân Anh

20.03.1995

4

KN nghe 2

47

Tiếng Anh

Phạm Thị Dung

30.04.1995

4

KN nghe 2

48

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Kỳ Duyên

02.08.1995

4

KN nghe 2

49

Tiếng Anh

Hoàng Thị Hằng

11.04.1995

4

KN nghe 2

50

Tiếng Anh

Cù Thị Hạnh

28.06.1995

4

KN nghe 2

51

Tiếng Anh

Đinh Thị Hoa

26.11.1995

4

KN nghe 2

52

Tiếng Anh

Hà Thị Hoan

30.04.1994

3

KN nghe 2

53

Tiếng Anh

Trương Thị Hồng

11.07.1995

4

KN nghe 2

54

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng

26.06.1995

2

KN nghe 2

55

Tiếng Anh

Lưu Thị Huệ

20.09.1995

4

KN nghe 2

56

Tiếng Anh

Bùi Văn Huy

15.04.1995

4

KN nghe 2

57

Tiếng Anh

Dương Thị Huyền

24.03.1995

4

KN nghe 2

58

Tiếng Anh

Trần Thị Thanh Huyền

18.11.1994

4

KN nghe 2

59

Tiếng Anh

Đỗ Thị Hồng Liên

03.06.1995

4

KN nghe 2

60

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng

26.06.1995

3

KN đọc 2

61

Tiếng Anh

Bùi Văn Huy

15.04.1995

4

KN đọc 2

62

Tiếng Anh

Lầu Bá Sao

29.10.1995

2

KN đọc 2

63

Tiếng Anh

Phạm Thị Lệ Thủy

05.08.1995

2

KN đọc 2

64

Tiếng Anh

Bùi Văn Huy

15.04.1995

4

KN viết 2

65

Tiếng Anh

Trần Thị Thanh Huyền

18.11.1994

4

KN viết 2

66

Tiếng Anh

Phạm Thị Quỳnh

02.01.1995

4

KN viết 2

67

Văn - Sử

Nguyễn Thị Thảo Anh

04.03.1995

4

GDH đại cương

68

Văn - Sử

Nguyễn Thị Vân Anh

06.11.1995

3

GDH đại cương

69

Văn - Sử

Trần Thị Vân Anh

01.02.1995

3

GDH đại cương

70

Văn - Sử

Đào Thị Bình

29.08.1995

4

GDH đại cương

71

Văn - Sử

Nguyễn Văn Đạt Dung

26.10.1992

4

GDH đại cương

72

Văn - Sử

Nguyễn Tiến Đạt

28.08.1995

4

GDH đại cương

73

Văn - Sử

Bùi Thị Ngọc Mai

30.10.1995

4

GDH đại cương

74

Văn - Sử

Nguyễn Ngọc Thanh Mơ

16.01.1995

4

GDH đại cương

75

Văn - Sử

Đặng Thị Nga

30.12.1994

3

GDH đại cương

76

Văn - Sử

Nguyễn Thị Nga

16.03.1995

3

GDH đại cương

77

Văn - Sử

Nguyễn Thị Ngân

06.01.1995

4

GDH đại cương

78

Văn - Sử

Trương Thị Thắm

12.11.1993

4

GDH đại cương

79

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

GDH đại cương

80

Văn - Sử

Nguyễn Thị Thùy

04.11.1995

4

GDH đại cương

81

Văn - Sử

Nguyễn Phương Thúy

21.04.1995

4

GDH đại cương

82

Văn - Sử

Đinh Thị Xuân

05.01.1995

4

GDH đại cương

83

Văn - Sử

Trần Kim Yến

04.03.1995

4

GDH đại cương

84

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

Tiếng Việt thực hành

85

Văn - Sử

Cao Thu Hà

10.10.1995

2

VHVN trung đại 2

86

Văn - Sử

Đặng Thị Thanh Huyền

16.11.1995

4

VHVN trung đại 2

87

Văn - Sử

Nguyễn Thị Huyền

20.06.1995

4

VHVN trung đại 2

88

Văn - Sử

Nguyễn Thị Mai Linh

11.01.1995

4

VHVN trung đại 2

89

Văn - Sử

Nguyễn Thị Ngân

06.01.1995

4

VHVN trung đại 2

90

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

VHVN trung đại 2

91

Văn - Sử

Nguyễn Thị Thùy

04.11.1995

4

VHVN trung đại 2

92

Văn - Sử

Nguyễn Thị Vân Anh

06.11.1995

6

LL văn học 2

93

Văn - Sử

Trần Thị Vân Anh

01.02.1995

3

LL văn học 2

94

Văn - Sử

Nguyễn Thị Thùy

04.11.1995

7

LL văn học 2

95

Văn - Sử

Nguyễn Thị Thảo Anh

04.03.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

96

Văn - Sử

Trần Thị Vân Anh

01.02.1995

3

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

97

Văn - Sử

Đào Thị Bình

29.08.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

98

Văn - Sử

Cao Thị Chinh

08.01.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

99

Văn - Sử

Cao Thu Hà

10.10.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

100

Văn - Sử

Lê Thị Hà

12.08.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

101

Văn - Sử

Nguyễn Thị Huyền

20.06.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

102

Văn - Sử

Trần Thị Loan

26.06.1995

4

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

103

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

ĐC Tiếng Việt - Ngữ âm TV

104

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt

105

Văn - Sử

Nguyễn Thị Mai Linh

11.01.1995

3

Đọc văn

106

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

Đọc văn

107

Văn - Sử

Trần Thị Vân Anh

01.02.1995

4

VHVN hiện đại 1

108

Văn - Sử

Trần Kim Yến

04.03.1995

4

VHVN hiện đại 1

109

Văn - Sử

Nguyễn Thị Hằng

17.01.1995

4

Phương Tây và các nước ....

110

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

3

Phương Tây và các nước ....

