mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sach bai thi thuc hanh K17
Thứ ba, 24 Tháng 5 2016

 

Danh sách bài thi thực hành khoá 17 (2013-2016).
DANH SÁCH BÀI THI THỰC HÀNH
HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA 17
LỚP: CĐSP TOÁN - LÝ
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN BÀI DẠY ĐỊA ĐIỂM
THI
(NHÀ THÍ NGHIỆM)
NGÀY THI GHI CHÚ
1 Toán - Lý Hoàng Thị Việt Anh 17.07.1995 Tìm giá trị phân số của một số cho trước Lớp 6 tr 50 – tập 2 101 Sáng 02/06/2016 T1
2 Toán - Lý Trần Thị Ngọc Bích 25.08.1995 Tập hợp - các số hữu tỉ Lớp 7 tr 04 – tập 1 101 Chiều 02/06/2016 T5
3 Toán - Lý Nguyễn Thị Nam Ca 14.06.1995 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Lớp 9 tr 43 – tập 2 101 Sáng 02/06/2016 T15
4 Toán - Lý Nguyễn Thị Việt Chinh 02.09.1994 Đơn thức đồng dạng Lớp 7 tr 33 – tập 2 101 Chiều 02/06/2016 T6
5 Toán - Lý Phan Thị Diễm 20.06.1995 Tìm giá trị phân số của một số cho trước Lớp 6 tr 50 – tập 2 104 Sáng 02/06/2016 T1
6 Toán - Lý Bùi Đức Duy 22.10.1994 Hàm số Lớp 7 tr 62 – tập 1 101 Chiều 02/06/2016 T7
7 Toán - Lý Nguyễn Đăng Định 05.10.1995 Ôn tập phần hình học Lớp 6 tr 126 – tập 1 101 Sáng 02/06/2016 T4
8 Toán - Lý Nguyễn Thị Hà 27.05.1995 Thu thập số liệu thống kê, tần số Lớp 7 tr 04 – tập 2 101 Sáng 03/06/2016 T8
9 Toán - Lý Phan Văn Hải 07.03.1993 Ôn tập chương 1 Lớp 6 tr 61 – tập 1 101 Sáng 02/06/2016 T3
10 Toán - Lý Nguyễn Thị Thuý Hằng 30.11.1995 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Lớp 9 tr 43 – tập 2 104 Sáng 02/06/2016 T15
11 Toán - Lý Phạm Thị Thanh Hoài 30.03.1994 Tập hợp - các số hữu tỉ Lớp 7 tr 04 – tập 1 104 Chiều 02/06/2016 T5
12 Toán - Lý Nguyễn Như Hoa 10.12.1994 Ôn tập phần hình học Lớp 6 tr 126 – tập 1 104 Sáng 02/06/2016 T4
13 Toán - Lý Nguyễn Thị Huyên 05.09.1994 Ôn tập chương 1 Lớp 6 tr 61 – tập 1 104 Sáng 02/06/2016 T3
14 Toán - Lý Trần Thị Hương 04.01.1995
Khi nào thì
Lớp 6 tr 80 – tập 2 101 Sáng 02/06/2016 T2
15 Toán - Lý Trịnh Thị Thu Hương 30.12.1995
Hàm số
Lớp 9 tr 28 – tập 2 101 Chiều 03/06/2016 T14
16 Toán - Lý Đào Xuân Khánh 20.10.1995 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiết 1) Lớp 9 tr 64 – tập 1 101 Chiều 03/06/2016 T13
17 Toán - Lý Bùi Thị Khuyên 24.01.1995
Khi nào thì
Lớp 6 tr 80 – tập 2 104 Sáng 02/06/2016 T2
18 Toán - Lý Nguyễn Thị Thu Lệ 16.07.1995
Hàm số
Lớp 9 tr 28 – tập 2 104 Chiều 03/06/2016 T14
19 Toán - Lý Nguyễn Thành Nam 11.07.1994 Giải bài toán bằng cách lập phương trình Lớp 8 tr 24- tập 2 101 Sáng 03/06/2016 T10
20 Toán - Lý Lê Hồng Ngọc 21.09.1995 Thu thập số liệu thống kê, tần số Lớp 7 tr 04 – tập 2 104 Sáng 03/06/2016 T8
21 Toán - Lý Nguyễn Thị Ngọc 11.12.1995 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Lớp 8 tr 07- tập 2 101 Sáng 03/06/2016 T9
22 Toán - Lý Đinh Thị Như Quỳnh 26.08.1993 Khái niệm hai tam giác đồng dạng Lớp 8 tr 69 – tập 2 101 Chiều 03/06/2016 T12
23 Toán - Lý Đặng Chí Thanh 17.11.1995 Khái niệm hai tam giác đồng dạng Lớp 8 tr 69 – tập 2 104 Chiều 03/06/2016 T12
24 Toán - Lý Ngô Thị Thêm 10.09.1995 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (tiết 1) Lớp 9 tr 64 – tập 1 104 Chiều 03/06/2016 T13
25 Toán - Lý Nghê Thị Thu 14.03.1995 Tính chất đường phân giác của tam giác Lớp 8 tr 65 – tập 2 101 Sáng 03/06/2016 T11
26 Toán - Lý Dương Thị Thùy 03.05.1995 Đơn thức đồng dạng Lớp 7 tr 33 – tập 2 104 Chiều 02/06/2016 T6
27 Toán - Lý Phùng Minh Tâm 14.01.1994 Giải bài toán bằng cách lập phương trình Lớp 8 tr 24- tập 2 104 Sáng 03/06/2016 T10
28 Toán - Lý Hà Thị Tân 22.08.1995 Hàm số Lớp 7 tr 62 – tập 1 104 Chiều 02/06/2016 T7
29 Toán - Lý Trần Thị Huyền Trang 26.02.1995 Tính chất đường phân giác của tam giác Lớp 8 tr 65 – tập 2 104 Sáng 03/06/2016 T11
30 Toán - Lý Đào Thị Trang 09.12.1995 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Lớp 8 tr 07- tập 2 104 Sáng 03/06/2016 T9
UBND TỈNH HÀ NAM DANH SÁCH BÀI THI THỰC HÀNH
HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA 17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
LỚP: CĐSP VĂN - SỬ
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN BÀI DẠY ĐỊA ĐIỂM
THI
(NHÀ THÍ NGHIỆM)
NGÀY THI GHI CHÚ
1 Văn Sử Nguyễn Thị Thảo Anh 04.03.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 9 201 Chiều 02/06/2016 V6
2 Văn Sử Nguyễn Thị Vân Anh 06.11.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Trữ tình)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
201 Sáng 03/06/2016 V10
3 Văn Sử Trần Thị Vân Anh 01.02.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về từ ngữ thuộc chương trình tiếng Việt lớp 6 201 Sáng 02/06/2016 V1
4 Văn Sử Đào Thị Bình 29.08.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS
201 Sáng 04/06/2016 V18
5 Văn Sử Cao Thị Chinh 08.01.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở THCS
201 Chiều 03/06/2016 V16
6 Văn Sử Nguyễn Văn Đạt Dung 26.10.1992 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở THCS
201 Chiều 03/06/2016 V15
7 Văn Sử Trần Thị Thùy Dương 10.06.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở THCS
204 Chiều 03/06/2016 V16
8 Văn Sử Nguyễn Tiến Đạt 28.08.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Nghị luận hoặc Thuyết minh, Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở THCS 201 Chiều 03/06/2016 V14
9 Văn Sử Cao Thu Hà 10.10.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 8 201 Chiều 02/06/2016 V5
10 Văn Sử Lê Thị Hà 12.08.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Trữ tình)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
204 Sáng 03/06/2016 V10
11 Văn Sử Nguyễn Thị Hằng 17.01.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở THCS
201 Sáng 03/06/2016 V12
12 Văn Sử Nguyễn Thị Hằng 14.06.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Miêu tả, Thuyết Minh hoặc Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS 201 Sáng 03/06/2016 V11
13 Văn Sử Viên Thị Thúy Hằng 08.04.1995 Tổ chức giờ dạy mở rộng yếu tố Hán Việt thuộc chương trình tiếng Việt lớp 7 201 Sáng 02/06/2016 V4
