mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo TCCN
Thứ tư, 11 Tháng 3 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 826/CĐSPHN/ĐT-QLKH Phủ Lý, ngày 12 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014

của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

- Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học);

- Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD ĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nam thông báo về việc Thực hiện Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) như sau:

1. Thời điểm, đối tượng áp dụng:

- Thời điểm: Bắt đầu với khóa tuyển sinh từ năm học 2014 – 2015.

- Đối tượng áp dụng: với cả hai hệ Trung cấp chuyên nghiệp Chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp vừa làm vừa học.

2. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các điều khoản của Quy chế (điều: 3, 14, 15, 17):

2.1. Về kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

- Kiểm tra thường xuyên: do giáo viên tự quyết định số lần và thời điểm kiểm tra (tối thiểu 01 bài/học phần).

- Kiểm tra định kỳ phải được quy định trong đề cương chi tiết học phần.

- Số lượng bài kiểm tra định kỳ:

+ Đối với học phần từ 1 – 2 đvht: 1 bài.

+ Đối với học phần từ 3 – 4 đvht: 2 bài.

+ Đối với học phần từ 5 đvht trở lên: 3 bài.

2.2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

- Học sinh được tham dự kỳ thi kết thúc học phần khi đảm bảo tham dự ít nhất 80% thời gian lên lớp lý thuyết

- Có điểm trung bình chung kiểm tra từ 3,0 trở lên.

2.3. Điều kiện để học phần đạt yêu cầu:

Học phần phải thỏa mãn 2 yêu cầu sau:

- Điểm học phần đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

- Điểm thi kết thúc học phần đạt từ 3,0 trở lên (theo thang điểm 10).

2.4. Hình thức, thời gian thi kết thúc học phần:

Hình thức, thời gian thi kết thúc học phần được quy định tại Đề cương chi tiết học phần.

- Đối với hình thức thi tự luận: thời gian thi tối thiểu 60’ và tối đa 120’ tùy theo số đvht của mỗi học phần.

- Đối với hình thức thi thực hành: tùy theo đặc thù của mỗi học phần.

* Yêu cầu:

- Các điều khoản khác được quy định tại Quy chế này, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến tới toàn thể cán bộ giảng viên thuộc đơn vị quản lý.

- Các đơn vị và cá nhân giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện các điều khoản của Quy chế này.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

ThS. Đoàn Thị Thanh Trầm

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html