111

Văn - Sử

Nguyễn Tiến Đạt

28.08.1995

3

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

112

Văn - Sử

Cao Thu Hà

10.10.1995

3

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

113

Văn - Sử

Đặng Thị Thanh Huyền

16.11.1995

3

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

114

Văn - Sử

Nguyễn Thị Huyền

20.06.1995

3

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

115

Văn - Sử

Trần Thị Loan

26.06.1995

3

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

116

Văn - Sử

Trần Đức Lương

29.06.1993

4

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

117

Văn - Sử

Quản Lệ Thuỷ

26.02.1995

2

LSVN từ nguồn gốc đến TK XVI

118

Tiểu học A

Ngô Thị Thúy Anh

08.04.1995

3

NVĐC của GDH

119

Tiểu học A

Đinh Thị Ngọc Anh

15.12.1995

4

NVĐC của GDH

120

Tiểu học A

Lê Thị Minh Châu

01.08.1994

4

NVĐC của GDH

121

Tiểu học A

Lê Hoàng Diệu

22.11.1995

4

NVĐC của GDH

122

Tiểu học A

Nguyễn Văn Đỉnh

01.08.1995

3

NVĐC của GDH

123

Tiểu học A

Nguyễn Thị Thu Hà

20.11.1995

3

NVĐC của GDH

124

Tiểu học A

Trương Thị Hà

29.03.1995

3

NVĐC của GDH

125

Tiểu học A

Đoàn Ngọc Hà

05.05.1995

3

NVĐC của GDH

126

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hiền

23.10.1994

4

NVĐC của GDH

127

Tiểu học A

Đinh Thị Ngọc Hoa

10.05.1995

2

NVĐC của GDH

128

Tiểu học A

Phạm Thị Hòa

22.12.1995

3

NVĐC của GDH

129

Tiểu học A

Nguyễn Thùy Linh

19.07.1995

3

NVĐC của GDH

130

Tiểu học A

Nguyễn Thị Thùy Linh

19.09.1995

4

NVĐC của GDH

131

Tiểu học A

Đặng Thị Loan

02.08.1995

3

NVĐC của GDH

132

Tiểu học A

Hà Quang Mạnh

18.07.1995

4

NVĐC của GDH

133

Tiểu học A

Phạm Thị Diệu Phúc

21.09.1995

4

NVĐC của GDH

134

Tiểu học A

Lê Thị Thanh Vân

27.01.1995

2

NVĐC của GDH

135

Tiểu học A

Trương Thị Hà

29.03.1995

2

Văn học 1

136

Tiểu học A

Từ Thị Huyền

11.10.1994

2

Văn học 1

137

Tiểu học A

Trần Thị Hưng

20.11.1995

2

Văn học 1

138

Tiểu học A

Hà Quang Mạnh

18.07.1995

2

Văn học 1

139

Tiểu học A

Phạm Thị Hồng Nhung

18.11.1995

3

Văn học 1

140

Tiểu học A

Phùng Thị Thơm

10.08.1995

4

Văn học 1

141

Tiểu học A

Nguyễn Thị Minh Trinh

06.03.1995

4

Văn học 1

142

Tiểu học A

Đinh Thị Tường Vi

20.01.1995

4

Văn học 1

143

Tiểu học A

Lê Thị Thanh Vân

27.01.1995

4

Văn học 1

144

Tiểu học A

Ngô Thị Thúy Anh

08.04.1995

4

Văn học 2

145

Tiểu học A

Nguyễn Văn Đỉnh

01.08.1995

4

Văn học 2

146

Tiểu học A

Đoàn Ngọc Hà

05.05.1995

3

Văn học 2

147

Tiểu học A

Phạm Thị Hòa

22.12.1995

4

Văn học 2

148

Tiểu học A

Ngô Thị Thúy Anh

08.04.1995

3

Nhập môn LT và XSTK

149

Tiểu học A

Trương Thị Hà

29.03.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

150

Tiểu học A

Đoàn Ngọc Hà

05.05.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