14 Văn Sử Lê Thị Thu Hiền 01.04.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Miêu tả, Thuyết Minh hoặc Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS 204 Sáng 03/06/2016 V11
15 Văn Sử Đặng Thị Thanh Huyền 16.11.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở THCS
204 Chiều 03/06/2016 V15
16 Văn Sử Nguyễn Thị Huyền 20.06.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (chọn loại văn bản Nghị luận hoặc Thuyết minh hoặc Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS 201 Sáng 04/06/2016 V20
17 Văn Sử Nguyễn Thị Hương 21.03.1995 Tổ chức giờ dạy mở rộng yếu tố Hán Việt thuộc chương trình tiếng Việt lớp 6 201 Sáng 02/06/2016 V3
18 Văn Sử Trần Thị Mai Hương 24.09.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 9 204 Chiều 02/06/2016 V6
19 Văn Sử Nguyễn Thị Mai Linh 11.01.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (chọn loại văn bản Nghị luận hoặc Thuyết minh hoặc Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS 204 Sáng 04/06/2016 V20
20 Văn Sử Vũ Thị Thuỳ Linh 27.11.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Nghị luận hoặc Thuyết minh, Nhật dụng) trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở THCS 204 Chiều 03/06/2016 V14
21 Văn Sử Trần Đức Lương 29.06.1993 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
201 Chiều 03/06/2016 V13
22 Văn Sử Dương Thị Lý 28.09.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 8 204 Chiều 02/06/2016 V5
23 Văn Sử Bùi Thị Ngọc Mai 30.10.1995 Tổ chức giờ dạy mở rộng yếu tố Hán Việt thuộc chương trình tiếng Việt lớp 6 204 Sáng 02/06/2016 V3
24 Văn Sử Nguyễn Ngọc Thanh Mơ 16.01.1995 Tổ chức giờ dạy thực hành ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 9 201 Chiều 02/06/2016 V8
25 Văn Sử Đặng Thị Nga 30.12.1994 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản nghị luận (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 8 ở THCS
201 Sáng 04/06/2016 V17
26 Văn Sử Nguyễn Thị Nga 16.03.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS
201 Sáng 04/06/2016 V19
27 Văn Sử Nguyễn Thị Ngân 06.01.1995 Tổ chức giờ dạy thực hành ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 9 204 Chiều 02/06/2016 V8
28 Văn Sử Nguyễn Thị Ninh 14.07.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
201 Sáng 03/06/2016 V9
29 Văn Sử Phạm Thị Phương Thanh 10.10.1995 Tổ chức giờ dạy thực hành ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 8 201 Chiều 02/06/2016 V7
30 Văn Sử Trương Thị Thắm 12.11.1993 Tổ chức giờ dạy mở rộng yếu tố Hán Việt thuộc chương trình tiếng Việt lớp 7 204 Sáng 02/06/2016 V4
31 Văn Sử Bùi Minh Thắng 06.12.1991 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
204 Chiều 03/06/2016 V13
32 Văn Sử Nguyễn Minh Thoại 03.12.1994 Tổ chức giờ dạy thực hành ngữ pháp thuộc chương trình tiếng Việt lớp 8 204 Chiều 02/06/2016 V7
33 Văn Sử Trần Thị Thu 23.06.1994 Tổ chức giờ dạy tri thức về từ ngữ thuộc chương trình tiếng Việt lớp 7 201 Sáng 02/06/2016 V2
34 Văn Sử Nguyễn Thị Thùy 04.11.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về từ ngữ thuộc chương trình tiếng Việt lớp 7 204 Sáng 02/06/2016 V2
35 Văn Sử Nguyễn Phương Thúy 21.04.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản Thơ (loại văn bản Biểu cảm)
trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS
204 Sáng 04/06/2016 V19
36 Văn Sử Trần Thị Thúy 02.11.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 6 ở THCS
204 Sáng 03/06/2016 V9
37 Văn Sử Nguyễn Thị Tươi 04.09.1993 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở THCS
204 Sáng 03/06/2016 V12
38 Văn Sử Đinh Thị Xuân 05.01.1995 Tổ chức hoạt động dạy đọc hiểu văn bản (loại văn bản Tự sự)
trong chương trình Ngữ văn lớp 9 ở THCS
204 Sáng 04/06/2016 V18
39 Văn Sử Trần Kim Yến 04.03.1995 Tổ chức giờ dạy tri thức về từ ngữ thuộc chương trình tiếng Việt lớp 6 204 Sáng 02/06/2016 V1
UBND TỈNH HÀ NAM DANH SÁCH BÀI THI THỰC HÀNH
HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA 17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
LỚP: CĐSP TIẾNG ANH
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN BÀI DẠY ĐỊA ĐIỂM
THI
(NHÀ LÝ THUYẾT)
NGÀY THI GHI CHÚ
1 Tiếng Anh Đỗ Thị Vân Anh 20.03.1995 Unit 7: Television, Communication (Tr 11) Lớp 6 503 Sáng 02/06/2016 TA6
2 Tiếng Anh Lê Minh Anh 09.06.1995 Unit 3: My Friends, Getting started (Tr 26-27) Lớp 6 501 Sáng 02/06/2016 TA1
3 Tiếng Anh Bùi Kiều Anh 28.11.1995 Unit 5: Natural Wonders of the World, Skill 1
(Tr 54)
Lớp 6 501 Sáng 02/06/2016 TA3
4 Tiếng Anh Phạm Thị Dung 30.04.1995 Unit 6: Our Tet Holiday, A closer look 1
(Tr 60-61)
Lớp 6 501 Sáng 02/06/2016 TA4
5 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kỳ Duyên 02.08.1995 Unit 5: Vietnamese Food and Drink ,
Getting started (Tr 48-49)
Lớp 7 502 Sáng 03/06/2016 TA14
6 Tiếng Anh Trần Thị Hà 16.09.1995 Unit 2: Health, A closer look 1 (Tr  18) Lớp 7 503 Sáng 02/06/2016 TA12
7 Tiếng Anh Hoàng Thị Hằng 11.04.1995 Unit 8: Films, A closer look 1 (Tr 18-19) Lớp 7 502 Sáng 03/06/2016 TA17
8 Tiếng Anh Cù Thị Hạnh 28.06.1995 Unit 11: Travelling in the Future,
A closer look 1 (Tr 50-51)
Lớp 7 503 Sáng 03/06/2016 TA19
9 Tiếng Anh Đinh Thị Hoa 26.11.1995 Unit 6: The first University in Vietnam,
A closer look 2 (Tr 61-62)
Lớp 7 501 Sáng 03/06/2016 TA15
10 Tiếng Anh Hà Thị Hoan 30.04.1994 Unit 9: Festivals around the world, Skills 1
(Tr  32-33)
Lớp 7 501 Sáng 03/06/2016 TA18
11 Tiếng Anh Trương Thị Hồng 11.07.1995 Unit 12: Robots, Getting started (Tr 58-59 ) Lớp 6 501 Chiều 02/06/2016 TA10
12 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng 26.06.1995 Unit 12: Overcrowded world, Communication
(Tr 63)
Lớp 7 502 Sáng 03/06/2016 TA20
13 Tiếng Anh Dương Thị Minh Huê 06.06.1995 Unit 10: Our houses in the Future, Getting started (Tr 38-39) Lớp 6 501 Chiều 02/06/2016 TA9
14 Tiếng Anh Lưu Thị Huệ 20.09.1995 Unit 3: Community Service, Skills 1(Tr 32) Lớp 7 503 Sáng 02/06/2016 TA13
15 Tiếng Anh Trần Thị Hương 23.12.1995 Unit 4: My Neighbourhood, A closer look 1
(Tr  40)
Lớp 6 501 Sáng 02/06/2016 TA2
16 Tiếng Anh Trần Thị Thu Hường 20.05.1995 Unit 1: My hobbies, Getting started (Tr  6-7) Lớp 7 501 Chiều 02/06/2016 TA11