151

Tiểu học A

Nguyễn Thị Hạnh

01.09.1994

4

Nhập môn LT và XSTK

152

Tiểu học A

Nông Thị Luyến

01.05.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

153

Tiểu học A

Phạm Thị Hồng Nhung

18.11.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

154

Tiểu học A

Phạm Thị Diệu Phúc

21.09.1995

3

Nhập môn LT và XSTK

155

Tiểu học A

Phùng Thị Thơm

10.08.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

156

Tiểu học A

Nguyễn Thị Minh Trinh

06.03.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

157

Tiểu học B

Nguyễn Ngọc Khánh

17.10.1993

4

NVĐC của GDH

158

Tiểu học B

Bùi Thị Phương Liên

25.07.1995

4

NVĐC của GDH

159

Tiểu học B

Nguyễn Trà My

27.02.1995

4

NVĐC của GDH

160

Tiểu học B

Doãn Thị Thanh Nhàn

16.09.1995

4

NVĐC của GDH

161

Tiểu học B

Bùi Thị Hồng Nhung

22.06.1995

4

NVĐC của GDH

162

Tiểu học B

Nguyễn Thị Trang Nhung

30.04.1994

4

NVĐC của GDH

163

Tiểu học B

Phạm Thị Kim Oanh

15.02.1995

4

NVĐC của GDH

164

Tiểu học B

Chu Thanh Phương

06.11.1995

4

NVĐC của GDH

165

Tiểu học B

Hoàng Lan Phương

14.10.1995

4

NVĐC của GDH

166

Tiểu học B

Trần Kim Thanh

20.05.1993

4

NVĐC của GDH

167

Tiểu học B

Lộc Thị Thái

25.05.1995

4

NVĐC của GDH

168

Tiểu học B

Trần Thị Thuý

22.12.1993

4

NVĐC của GDH

169

Tiểu học B

Đào Thị Thuỷ

18.10.1995

4

NVĐC của GDH

170

Tiểu học B

Trần Thị Thanh Tuyết

18.11.1993

3

NVĐC của GDH

171

Tiểu học B

Trần Duy Tùng

31.07.1995

3

NVĐC của GDH

172

Tiểu học B

Trần Thị Vân

17.05.1995

4

NVĐC của GDH

173

Tiểu học B

Trần Thị Xuân

30.10.1995

4

NVĐC của GDH

174

Tiểu học B

Ngô Như Yến

05.09.1995

4

NVĐC của GDH

175

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hải Yến

30.10.1995

4

NVĐC của GDH

176

Tiểu học B

Trần Duy Tùng

31.07.1995

4

Tiếng Việt thực hành

177

Tiểu học B

Bùi Thị Phương Liên

25.07.1995

4

Văn học 1

178

Tiểu học B

Trịnh Thị Thu Phương

20.05.1995

2

Văn học 1

179

Tiểu học B

Trần Kim Thanh

20.05.1993

2

Văn học 1

180

Tiểu học B

Lộc Thị Thái

25.05.1995

2

Văn học 1

181

Tiểu học B

Trần Thị Thanh Tuyết

18.11.1993

4

Văn học 1

182

Tiểu học B

Trần Duy Tùng

31.07.1995

3

Văn học 1

183

Tiểu học B

Trương Thị Lan Anh

05.05.1995

4

Văn học 2

184

Tiểu học B

Trần Kim Thanh

20.05.1993

4

Văn học 2

185

Tiểu học B

Lộc Thị Thái

25.05.1995

4

Văn học 2

186

Tiểu học B

Nguyễn Xuân Trà

20.01.1995

4

Văn học 2

187

Tiểu học B

Trần Duy Tùng

31.07.1995

4

Văn học 2

188

Tiểu học B

Cù Thị Hà

22.10.1993

4

Nhập môn LT và XSTK

189

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hoa

07.10.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

190

Tiểu học B

Nguyễn Ngọc Khánh

17.10.1993

4

Nhập môn LT và XSTK

191

Tiểu học B

Bùi Thị Phương Liên

25.07.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

192

Tiểu học B

Nguyễn Trà My

27.02.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

193

Tiểu học B

Nguyễn Thị Trang Nhung

30.04.1994

4

Nhập môn LT và XSTK

194

Tiểu học B

Phạm Thị Kim Oanh

15.02.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

195

Tiểu học B

Chu Thanh Phương

06.11.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

196

Tiểu học B

Hoàng Lan Phương

14.10.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

197

Tiểu học B

Trịnh Thị Huệ Phương

12.12.1995

4

Nhập môn LT và XSTK

198

Tiểu học B

Trần Kim Thanh

20.05.1993

2

Nhập môn LT và XSTK

199

Tiểu học B

Lộc Thị Thái

25.05.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

200

Tiểu học B

Trần Thị Thuý

22.12.1993

4

Nhập môn LT và XSTK

201

Tiểu học B

Trần Thị Thanh Tuyết

18.11.1993

2

Nhập môn LT và XSTK

202

Tiểu học B

Trần Duy Tùng

31.07.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

203

Tiểu học B

Trần Thị Vân

17.05.1995

3

Nhập môn LT và XSTK

204

Tiểu học B

Trần Thị Xuân

30.10.1995

3

Nhập môn LT và XSTK

205

Tiểu học B

Ngô Như Yến

05.09.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

206

Tiểu học B

Nguyễn Thị Hải Yến

30.10.1995

2

Nhập môn LT và XSTK

207

Mầm non A

Trần Thị Như Quỳnh

24.12.1995

4

Nhập môn tin học

208

Mầm non A

Phan Thị Hoài Thu

16.10.1995

4

Nhập môn tin học

209

Mầm non A

Nguyễn Thị Tình

21.07.1995

4

Nhập môn tin học

210

Mầm non A

Nguyễn Thị Yến

05.05.1995

4

Nhập môn tin học

211

Mầm non A

Phạm Thị Thu Hường

28.09.1995

3

GDH đại cương

212

Mầm non A

Phan Phương Anh

10.02.1995

4

GDH Mầm non

213

Mầm non A

Nguyễn Thị Ngọc Ân

15.02.1995

4

GDH Mầm non

214

Mầm non A

Trần Thị Duyên

25.02.1994

2

GDH Mầm non

215

Mầm non A

Phạm Thị Nhung

20.03.1995

3

GDH Mầm non

216

Mầm non A

Đinh Thị Tin

25.02.1991

2

GDH Mầm non

217

Mầm non B

Đinh Thị Chinh

27.04.1995

4

Nhập môn tin học

218

Mầm non B

Đoàn Thùy Dung

22.12.1995

4

Nhập môn tin học

219

Mầm non B

Đoàn Thị Quỳnh Dung

07.11.1994

4

Nhập môn tin học

220

Mầm non B

Bùi Thu Hằng

20.07.1995

2

Nhập môn tin học

221

Mầm non B

Lương Thị Thảo Hiền

05.10.1995

4

Nhập môn tin học

222

Mầm non B

Nguyễn Thị Hơn

12.01.1995

4

Nhập môn tin học

223

Mầm non B

Trần Thị Huệ

11.01.1994

4

Nhập môn tin học

224

Mầm non B

Phạm Thị Nhã

14.10.1995

4

Nhập môn tin học

225

Mầm non B

Đinh Thị Nhung

06.10.1995

3

Nhập môn tin học

226

Mầm non B

Phan Thị Phương

03.07.1995

3

Nhập môn tin học

227

Mầm non B

Nguyễn Thị Phượng

23.08.1995

3

Nhập môn tin học

228

Mầm non B

Trần Thị Thắm

23.01.1995

4

Nhập môn tin học

229

Mầm non B

Phạm Thị Thiên

28.10.1995

3

Nhập môn tin học

230

Mầm non B