17 Tiếng Anh Bùi Văn Huy 15.04.1995 Unit 8: Sports and Games, A closer look 1
(Tr 18)
Lớp 6 501 Chiều 03/06/2016 TA7
18 Tiếng Anh Dương Thị Huyền 24.03.1995 Unit 7: Traffic, Skills 2 (Tr 13) Lớp 7 503 Sáng 03/06/2016 TA16
19 Tiếng Anh Trần Thị Thanh Huyền 18.11.1994 Unit 6: Our Tet Holiday, A closer look 1
(Tr 60-61)
Lớp 6 502 Sáng 02/06/2016 TA4
20 Tiếng Anh Cao Thị Liên 26.08.1995 Unit 5: Natural Wonders of the World, Skill 1
(Tr 54)
Lớp 6 502 Sáng 02/06/2016 TA3
21 Tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Liên 03.06.1995 Unit 1: My hobbies, Getting started (Tr  6-7) Lớp 7 502 Chiều 02/06/2016 TA11
22 Tiếng Anh Nguyễn Thị Liên 26.02.1995 Unit 7: Television, Getting started (Tr 6-7) Lớp 6 501 Chiều 03/06/2016 TA5
23 Tiếng Anh Đỗ Thị Liễu 18.08.1995 Unit 9: Cities of the World, Communication
(Tr 32)
Lớp 6 501 Chiều 03/06/2016 TA8
24 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thùy Linh 17.06.1995 Unit 12: Overcrowded world, Communication
(Tr 63)
Lớp 7 503 Sáng 03/06/2016 TA20
25 Tiếng Anh Lương Thị Mai 20.06.1995 Unit 7: Television, Getting started (Tr 6-7) Lớp 6 502 Sáng 02/06/2016 TA5
26 Tiếng Anh Nguyễn Thị Mai 12.04.1995 Unit 8: Films, A closer look 1 (Tr 18-19) Lớp 7 503 Sáng 03/06/2016 TA17
27 Tiếng Anh Tăng Thị My 20.03.1995 Unit 9: Cities of the World, Communication
(Tr 32)
Lớp 6 502 Chiều 02/06/2016 TA8
28 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc 03.11.1994 Unit 1: My hobbies, Getting started (Tr  6-7) Lớp 7 503 Chiều 02/06/2016 TA11
29 Tiếng Anh Phan Kim Ngọc 15.05.1995 Unit 9: Festivals around the world, Skills 1
(Tr  32-33)
Lớp 7 502 Sáng 03/06/2016 TA18
30 Tiếng Anh Đoàn Thị Nhớ 22.06.1995 Unit 4: My Neighbourhood, A closer look 1
(Tr  40)
Lớp 6 502 Sáng 02/06/2016 TA2
31 Tiếng Anh Lê Thị Nhung 14.09.1995 Unit 8: Sports and Games, A closer look 1
(Tr 18)
Lớp 6 502 Chiều 02/06/2016 TA7
32 Tiếng Anh Nguyễn Thị Nhung 12.11.1995 Unit 2: Health, A closer look 1 (Tr  18) Lớp 7 503 Chiều 02/06/2016 TA12
33 Tiếng Anh Đinh Thu Quỳnh 12.09.1992 Unit 8: Sports and Games, A closer look 1
(Tr 18)
Lớp 6 503 Chiều 02/06/2016 TA7
34 Tiếng Anh Phạm Thị Quỳnh 02.01.1995 Unit 5: Vietnamese Food and Drink ,
Getting started (Tr 48-49)
Lớp 7 503 Chiều 03/06/2016 TA14
35 Tiếng Anh Lầu Bá Sao 29.10.1995 Unit 7: Traffic, Skills 2 (Tr 13) Lớp 7 501 Sáng 03/06/2016 TA16
36 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thảo 06.02.1995 Unit 6: The first University in Vietnam,
A closer look 2 (Tr 61-62)
Lớp 7 502 Chiều 03/06/2016 TA15
37 Tiếng Anh Cao Thị Thiết 20.12.1995 Unit 10: Our houses in the Future, Getting started (Tr 38-39) Lớp 6 502 Chiều 03/06/2016 TA9
38 Tiếng Anh Đoàn Thị Huyền Trang 24.11.1995 Unit 3: My Friends, Getting started (Tr 26-27) Lớp 6 502 Chiều 03/06/2016 TA1
39 Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Vân 10.10.1995 Unit 4: My Neighbourhood, A closer look 1
(Tr  40)
Lớp 6 503 Sáng 02/06/2016 TA2
40 Tiếng Anh Lữ Thị Hồng Vi 25.10.1995 Unit 6: Our Tet Holiday, A closer look 1
(Tr 60-61)
Lớp 6 503 Chiều 03/06/2016 TA4
41 Tiếng Anh Nguyễn Thị Yến 19.02.1995 Unit 12: Robots, Getting started (Tr 58-59 ) Lớp 6 503 Chiều 03/06/2016 TA10
42 Tiếng Anh Phan Thị Yến 13.08.1994 Unit 11: Travelling in the Future,
A closer look 1 (Tr 50-51)
Lớp 7 501 Sáng 03/06/2016 TA19
43 Tiếng Anh Kiều Như Yến 22.03.1995 Unit 3: Community Service, Skills 1(Tr 32) Lớp 7 501 Chiều 03/06/2016 TA13
UBND TỈNH HÀ NAM DANH SÁCH BÀI THI THỰC HÀNH
HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA 17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
LỚP: CĐSP TIỂU HỌC A
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN BÀI DẠY ĐỊA ĐIỂM
THI
(NHÀ LÝ THUYẾT)
NGÀY THI GHI CHÚ
1 A Ngô Thị Thúy Anh 08.04.1995 Tiền Việt Nam Tr.130 SGK  Lớp 3 401 Sáng 03/06/2016 THT12
2 A Đinh Thị Ngọc Anh 15.12.1995 Phép cộng trong phạm vi 6 Tr.65 SGK  Lớp 1 405 Sáng 02/06/2016 THT1
3 A Lê Thị Minh Châu 01.08.1994 Độ dài đoạn thẳng Tr.96 SGK  Lớp 1 401 Sáng 02/06/2016 THT2
4 A Lê Hoàng Diệu 22.11.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 5 504 Chiều 02/06/2016 THV8
5 A Nguyễn Văn Đỉnh 01.08.1995 Luyện tập chung Tr.152 SGK  Lớp 1 401 Sáng 02/06/2016 THT3
6 A Nguyễn Thị Thu Hà 20.11.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 4 504 Chiều 02/06/2016 THV7
7 A Trương Thị Hà 29.03.1995 Chủ điểm: Măng mọc thẳng, Tiếng sáo diều, Người ta là hoa đất, Khám phá thế giới Phân môn Tập đọc
Lớp 4
504 Sáng 02/06/2016 THV3
8 A Đoàn Ngọc Hà 05.05.1995 Chủ điểm: Măng mọc thẳng, Tiếng sáo diều, Người ta là hoa đất, Khám phá thế giới Phân môn Tập đọc
Lớp 4
505 Sáng 02/06/2016 THV3
9 A Nguyễn Thị Hạnh 01.09.1994 Độ dài đoạn thẳng Tr.96 SGK  Lớp 1 405 Sáng 02/06/2016 THT2
10 A Nguyễn Thị Hạnh 07.06.1995 Tiền Việt Nam Tr.130 SGK  Lớp 3 405 Chiều 02/06/2016 THT12
11 A Lê Thị Thu Hiền 28.09.1995 Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác Tr.130 SGK  Lớp 2 401 Chiều 02/06/2016 THT7
12 A Nguyễn Thị Hiền 12.12.1995 Kiểu bài Thực hành Tập làm văn Phân môn Tập làm văn Lớp 2 504 Sáng 03/06/2016 THV9
13 A Nguyễn Thị Hiền 23.10.1994 Kiểu bài Chính tả nhớ – viết
Kiểu bài Chính tả nghe – viết
Phân môn Chính tả Lớp 4 504 Sáng 03/06/2016 THV19
14 A Phạm Thị Thu Hiền 30.05.1995 Chủ điểm: Trường học, Bạn bè, Cha mẹ, Bốn mùa, Chim chóc, Sông biển Phân môn Tập đọc
Lớp 2
504 Sáng 02/06/2016 THV1
15 A Trần Thị Hiền 28.06.1995 Chủ điểm: Quê hương, Bắc – Trung – Nam; Bảo vệ Tổ quốc, Nghệ thuật, Lễ hội, Phân môn Tập đọc
Lớp 3
504 Sáng 02/06/2016 THV2
16 A Nguyễn Thị Hoài 20.03.1995 Luyện tập Tr.138 SGK  Lớp 3 401 Chiều 03/06/2016 THT13
17 A Đinh Thị Ngọc Hoa 10.05.1995 Kiểu bài Kể chuyện đã nghe thầy cô kể trên lớp Kiểu bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc Phân môn Kể chuyện 506 Sáng 02/06/2016 THV15
18 A Lê Minh Hoàng 16.10.1995 Lớp 4 401 Sáng 03/06/2016 THT9
19 A Phạm Thị Hòa 22.12.1995 Luyện tập Tr.74 SGK  Lớp 2 401 Chiều 02/06/2016 THT5
20 A Từ Thị Huyền 11.10.1994 Ôn tập về giải toán Tr.176 SGK  Lớp 3 401 Chiều 03/06/2016 THT14