Giàng Thị Thu

11.11.1995

3

Nhập môn tin học

231

Mầm non B

Trần Thị Anh

17.04.1995

4

GDH đại cương

232

Mầm non B

Đinh Thị Chinh

27.04.1995

4

GDH đại cương

233

Mầm non B

Đoàn Thị Quỳnh Dung

07.11.1994

4

GDH đại cương

234

Mầm non B

Trần Thị Hà

30.08.1995

4

GDH đại cương

235

Mầm non B

Lê Thị Thu Hà

26.04.1994

4

GDH đại cương

236

Mầm non B

Phạm Thị Ngọc Hân

30.08.1995

4

GDH đại cương

237

Mầm non B

Trần Thị Thu Hằng

14.08.1995

4

GDH đại cương

238

Mầm non B

Bùi Thu Hằng

20.07.1995

2

GDH đại cương

239

Mầm non B

Nguyễn Thị Thanh Hiệp

11.02.1994

2

GDH đại cương

240

Mầm non B

Nguyễn Thị Hơn

12.01.1995

4

GDH đại cương

241

Mầm non B

Trần Thị Huệ

11.01.1994

4

GDH đại cương

242

Mầm non B

Trần Thu Huyền

17.03.1995

4

GDH đại cương

243

Mầm non B

Nguyễn Thị Hồng Khuyên

23.06.1995

3

GDH đại cương

244

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

3

GDH đại cương

245

Mầm non B

Nguyễn Thị Thùy Linh

05.02.1995

3

GDH đại cương

246

Mầm non B

Trần Thị Minh

03.01.1995

4

GDH đại cương

247

Mầm non B

Chu Thị Thuý Nga

19.03.1995

4

GDH đại cương

248

Mầm non B

Nguyễn Thị Ngọc

16.11.1995

4

GDH đại cương

249

Mầm non B

Bùi Thu Hằng

20.07.1995

2

Tiếng Việt thực hành

250

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

4

Tiếng Việt thực hành

251

Mầm non B

Nguyễn Thị Thùy Linh

05.02.1995

3

Tiếng Việt thực hành

252

Mầm non B

Bùi Thu Hằng

20.07.1995

2

Tâm lý học TE 1

253

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

4

Tâm lý học TE 1

254

Mầm non B

Trần Thị Lê Bích Ngọc

30.09.1995

8

Tâm lý học TE 1

255

Mầm non B

Giàng Thị Thu

11.11.1995

6

Tâm lý học TE 1

256

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

4

Tâm lý học TE 2

257

Mầm non B

Trần Thị Thu Hằng

14.08.1995

4

GDH Mầm non

258

Mầm non B

Bùi Thu Hằng

20.07.1995

2

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

259

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

260

Mầm non B

Nguyễn Diệu Linh

02.02.1995

3

Chương trình GDMN

261

Mầm non B

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

12.01.1995

4

Chương trình GDMN

262

Mầm non C

Nguyễn Thị Mai Anh

17.05.1995

4

Nhập môn tin học

263

Mầm non C

Phan Thị Hồng Duyên

05.9.1995

4

Nhập môn tin học

264

Mầm non C

Bùi Thị Hương

23.11.1995

4

Nhập môn tin học

265

Mầm non C

Dương Thị Minh Phương

27.04.1995

4

Nhập môn tin học

266

Mầm non C

Quyền Thị Huyền Trang

28.10.1995

4

Nhập môn tin học

267

Mầm non C

Đinh Thị Thùy Trang

21.12.1995

4

Nhập môn tin học

268

Mầm non C

Phạm Hoàng Yến

01.04.1995

4

Nhập môn tin học

269

Mầm non C

Đặng Thị Tú Anh

28.02.1994

4

GDH đại cương

270

Mầm non C

Vũ Thị Đan

01.04.1995

4

GDH đại cương

271

Mầm non C

Trần Thị Đông

07.05.1995

4

GDH đại cương

272

Mầm non C

Ngô Thị Hà

26.3.1995

4

GDH đại cương

273

Mầm non C

Lê Thị Hân

22.11.1994

4

GDH đại cương

274

Mầm non C

Nguyễn Thị Hường

03.07.1994

4

GDH đại cương

275

Mầm non C

Nguyễn Thị Lan

02.03.1995

4

GDH đại cương

276

Mầm non C

Trần Thị Diễm My

05.07.1995

4

GDH đại cương

277

Mầm non C

Dương Thị Minh Phương

27.04.1995

2

GDH đại cương

278

Mầm non C

Nguyễn Thị Như Quỳnh

14.11.1995

4

GDH đại cương

279

Mầm non C

Phạm Thị Thương

12.12.1994

4

GDH đại cương

280

Mầm non C

Quyền Thị Huyền Trang

28.10.1995

4

GDH đại cương

281

Mầm non C

Phạm Thị Hằng

18.11.1994

7

Tâm lý học TE 1

282

Mầm non C

Nguyễn Thị Hạnh

14.07.1995

7

Tâm lý học TE 1

283

Mầm non C

Trần Thị Huệ

23.10.1994

6

Tâm lý học TE 1

284

Mầm non C

Nguyễn Thị Lan

02.03.1995

8

Tâm lý học TE 1

285

Mầm non C

Nùng Thị Lý

02.04.1994

7

Tâm lý học TE 1

286

Mầm non C

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

28.05.1994

4

Tâm lý học TE 2

287

Mầm non C

Lê Thị Hoàng Anh

21.10.1995

2

GDH Mầm non

288

Mầm non C

Nguyễn Thị Mai Anh

17.05.1995

2

GDH Mầm non

289

Mầm non C

Đinh Thị Linh Chi

22.06.1995

2

GDH Mầm non

290

Mầm non C

Vũ Thị Đan

01.04.1995

3

GDH Mầm non

291

Mầm non C

Trần Thị Đông

07.05.1995

4

GDH Mầm non

292

Mầm non C

Lê Thị Hân

22.11.1994

4

GDH Mầm non

293

Mầm non C

Trần Thị Hồng

19.08.1995

2

GDH Mầm non

294

Mầm non C

Nùng Thị Lý

02.04.1994

4

GDH Mầm non

295

Mầm non C

Đặng Thị Thu Mai

19.05.1995

2

GDH Mầm non

296

Mầm non C

Chu Thị Nhài

23.09.1995

4

GDH Mầm non

297

Mầm non C

Dương Thị Minh Phương

27.04.1995

4

GDH Mầm non

298

Mầm non C

Lê Thị Phương

21.02.1995

4

GDH Mầm non

299

Mầm non C

Nguyễn Thị Hà

02.05.1995

4

Chương trình GDMN

300

Mầm non C

Phạm Thị Hằng

18.11.1994

4

Chương trình GDMN

301

Mầm non C

Nguyễn Thị Hạnh

14.07.1995

4

Chương trình GDMN

302

Mầm non C

Mai Thuý Hoà

10.06.1995

4

Chương trình GDMN

303

Mầm non C

Trần Thị Mỹ Hoa

18.08.1995

4

Chương trình GDMN

304

Mầm non C

Lê Thị Hân

22.11.1994

4

Chương trình GDMN

305

Mầm non C

Trần Thị Huệ

29.09.1995

4

Chương trình GDMN

306

Mầm non C

Trần Thị Huệ

23.10.1994

4

Chương trình GDMN

307

Mầm non C

Trần Thị Hồng

19.08.1995

4

Chương trình GDMN

308

Mầm non C

Bùi Thị Hương

23.11.1995

4

Chương trình GDMN

309

Mầm non C

Nguyễn Thị Hường

03.07.1994

4

Chương trình GDMN

310

Mầm non C

Nùng Thị Lý

02.04.1994

4

Chương trình GDMN

311

Mầm non C

Đặng Thị Thu Mai

19.05.1995

4

Chương trình GDMN

312

Mầm non C

Trần Thị Diễm My

05.07.1995

4

Chương trình GDMN

313

Mầm non C

Vũ Thị Thuý Ngần

04.09.1995

4

Chương trình GDMN

314

Mầm non C

Ngô Thị Nết

06.09.1995

4

Chương trình GDMN