21 A Trần Thị Hưng 20.11.1995 Đồng hồ. Thời gian Tr.164 SGK  Lớp 1 401 Sáng 02/06/2016 THT4
22 A Nguyễn Thị Thùy Linh 19.09.1995 Bảng đơn vị đo thời gian Tr.129 SGK  Lớp 5 406 Chiều 03/06/2016 THT20
23 A Trương Mỹ Linh 25.04.1995 Kiểu bài Luyện tập về Tập làm văn
Kiểu bài Lý thuyết về Tập làm văn
Phân môn Tập làm văn Lớp 5 504 Sáng 03/06/2016 THV12
24 A Đặng Thị Loan 02.08.1995 Ôn tập về biểu đồ Tr.164 SGK  Lớp 4 404 Chiều 02/06/2016 THT18
25 A Nông Thị Luyến 01.05.1995 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Tr.47 SGK  Lớp 4 404 Sáng 02/06/2016 THT15
26 A Hà Quang Mạnh 18.07.1995 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Tr.98 SGK  Lớp 3 404 Sáng 03/06/2016 THT10
27 A Trương Thị Nga 06.03.1994 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 5 505 Chiều 02/06/2016 THV8
28 A Vũ Thị Nghĩa 17.08.1995 Phép cộng trong phạm vi 6 Tr.65 SGK  Lớp 1 406 Chiều 03/06/2016 THT1
29 A Phạm Thị Hồng Nhung 18.11.1995 Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em, Giữ lấy màu xanh, Nhớ  nguồn, Nam và nữ Phân môn Tập đọc
Lớp 5
504 Sáng 02/06/2016 THV4
30 A Phạm Thị Diệu Phúc 21.09.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu Phân môn Luyện từ và câu Lớp 2 504 Chiều 02/06/2016 THV5
31 A Cao Thị Phương 04.12.1994 Kiểu bài Thực hành Tập làm văn Phân môn Tập làm văn Lớp 3 504 Sáng 03/06/2016 THV10
32 A Hoàng Thanh Phương 10.11.1995 Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác Tr.130 SGK  Lớp 2 405 Chiều 02/06/2016 THT7
33 A Đinh Thị Phượng 07.05.1995 So sánh hai phân số khác mẫu số Tr.121 SGK  Lớp 4 406 Chiều 03/06/2016 THT16
34 A Bùi Thúy Quỳnh 25.01.1995 Kiểu bài Kể chuyện đã chứng kiến, tham gia Phân môn Kể chuyện
Lớp 5
505 Sáng 03/06/2016 THV16
35 A Nguyễn Thị Quỳnh 23.11.1994 Mét Tr.150 SGK  Lớp 2 401 Chiều 02/06/2016 THT8
36 A Nông Mỹ Thảo 03.03.1995 Kiểu bài Chính tả nghe – viết Phân môn Chính tả
Lớp 2
506 Sáng 03/06/2016 THV17
37 A Hoàng Thị Thơm 15.03.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Ôn tập về từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 3 504 Chiều 02/06/2016 THV6
38 A Phùng Thị Thơm 10.08.1995 Kiểu bài Ôn tập về từ và câu 401 Sáng 03/06/2016 THT11
39 A Đào Thị Thủy 01.11.1995 Diện tích hình thoi Tr.142 SGK  Lớp 4 404 Chiều 02/06/2016 THT17
40 A Vũ Thị Minh Tâm 25.09.1995 Ôn tập về giải toán Tr.176 SGK  Lớp 3 405 Chiều 03/06/2016 THT14
41 A Nguyễn Thị Quỳnh Trang 14.03.1995 Kiểu bài Thực hành Tập làm văn Phân môn Tập làm văn Lớp 2 505 Sáng 03/06/2016 THV9
42 A Đinh Thị Trang 25.09.1995 Một phần hai Tr.110 SGK  Lớp 2 401 Chiều 02/06/2016 THT6
43 A Nguyễn Thị Minh Trinh 06.03.1995 Kiểu bài Chính tả nghe – viết Phân môn Chính tả
Lớp 3
506 Sáng 03/06/2016 THV18
44 A Đinh Thị Tường Vi 20.01.1995 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Tr.55 SGK  Lớp 3 404 Sáng 03/06/2016 THT9
45 A Đào Thị Hải Yến 06.09.1994 Kiểu bài Luyện tập về Tập làm văn
Kiểu bài Lý thuyết về Tập làm văn
Phân môn Tập làm văn Lớp 4 504 Sáng 03/06/2016 THV11
46
A Nguyễn Như ý 14.08.1995 Một phần hai Tr.110 SGK  Lớp 2 405 Chiều 02/06/2016 THT6
1 B Phạm Thị Cẩm 26.06.1994 Kiểu bài Luyện tập về Tập làm văn
Kiểu bài Lý thuyết về Tập làm văn
Phân môn Tập làm văn Lớp 4 505 Sáng 03/06/2016 THV11
2 B Cù Thị Hà 22.10.1993 Kiểu bài Chính tả nghe – viết Phân môn Chính tả
Lớp 3
504 Sáng 02/06/2016 THV18
3 B Hoàng Thị Hà 05.12.1994 So sánh hai phân số khác mẫu số Tr.121 SGK  Lớp 4 404 Sáng 02/06/2016 THT16
4 B Ngô Thị Hà 21.06.1995 Phép cộng trong phạm vi 6 Tr.65 SGK  Lớp 1 404 Sáng 02/06/2016 THT1
5 B Nguyễn Thị Hà 28.12.1994 Độ dài đoạn thẳng Tr.96 SGK  Lớp 1 404 Sáng 02/06/2016 THT2
6 B Vũ Thị Ngọc Hà 22.09.1995 Kiểu bài Luyện tập về Tập làm văn
Kiểu bài Lý thuyết về Tập làm văn
Phân môn Tập làm văn Lớp 5 505 Sáng 03/06/2016 THV12
7 B Phạm Thị Hằng 19.10.1995 Luyện tập Tr.138 SGK  Lớp 3 405 Sáng 03/06/2016 THT13
8 B Nguyễn Thị Hạnh 05.10.1995 Luyện tập chung Tr.152 SGK  Lớp 1 405 Chiều 03/06/2016 THT3
9 B Trần Thị Hảo 28.09.1995 Giải toán về tỉ số phần trăm Tr.75 SGK  Lớp 5 404 Sáng 03/06/2016 THT19
10 B Nguyễn Thị Ngọc Hiền 22.09.1994 Kiểu bài Chính tả nhớ – viết
Kiểu bài Chính tả nghe – viết
Phân môn Chính tả Lớp 4 506 Sáng 03/06/2016 THV19
11 B Vũ Thị Thanh Hoài 02.08.1994 Kiểu bài Kể chuyện đã chứng kiến, tham gia Phân môn Kể chuyện
Lớp 5
506 Sáng 03/06/2016 THV16
12 B Nguyễn Thị Hoa 07.10.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 5 506 Chiều 02/06/2016 THV8
13 B Trương Thị Thu Huyền 08.05.1994 Luyện tập Tr.74 SGK  Lớp 2 401 Chiều 03/06/2016 THT5
14 B Nguyễn Thị Huế 23.11.1995 Mét Tr.150 SGK  Lớp 2 405 Chiều 02/06/2016 THT8
15 B Đỗ Thị Hồng 11.07.1995 Tiền Việt Nam Tr.130 SGK  Lớp 3 404 Sáng 03/06/2016 THT12
16 B Nguyễn Ngọc Khánh 17.10.1993 Kiểu bài Kể chuyện đã học trong bài Tập đọc Phân môn Kể chuyện
Lớp 2
506 Chiều 02/06/2016 THV13
17 B Nguyễn Thùy Linh 22.05.1995 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Tr.98 SGK  Lớp 3 405 Sáng 03/06/2016 THT10
18 B Bùi Thị Phương Liên 25.07.1995 Làm quen với chữ số La Mã Tr.121 SGK  Lớp 3 405 Sáng 03/06/2016 THT11
19 B Nguyễn Thị Hồng Loan 22.05.1995 Bảng đơn vị đo thời gian Tr.129 SGK  Lớp 5 405 Sáng 02/06/2016 THT20
20 B Ngô Kiều My 13.02.1994 Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác Tr.130 SGK  Lớp 2 404 Chiều 02/06/2016 THT7
21 B Nguyễn Trà My 27.02.1995 Kiểu bài Chính tả nghe – viết Phân môn Chính tả
Lớp 2
506 Sáng 03/06/2016 THV17
22 B Lê Thị Ngân 28.02.1995 Chủ điểm: Trường học, Bạn bè, Cha mẹ, Bốn mùa, Chim chóc, Sông biển Phân môn Tập đọc
Lớp 2
505 Sáng 02/06/2016 THV1
23 B Trịnh Thị ánh Nguyệt 15.06.1995 Đồng hồ. Thời gian Tr.164 SGK  Lớp 1 401 Sáng 02/06/2016 THT4
24 B Doãn Thị Thanh Nhàn 16.09.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 4 505 Chiều 02/06/2016 THV7
25 B Bùi Thị Hồng Nhung 22.06.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Ôn tập về từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 3 505 Chiều 02/06/2016 THV6
26 B Nguyễn Thị Trang Nhung 30.04.1994 Ôn tập về biểu đồ Tr.164 SGK  Lớp 4 405 Chiều 03/06/2016 THT18