315

Mầm non C

Lê Thị Oanh

28.10.1995

4

Chương trình GDMN

316

Mầm non C

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

28.05.1994

4

Chương trình GDMN

317

Mầm non C

Dương Thị Minh Phương

27.04.1995

4

Chương trình GDMN

318

Mầm non C

Nguyễn Thị Như Quỳnh

14.11.1995

4

Chương trình GDMN

319

Mầm non C

Đinh Thị Bích Thảo

30.10.1995

4

Chương trình GDMN

320

Mầm non C

Nguyễn Thị Thoả

10.10.1995

4

Chương trình GDMN

321

Mầm non D

Phạm Thị Dung

23.05.1994

4

Nhập môn tin học

322

Mầm non D

Trần Thị Hà

07.09.1995

4

Nhập môn tin học

323

Mầm non D

Trần Thị Hằng

03.08.1995

4

Nhập môn tin học

324

Mầm non D

Lường Thị Hoa

11.12.1994

4

Nhập môn tin học

325

Mầm non D

Lê Thị Thu Lan

24.09.1995

4

Nhập môn tin học

326

Mầm non D

Trần Thị Na

20.10.1995

4

Nhập môn tin học

327

Mầm non D

Phạm Thị Nguyệt

13.07.1995

4

Nhập môn tin học

328

Mầm non D

Trần Thị Nhi Nhi

06.03.1995

4

Nhập môn tin học

329

Mầm non D

Trần Thị Phượng

19.09.1995

4

Nhập môn tin học

330

Mầm non D

Đào Thị Phương

02.06.1995

4

Nhập môn tin học

331

Mầm non D

Nguyễn Thị Kim Thoa

20.11.1995

4

Nhập môn tin học

332

Mầm non D

Lê Thị Thương

02.06.1995

4

Nhập môn tin học

333

Mầm non D

Phạm Thị Dung

23.05.1994

4

GDH đại cương

334

Mầm non D

Đào Thị Phương

02.06.1995

3

GDH đại cương

335

Mầm non D

Lê Thị Như Quỳnh

15.04.1992

2

GDH đại cương

336

Mầm non D

Nguyễn T. Như Quỳnh

10.12.1995

4

GDH đại cương

337

Mầm non D

Nguyễn T. Thanh Thảo

12.02.1995

2

GDH đại cương

338

Mầm non D

Nguyễn Thị Kim Thoa

20.11.1995

4

GDH đại cương

339

Mầm non D

Nguyễn Thị Thu

26.06.1995

3

GDH đại cương

340

Mầm non D

Vũ Thị Thu

06.04.1995

2

GDH đại cương

341

Mầm non D

Đoàn Lệ Thủy

29.06.1995

4

GDH đại cương

342

Mầm non D

Ngô Thị Tâm

07.07.1995

4

GDH đại cương

343

Mầm non D

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

28.03.1995

4

GDH đại cương

344

Mầm non D

Lê Thuý Vân

18.09.1995

2

GDH đại cương

345

Mầm non D

Nguyễn Thị Thu

26.06.1995

2

Tiếng Việt thực hành

346

Mầm non D

Trương Thị Hương

22.10.1994

4

Tâm lý học TE 2

347

Mầm non D

Tống Thị Ngọc

14.04.1994

4

Tâm lý học TE 2

348

Mầm non D

Lại Thị Phương Thảo

31.12.1995

2

Tâm lý học TE 2

349

Mầm non D

Nguyễn T. Thanh Thảo

12.02.1995

4

Tâm lý học TE 2

350

Mầm non D

Tống Thị Ngọc

14.04.1994

4

GDH Mầm non

351

Mầm non D

Đào Thị Phương

02.06.1995

3

GDH Mầm non

352

Mầm non D

Lê Thị Như Quỳnh

15.04.1992

2

GDH Mầm non

353

Mầm non D

Lại Thị Phương Thảo

31.12.1995

4

GDH Mầm non

354

Mầm non D

Nguyễn T. Thanh Thảo

12.02.1995

4

GDH Mầm non

355

Mầm non D

Nguyễn Thị Kim Thoa

20.11.1995

4

GDH Mầm non

356

Mầm non D

Nguyễn Thị Thu

26.06.1995

4

GDH Mầm non

357

Mầm non D