27 B Phạm Thị Kim Oanh 15.02.1995 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Tr.47 SGK  Lớp 4 405 Chiều 03/06/2016 THT15
28 B Chu Thanh Phương 06.11.1995 Kiểu bài Thực hành Tập làm văn Phân môn Tập làm văn Lớp 2 506 Sáng 02/06/2016 THV9
29 B Hoàng Lan Phương 14.10.1995 Chủ điểm: Quê hương, Bắc – Trung – Nam; Bảo vệ Tổ quốc, Nghệ thuật, Lễ hội, Phân môn Tập đọc
Lớp 3
505 Sáng 02/06/2016 THV2
30 B Trịnh Thị Huệ Phương 12.12.1995 Diện tích hình thoi Tr.142 SGK  Lớp 4 405 Sáng 02/06/2016 THT17
31 B Trần Thị Như Quỳnh 09.04.1994 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Tr.55 SGK  Lớp 3 405 Sáng 03/06/2016 THT9
32 B Trần Kim Thanh 20.05.1993 Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em, Giữ lấy màu xanh, Nhớ  nguồn, Nam và nữ Phân môn Tập đọc
Lớp 5
505 Sáng 02/06/2016 THV4
33 B Lộc Thị Thái 25.05.1995 Chủ điểm: Măng mọc thẳng, Tiếng sáo diều, Người ta là hoa đất, Khám phá thế giới Phân môn Tập đọc
Lớp 4
506 Sáng 02/06/2016 THV3
34 B Trần Thị Thuý 22.12.1993 Ôn tập về giải toán Tr.176 SGK  Lớp 3 401 Chiều 03/06/2016 THT14
35 B Ngô Thị Thuỳ 01.03.1995 Một phần hai Tr.110 SGK  Lớp 2 404 Chiều 02/06/2016 THT6
36 B Đào Thị Thuỷ 18.10.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Luyện tập về Từ và Câu
Kiểu bài Lý thuyết về Từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 4 506 Chiều 02/06/2016 THV7
37 B Nguyễn Xuân Trà 20.01.1995 Kiểu bài Kể chuyện đã học trong bài Tập đọc Phân môn Kể chuyện
Lớp 3
506 Sáng 02/06/2016 THV14
38 B Mạc Huyền Trang 16.07.1994 Kiểu bài Kể chuyện đã nghe thầy cô kể trên lớp Kiểu bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc Phân môn Kể chuyện 505 Sáng 02/06/2016 THV15
39 B Trần Thị Thanh Tuyết 18.11.1993 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu Phân môn Luyện từ và câu Lớp 2 505 Chiều 02/06/2016 THV5
40 B Trần Thị Vân 17.05.1995 Kiểu bài Thực hành Tập làm văn Phân môn Tập làm văn Lớp 3 505 Sáng 03/06/2016 THV10
41 B Trần Thị Xuân 30.10.1995 Kiểu bài Chính tả nhớ – viết
Kiểu bài Chính tả nghe – viết
Phân môn Chính tả Lớp 5 506 Sáng 02/06/2016 THV20
42 B Nguyễn Thị Hải Yến 30.01.1995 Kiểu bài Thực hành Luyện từ và câu
Kiểu bài Ôn tập về từ và câu
Phân môn Luyện từ và câu Lớp 3 506 Chiều 02/06/2016 THV6
UBND TỈNH HÀ NAM DANH SÁCH BÀI THI THỰC HÀNH
HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHÓA 17
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
LỚP: CĐSP MẦM NON A
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TÊN BÀI DẠY ĐỊA ĐIỂM
THI
(NHÀ LÝ THUYẾT)
NGÀY THI GHI CHÚ
1 A Phan Phương Anh 10.02.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé
quan sát sân trường mầm non.
304 Sáng 04/06/2016 KPXH 2
2 A Phạm Thị Phương Anh 24.09.1993 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 02/06/2016 KPKH 1
3 A Nguyễn Thị Ngọc Ân 15.02.1995 Bài số 3:  Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.
- Nội dung: Vẽ các phương tiện giao thông trên biển.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh, toán.
- Thời gian: 30 phút
304 Chiều 03/06/2016 TM 3
4 A Trần Thị Thanh Bình 27.06.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước; Nghề nghiệp Thơ - Mẫu giáo 402 Sáng 02/06/2016 PTNN 8
5 A Lê Thị Cương 24.11.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Phòng khám bệnh” ở giai đọan 2. 203 Chiều 02/06/2016 KNXH 9
6 A Đào Thị Thanh Dung 26.10.1994 Bài 4. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề bản thân dành cho trẻ 4-5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Ném xa bằng một tay.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 25-30 phút.
202 Sáng 02/06/2016 TC 4
7 A Trần Thị Duyên 25.02.1994 Đếm trong phạm vi 8. Tách một nhóm thành hai nhóm Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr27) 201 Sáng 02/06/2016 LQT 3
8 A Nguyễn Thị Giang 01.08.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Bác sĩ” ở giai đọan 1. 205 Sáng 02/06/2016 KNXH 6
9 A Bùi Thị Hà 07.04.1993 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Đồ chơi của bé”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
402 Sáng 02/06/2016 PTNN 1
10 A Nguyễn Thị Thu Hà 07.04.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 02/06/2016 KPKH 2
11 A Lê Thị Diệu Hằng 13.05.1995 Bài 2:
Yêu cầu 1: Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi.
- Nội dung: Vẽ con đường (TH theo đề tài)
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài. Theo Chị trong giờ hướng dẫn trẻ tạo hình theo đề tài thì bước hướng dẫn nào là khó thực hiện nhất, vì sao?
- Thời gian trả lời câu hỏi: 5 đến 7 phút.
306 Sáng 02/06/2016 TM 2
12 A Vũ Thị Hằng 30.09.1994 5 - 6 tuổi: chủ đề Bản thân Thơ - Mẫu giáo 403 Sáng 03/06/2016 PTNN9
13 A Nguyễn Thị Hảo 03.01.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Gia đình” ở giai đọan 2. 203 Sáng 03/06/2016 KNXH 10
14 A Phạm Thị Bích Hoàn 09.01.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về chủ đề “nghề nghiệp”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 02/06/2016 KPKH 9
15 A Nguyễn Thị Thu Huyền 01.11.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 02/06/2016 KPKH 7
16 A Đinh Thị Huyền 30.03.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi: “Bác sĩ” ở giai đọan 3. 203 Sáng 02/06/2016 KNXH 2
17 A Bạch Thị Huế 18.10.1994 Bài số 5:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 4 đến 5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Xé dán các con vật bé thích (TH theo ý thích)
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
304 Chiều 03/06/2016 TM 5
18 A Nguyễn Thị Huế 06.02.1995 3 - 4 tuổi: chủ đề Thế giới động vật Thơ - Mẫu giáo 402 Sáng 02/06/2016 PTNN 7
19 A Trần Thị Kim Huế 06.09.1993 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về  chủ đề “bản thân”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 02/06/2016 KPKH 10
20 A Nguyễn Thị Hợi 13.12.1995 Bài 5. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề giao thông dành cho trẻ 5-6 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tách khép chân.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 30-35 phút.
202 Sáng 02/06/2016 TC 5
21 A Hoàng My Giáng Hương 04.06.1995 - Làm quen với chữ cái: e – ê Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Sáng 02/06/2016 PTNN 14
22 A Trần Thị Hương 02.08.1995 - Làm quen với chữ cái: d – đ Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Sáng 02/06/2016 PTNN 13
23 A Đỗ Thị Lan Hương 07.12.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 02/06/2016 KPKH 6
24 A Trần Thị Lan 26.10.1995 Bài số 2
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề gia đình cho trẻ 5 đến 6 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Vận động theo nhạc với tiết tấu phối hợp bài “Mẹ đi vắng” - Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
-  Kết hợp:
+ Nghe hát: “Ngọn nến lung linh” - Sáng tác:  Ngọc Lễ
+ Trò chơi: Hát về người thân
- Tích hợp: Khám phá khoa học về môi trường xung quanh và tạo hình
* Thời gian: 30 phút
406 Sáng 02/06/2016 AN 2
25 A Lý Thị Ngọc Linh 15.01.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “Hiện tượng tự nhiên”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 02/06/2016 KPKH 8
26 A Đậu Thị út Linh 08.10.1995 Dài nhất – ngắn nhất Chủ đề Giao thông, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr32) 201 Sáng 02/06/2016 LQT 5
27 A Nguyễn Thị Lý 20.02.1993 Nhận biết hình vuông – hình chữ nhật. Chủ đề Nghề nghiệp, lứa tuổi 3 - 4 tuổi (tr35) 304 Chiều 04/06/2016 LQT 1
28 A Vương Thị Mây 28.05.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Bán hàng”ở giai đọan 2. 203 Chiều 02/06/2016 KNXH 8
29 A Lê Thị Thanh Nga 13.04.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật
cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng bạn.
203 Chiều 03/06/2016 KPXH 4
30 A Nguyễn Thị Nga 07.04.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Bé thích đi bằng những phương tiện giao thông gì?”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 02/06/2016 PTNN 3
31 A Phùng Thị Nguyệt 02.03.1995 Bài 3. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề trường Mầm non dành cho trẻ 3-4 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi bước dồn ngang.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 20-25 phút.
202 Sáng 02/06/2016 TC 3
32 A Chu Thị Ngọc 06.11.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát quang cảnh trường mầm non.
203 Sáng 03/06/2016 KPXH 3
33 A Nguyễn Thị ánh Ngọc 08.06.1987 Bài số 5
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Vận động theo nhạc bài: Mùa hè đến.
- Nội dung kết hợp: Nghe hát bài:  Mưa rơi - Dân ca Xá.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy biên soạn và thể hiện động tác múa minh họa cho bài hát “Mẹ yêu con” – Sáng tác: Nguyến Văn Tý.
406 Sáng 02/06/2016 AN 5
34 A Đỗ Thị Nhiễu 05.10.1994 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về  “bản thân” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới thực vật” với đề tài tự chọn.
302 Chiều 02/06/2016 KPKH 4
35 A Nguyễn Thị Hồng Nhung 18.05.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới thực vật” với đề tài tự chọn. 201 Sáng 02/06/2016 LQT 2
36 A Phạm Thị Nhung 20.03.1995 Bài 1.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới thực vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tại chỗ.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ tay vai dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
304 Chiều 04/06/2016 TC 1
37 A Phạm Thị Hà Phương 02.05.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi: “Bế em”ở giai đọan 3. 304 Sáng 04/06/2016 KNXH 3
38 A Thái Thị Phượng 26.07.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Nấu ăn” ở giai đọan 1. 203 Sáng 02/06/2016 KNXH 4
39 A Đỗ Thị Thanh Phương 01.11.1995 - Làm quen với chữ cái: u – ư Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Sáng 02/06/2016 PTNN 12
40 A Vũ Thị Quyên 04.01.1995 Bài số 1
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề trường mầm non cho trẻ 3 đến 4 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Dạy hát bài “ Cháu đi mẫu giáo” - Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
-  Kết hợp: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Tích hợp: Giáo dục môi trường và phát triển ngôn ngữ.
* Thời gian: 20 phút
406 Sáng 02/06/2016 AN 1
41 A Trần Thị Như Quỳnh 24.12.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “phương tiện giao thông ”  với đề tài tự chọn. 301 Sáng 02/06/2016 KPKH 3
42 A Nguyễn Thị Thảo 19.10.1995 Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số lượng và chữ số 6. Chủ đề Gia đình., lứa tuổi 5 - 6 tuổi (tr11) 201 Sáng 02/06/2016 LQT 4
43 A Nguyễn Thị Thu Thảo 09.06.1994 Bài số 3
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ 4 đến 5 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Nghe hát bài:“Anh phi công ơi” - Sáng tác: Nhạc: Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh
- Kết hợp:
+ Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố - Sáng tác: Hoàng Văn Yến
+ Trò chơi:  Điều khiển phương tiện giao thông.
- Tích hợp: Môi trường xung quanh với số đếm.
* Thời gian: 25 phút
406 Sáng 02/06/2016 AN 3
44 A Đỗ Thị Phương Thảo 24.04.1995 Bài số 1:
* Yêu cầu 1:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật  cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
- Nội dung: Nặn quả cam (Theo mẫu).
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Để sản phẩm nặn thêm đẹp,  ngoài việc sử dụng các kĩ năng nặn cơ bản chị cần dùng những kĩ năng phụ nào? Hãy sử dụng các kĩ năng đó để tạo ra một sản phẩm khác theo chủ đề nói trên.
- Thời gian thực hiện: 10 đến 15 phút.
304 Chiều 03/06/2016 TM 1
45 A Trần Thị Kim Thoa 06.06.1995 - Làm quen với chữ cái: l – n Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Sáng 02/06/2016 PTNN 15
46 A Phan Thị Hoài Thu 16.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi: “Bán hàng” ở giai đọan 3. 203 Sáng 02/06/2016 KNXH 1
47 A Đặng Thị Thuý 08.05.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”
Hoạt động “Kể chuyện cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 02/06/2016 PTNN 2
48 A Hà Thị Thu Thủy 07.02.1995 - Những con vật đáng yêu Truyện - Nhà trẻ 403 Sáng 02/06/2016 PTNN 6
49 A Đinh Thị Tin 25.02.1991 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 02/06/2016 KPKH 2
50 A Lê Thị Tâm 22.06.1994 Bài số 4:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật cho trẻ 3 đến 4 tuổi
- Nội dung: Nặn các loại quả. (TH theo đề tài) cho các lớp Mẫu giáo từ 3-4 tuổi.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 02/06/2016 TM 4
51 A Tô Thị Thanh Tân 19.10.1990 - Bé và các bạn Thơ - Nhà trẻ 402 Chiều 02/06/2016 PTNN 4
52 A Nguyễn Thị Tình 21.07.1995 Bài số 4
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Dạy hát bài: “Con gà trống” - Sáng tác: Tân Huyền
- Nội dung kết hợp: Tổ chức trò chơi giọng hát các con vật.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy hát cho trẻ nghe bài hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ” - Sáng tác: Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (có kết hợp với phong cách biểu diễn, động tác minh họa, trang phục hóa trang, nhạc đệm…)
406 Sáng 02/06/2016 AN 4
53 A Trần Thị Hương Trà 10.10.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát công việc của bác cấp dưỡng.
203 Sáng 03/06/2016 KPXH 1
54 A Vi Thị Thanh Trà 21.05.1995 - Mẹ và những người thân yêu của bé Thơ - Nhà trẻ 402 Chiều 02/06/2016 PTNN 5
55 A Lại Thị ánh Tuyết 22.03.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước Truyện - Mẫu giáo 402 Chiều 02/06/2016 PTNN 10
56 A Nguyễn Thị Thu Uyên 30.12.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo nhỡ
quan sát xe đạp, xe máy.
304 Sáng 04/06/2016 KPXH 5
57
A Nguyễn Thị Yến 05.05.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới động vật” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thiên nhiên vô sinh” với đề tài tự chọn.
302 Chiều 02/06/2016 KPKH 5
1 B Trần Thị Anh 17.04.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về  “bản thân” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới thực vật” với đề tài tự chọn.
301 Sáng 02/06/2016 KPKH 4
2 B Trần Thị Vân Anh 10.05.1995 Nhận biết tay phải – tay trái. Chủ đề Bản thân, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr9) 201 Chiều 02/06/2016 LQT 2
3 B Trần Thị ánh 28.03.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “Hiện tượng tự nhiên”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 03/06/2016 KPKH 8
4 B Đinh Thị Chinh 27.04.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi: “Bác sĩ” ở giai đọan 3. 204 Sáng 02/06/2016 KNXH 2
5 B Đoàn Thùy Dung 22.12.1995 Bài số 3
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ 4 đến 5 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Nghe hát bài:“Anh phi công ơi” - Sáng tác: Nhạc: Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh
- Kết hợp:
+ Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố - Sáng tác: Hoàng Văn Yến
+ Trò chơi:  Điều khiển phương tiện giao thông.