Đoàn Lệ Thủy

29.06.1995

4

GDH Mầm non

358

Mầm non D

Phạm Thị Thu Cúc

15.04.1994

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

359

Mầm non D

Nguyễn Thị Hạnh

12.03.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

360

Mầm non D

Lường Thị Hoa

11.12.1994

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

361

Mầm non D

Lại Thị Hoàn

20.10.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

362

Mầm non D

Hoàng Thị Thu Huyền

02.02.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

363

Mầm non D

Trương Thị Hương

22.10.1994

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

364

Mầm non D

Vũ Thị Hương

06.05.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

365

Mầm non D

Lê Thị Thu Lan

24.09.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

366

Mầm non D

Trần Thị Kiều Linh

28.03.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

367

Mầm non D

Ngô Thị Thuý Ly

20.12.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

368

Mầm non D

Phan Thị Thu Mai

09.01.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

369

Mầm non D

Trần Thị Na

20.10.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

370

Mầm non D

Hồ Thị Nga

04.08.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

371

Mầm non D

Phạm Thị Nguyệt

13.07.1995

4

Toán và PP cho trẻ LQ với BTT

372

Mầm non D

Nguyễn Thị Hảo

15.01.1995

2

Dinh dưỡng

Danh sách này có 372 lượt sinh viên

Thời gian thi: Từ ngày 16/8/2014 đến hết ngày 17/8/2014

Danh sách sinh viên hệ trung cấp khoá 31 dự thi lần 2 - học kì II

STT

LỚP

HỌ TÊN

NGÀY SINH

ĐIỂM HP

LẦN 1

HỌC PHẦN THI

1

Mầm non 31C

Phan Thị Bích Ngọc

19.01.1995

3.4

Chương trình GDMN, TCTH CTGD

2

Mầm non 31C

Lại Thị Tuyết

07.07.1995

3.2

Tiếng  Việt và PPPT ngôn ngữ

3

Mầm non 31D

Phạm Thị Nhài

04.11.1995

3.7

Tiếng Anh (HP1)

4

Mầm non 31D

Pờ Go Sứ

19.03.1995

4.7

Tiếng Anh (HP1)

5

Mầm non 31D

Ngô Thị Ngân

07.01.1987

3.5

GDH Mầm non 3

6

Mầm non 31D

Phạm Thị Nhài

04.11.1995

3.6

GDH Mầm non 3

7

Mầm non 31D

Hồ Thị Thu

15.10.1996

3.6

Chương trình GDMN, TCTH CTGD

8

Mầm non 31D

Phạm Thị Nga

22.10.1978

3.5

Tiếng  Việt và PPPT ngôn ngữ

9

Mầm non 31D

Trần Thị Vân

05.08.1992

3.5

Tiếng  Việt và PPPT ngôn ngữ

10

Mầm non 31D

Phạm Thị Nhài

04.11.1995

3.4

Dinh dưỡng trẻ em

11

Mầm non 31D

Huỳnh Thị Quyên

24.08.1995

2.8

Dinh dưỡng trẻ em

12

Mầm non 31D

Phạm Thị Nga

22.10.1978

3.8

Tạo hình 1

13

Mầm non 31D

Phạm Thị Nhài

04.11.1995

3.9

Tạo hình 1

14

Mầm non 31D

Trần Thị Vân

05.08.1992

3.6

Tạo hình 1

15

Mầm non 31D

Trần Thị Vân

05.08.1992

3.9

Tạo hình 2

Danh sách này có 15 lượt sinh viên.

Thời gian thi: Từ ngày 16/8/2014 đến hết ngày 17/8/2014

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html