- Tích hợp: Môi trường xung quanh với số đếm.
* Thời gian: 25 phút
406 Chiều 02/06/2016 AN 3
6 B Đoàn Thị Quỳnh Dung 07.11.1994 - Làm quen với chữ cái: e – ê Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Chiều 02/06/2016 PTNN 14
7 B Trần Thị Hà 30.08.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Phòng khám bệnh” ở giai đọan 2. 204 Chiều 02/06/2016 KNXH 9
8 B Lê Thị Thu Hà 26.04.1994 - Làm quen với chữ cái: u – ư Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Chiều 02/06/2016 PTNN 12
9 B Phạm Thị Ngọc Hân 30.08.1995 - Làm quen với chữ cái: d – đ Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Chiều 02/06/2016 PTNN 13
10 B Trần Thị Thu Hằng 14.08.1995 Bài 3. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề trường Mầm non dành cho trẻ 3-4 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi bước dồn ngang.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 20-25 phút.
202 Sáng 02/06/2016 TC 3
11 B Lương Thị Thảo Hiền 05.10.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới động vật” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thiên nhiên vô sinh” với đề tài tự chọn.
301 Sáng 02/06/2016 KPKH 5
12 B Nguyễn Thị Thanh Hiệp 02.11.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát quang cảnh trường mầm non.
204 Sáng 03/06/2016 KPXH 3
13 B Hoàng Thị Hoa 20.07.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé
quan sát sân trường mầm non.
203 Sáng 03/06/2016 KPXH 2
14 B Nguyễn Thị Hơn 12.01.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Bán hàng” 
ở giai đọan 2.
204 Chiều 02/06/2016 KNXH 8
15 B Trần Thị Huệ 11.01.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bán hàng” ở giai đọan 3.
204 Sáng 02/06/2016 KNXH 1
16 B Nguyễn Thị Thu Hương 18.02.1995 Dài nhất – ngắn nhất Chủ đề Giao thông, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr32) 201 Chiều 02/06/2016 LQT 5
17 B Ngô Thị Hương 22.04.1994 Bài 1.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới thực vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tại chỗ.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ tay vai dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
202 Sáng 02/06/2016 TC 1
18 B Phạm Thị Hương 04.11.1994 Đếm trong phạm vi 8. Tách một nhóm thành hai nhóm Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr27) 304 Chiều 04/06/2016 LQT 3
19 B Trần Thu Huyền 17.03.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 03/06/2016 KPKH 2
20 B Nguyễn Thị Hồng Khuyên 23.06.1995 Bài số 3:  Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.
- Nội dung: Vẽ các phương tiện giao thông trên biển.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh, toán.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 02/06/2016 TM 3
21 B Nguyễn Thị Lập 14.02.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước Truyện - Mẫu giáo 403 Chiều 02/06/2016 PTNN 10
22 B Nguyễn Diệu Linh 02.02.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 301 Sáng 02/06/2016 KPKH 1
23 B Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12.01.1995 Bài số 2
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề gia đình cho trẻ 5 đến 6 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Vận động theo nhạc với tiết tấu phối hợp bài “Mẹ đi vắng” - Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
-  Kết hợp:
+ Nghe hát: “Ngọn nến lung linh” - Sáng tác:  Ngọc Lễ
+ Trò chơi: Hát về người thân
- Tích hợp: Khám phá khoa học về môi trường xung quanh và tạo hình
* Thời gian: 30 phút
406 Chiều 02/06/2016 AN 2
24 B Nguyễn Thị Thùy Linh 05.02.1995 - Những con vật đáng yêu Truyện - Nhà trẻ 403 Chiều 02/06/2016 PTNN 6
25 B Trần Thị Phương Mai 15.11.1995 Bài số 4:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật cho trẻ 3 đến 4 tuổi
- Nội dung: Nặn các loại quả. (TH theo đề tài) cho các lớp Mẫu giáo từ 3-4 tuổi.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 02/06/2016 TM 4
26 B Trần Thị Minh 03.01.1995 Bài số 5
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Vận động theo nhạc bài: Mùa hè đến.
- Nội dung kết hợp: Nghe hát bài:  Mưa rơi - Dân ca Xá.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy biên soạn và thể hiện động tác múa minh họa cho bài hát “Mẹ yêu con” – Sáng tác: Nguyến Văn Tý.
406 Chiều 02/06/2016 AN 5
27 B Nguyễn Thị Ngọc 16.11.1995 Bài 4. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề bản thân dành cho trẻ 4-5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Ném xa bằng một tay.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 25-30 phút.
202 Chiều 02/06/2016 TC 4
28 B Nguyễn Thị Ngọc 16.08.1995 5 - 6 tuổi: chủ đề Thế giới thực vật Truyện - Mẫu giáo 402 Sáng 03/06/2016 PTNN 11
29 B Trần Thị Lê Bích Ngọc 30.09.1995 Bài số 4
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Dạy hát bài: “Con gà trống” - Sáng tác: Tân Huyền
- Nội dung kết hợp: Tổ chức trò chơi giọng hát các con vật.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy hát cho trẻ nghe bài hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ” - Sáng tác: Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (có kết hợp với phong cách biểu diễn, động tác minh họa, trang phục hóa trang, nhạc đệm…)
406 Chiều 02/06/2016 AN 4
30 B Phạm Thị Nhã 14.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo nhỡ
quan sát xe đạp, xe máy.
204 Chiều 03/06/2016 KPXH 5
31 B Trần Thị Nhung 30.05.1994 Bài 2:
Yêu cầu 1: Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi.
- Nội dung: Vẽ con đường (TH theo đề tài)
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài. Theo Chị trong giờ hướng dẫn trẻ tạo hình theo đề tài thì bước hướng dẫn nào là khó thực hiện nhất, vì sao?
- Thời gian trả lời câu hỏi: 5 đến 7 phút.
306 Sáng 02/06/2016 TM 2
32 B Đinh Thị Nhung 06.10.1995 Bài 2.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới động vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi theo đường ngoằn nghèo.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ lưng bụng dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
202 Chiều 02/06/2016 TC 2
33 B Nguyễn Thị Thu Nhường 12.07.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “phương tiện giao thông ”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 03/06/2016 KPKH 3
34 B Phan Thị Phương 03.07.1995 5 - 6 tuổi: chủ đề Bản thân Thơ - Mẫu giáo 402 Sáng 03/06/2016 PTNN 9
35 B Đoàn Lan Phương 22.02.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về chủ đề “nghề nghiệp”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 03/06/2016 KPKH 9
36 B Nguyễn Thị Phượng 23.08.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bế em”ở giai đọan 3.
203 Sáng 02/06/2016 KNXH 3
37 B Hoàng Thị Soa 01.03.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Gia đình” ở giai đọan 2. 204 Sáng 03/06/2016 KNXH 10
38 B Phạm Thị Tâm 23.03.1995 3 - 4 tuổi: chủ đề Thế giới động vật Thơ - Mẫu giáo 402 Sáng 03/06/2016 PTNN 7
39 B Trần Thị Thắm 23.01.1995 - Mẹ và những người thân yêu của bé Thơ - Nhà trẻ 402 Sáng 03/06/2016 PTNN 5
40 B Nguyễn Thị Thanh 03.01.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 302 Sáng 03/06/2016 KPKH 6
41 B Nguyễn Thị Phương Thảo 08.09.1995 Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số lượng và chữ số 6. Chủ đề Gia đình., lứa tuổi 5 - 6 tuổi (tr11) 201 Chiều 02/06/2016 LQT 4
42 B Bùi Thị Thảo 30.12.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật
cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng bạn.
204 Chiều 03/06/2016 KPXH 4
43 B Nguyễn Thị Thêu 15.02.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ
chơi trò chơi: “Nấu ăn” ở giai đọan 1.
204 Sáng 02/06/2016 KNXH 4
44 B Phạm Thị Thiên 28.10.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 03/06/2016 KPKH 7
45 B Đào Thị Thoa 11.7.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Đồ chơi của bé”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
402 Sáng 03/06/2016 PTNN 1
46 B Giàng Thị Thu 11.11.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về  chủ đề “bản thân”  với đề tài tự chọn. 301 Chiều 02/06/2016 KPKH 10
47 B Trần Thị Thương 05.4.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Bác sĩ” ở giai đọan 1. 203 Chiều 02/06/2016 KNXH 6
48 B Trần Thị Thuý 17.07.1994 Bài số 1
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề trường mầm non cho trẻ 3 đến 4 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Dạy hát bài “ Cháu đi mẫu giáo” - Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
-  Kết hợp: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Tích hợp: Giáo dục môi trường và phát triển ngôn ngữ.
* Thời gian: 20 phút
406 Chiều 02/06/2016 AN 1
49 B Nguyễn Thị Thủy 14.01.1994 Nhận biết hình vuông – hình chữ nhật. Chủ đề Nghề nghiệp, lứa tuổi 3 - 4 tuổi (tr35) 304 Chiều 04/06/2016 LQT 1
50 B Trần Thị Thủy 06.07.1994 Bài 5. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề giao thông dành cho trẻ 5-6 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tách khép chân.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 30-35 phút.
202 Chiều 02/06/2016 TC 5
51 B Nguyễn Thị Trọng 09.10.1994 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Bé thích đi bằng những phương tiện giao thông gì?”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 03/06/2016 PTNN 3
52 B Lê Thị Tươi 28.03.1995 Bài số 1:
* Yêu cầu 1:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật  cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
- Nội dung: Nặn quả cam (Theo mẫu).
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Để sản phẩm nặn thêm đẹp,  ngoài việc sử dụng các kĩ năng nặn cơ bản chị cần dùng những kĩ năng phụ nào? Hãy sử dụng các kĩ năng đó để tạo ra một sản phẩm khác theo chủ đề nói trên.
- Thời gian thực hiện: 10 đến 15 phút.
306 Chiều 02/06/2016 TM 1
53 B Lều Thị Vui 18.08.1992 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Nấu ăn”ở giai đọan 2. 203 Chiều 02/06/2016 KNXH 7
54 B Nguyễn Thị Vương 10.10.1995 Bài số 5:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 4 đến 5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Xé dán các con vật bé thích (TH theo ý thích)
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Chiều 02/06/2016 TM 5
55 B Đinh Thị Xuân 13.08.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước; Nghề nghiệp Thơ - Mẫu giáo 403 Sáng 03/06/2016 PTNN 8
56
B Đinh Thị Yến 21.09.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”
Hoạt động “Kể chuyện cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 03/06/2016 PTNN 2
1 C Lê Thị Hoàng Anh 21.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bác sĩ” ở giai đọan 3.
205 Sáng 02/06/2016 KNXH 2
2 C Lê Thị Kiều Anh 21.01.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Gia đình” ở giai đọan 2.
205 Sáng 03/06/2016 KNXH 10
3 C Nguyễn Thị Mai Anh 17.05.1995 Bài số 5:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 4 đến 5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Xé dán các con vật bé thích (TH theo ý thích)
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Chiều 02/06/2016 TM 5
4 C Đặng Thị Tú Anh 28.02.1994 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về chủ đề “nghề nghiệp”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 03/06/2016 KPKH 9
5 C Đinh Thị Linh Chi 22.06.1995 Bài số 3
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ 4 đến 5 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Nghe hát bài:“Anh phi công ơi” - Sáng tác: Nhạc: Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh
- Kết hợp:
+ Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố - Sáng tác: Hoàng Văn Yến
+ Trò chơi:  Điều khiển phương tiện giao thông.
- Tích hợp: Môi trường xung quanh với số đếm.
* Thời gian: 25 phút
406 Sáng 03/06/2016 AN 3
6 C Phan Thị Hồng Duyên 05.9.1995 Bài số 4:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật cho trẻ 3 đến 4 tuổi
- Nội dung: Nặn các loại quả. (TH theo đề tài) cho các lớp Mẫu giáo từ 3-4 tuổi.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Chiều 02/06/2016 TM 4
7 C Vũ Thị Đan 01.04.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước Truyện - Mẫu giáo 403 Sáng 03/06/2016 PTNN 10
8 C Trần Thị Đông 07.05.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “Hiện tượng tự nhiên”  với đề tài tự chọn. 301 Chiều 02/06/2016 KPKH 8
9 C Ngô Thị Hà 26.03.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Nấu ăn” ở giai đọan 1. 205 Sáng 02/06/2016 KNXH 4
10 C Nguyễn Thị Hà 02.05.1995 - Mẹ và những người thân yêu của bé Thơ - Nhà trẻ 402 Chiều 03/06/2016 PTNN 5
11 C Phạm Thị Hằng 18.11.1994 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước; Nghề nghiệp Thơ - Mẫu giáo 402 Chiều 03/06/2016 PTNN 8
12 C Nguyễn Thị Hạnh 14.07.1995 Bài số 5
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Vận động theo nhạc bài: Mùa hè đến.
- Nội dung kết hợp: Nghe hát bài:  Mưa rơi - Dân ca Xá.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy biên soạn và thể hiện động tác múa minh họa cho bài hát “Mẹ yêu con” – Sáng tác: Nguyến Văn Tý.
406 Sáng 03/06/2016 AN 5
13 C Mai Thuý Hoà 10.06.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi: “Bán hàng” ở giai đọan 1. 203 Sáng 02/06/2016 KNXH 5
14 C Trần Thị Mỹ Hoa 18.08.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về  “bản thân” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới thực vật” với đề tài tự chọn.
301 Chiều 02/06/2016 KPKH 4
15 C Lê Thị Hân 22.11.1994 - Bé và các bạn Thơ - Nhà trẻ 402 Chiều 03/06/2016 PTNN 4
16 C Dương Thị Thu Huyền 09.11.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo nhỡ
quan sát xe đạp, xe máy.
203 Chiều 03/06/2016 KPXH 5
17 C Trần Thị Huệ 29.09.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 03/06/2016 KPKH 2
18 C Trần Thị Huệ 23.10.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé
quan sát sân trường mầm non.
204 Sáng 03/06/2016 KPXH 2
19 C Trần Thị Hồng 19.08.1995 Bài 2:
Yêu cầu 1: Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi.
- Nội dung: Vẽ con đường (TH theo đề tài)
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài. Theo Chị trong giờ hướng dẫn trẻ tạo hình theo đề tài thì bước hướng dẫn nào là khó thực hiện nhất, vì sao?
- Thời gian trả lời câu hỏi: 5 đến 7 phút.
306 Chiều 02/06/2016 TM 2
20 C Bùi Thị Hương 23.11.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới động vật” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thiên nhiên vô sinh” với đề tài tự chọn.
301 Chiều 02/06/2016 KPKH 5
21 C Nguyễn Thị Hường 03.07.1994 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Bán hàng”ở giai đọan 2.
205 Chiều 02/06/2016 KNXH 8
22 C Nguyễn Thị Lan 02.03.1995 - Làm quen với chữ cái: d – đ Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Chiều 03/06/2016 PTNN 13
23 C Nguyễn Thị Loan 01.07.1994 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 301 Sáng 03/06/2016 KPKH 1
24 C Nùng Thị Lý 02.04.1994 Bài số 3:  Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.
- Nội dung: Vẽ các phương tiện giao thông trên biển.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh, toán.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 03/06/2016 TM 3
25 C Đặng Thị Thu Mai 19.05.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 301 Sáng 03/06/2016 KPKH 6
26 C Trần Thị Diễm My 05.07.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Bác sĩ” ở giai đọan 1.
204 Chiều 02/06/2016 KNXH 6
27 C Vũ Thị Thuý Ngần 04.09.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát công việc của bác cấp dưỡng.
204 Sáng 03/06/2016 KPXH 1
28 C Chu Thị Nhài 23.09.1995 Nhận biết hình vuông – hình chữ nhật. Chủ đề Nghề nghiệp, lứa tuổi 3 - 4 tuổi (tr35) 201 Chiều 02/06/2016 LQT 1
29 C Ngô Thị Nết 06.09.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Nấu ăn”ở giai đọan 2.
204 Chiều 02/06/2016 KNXH 7
30 C Lê Thị Oanh 28.10.1995 Bài 5. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề giao thông dành cho trẻ 5-6 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tách khép chân.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 30-35 phút.
202 Chiều 02/06/2016 TC 5
31 C Nguyễn Thị Hoàng Oanh 28.05.1994 Bài 4. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề bản thân dành cho trẻ 4-5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Ném xa bằng một tay.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 25-30 phút.
202 Chiều 02/06/2016 TC 4
32 C Dương Thị Minh Phương 27.04.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “phương tiện giao thông ”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 03/06/2016 KPKH 3
33 C Lê Thị Phương 21.02.1995 - Làm quen với chữ cái: e – ê Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Chiều 03/06/2016 PTNN 14
34 C Hoàng Thị Hoa Quỳnh 12.8.1995 Bài số 2
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề gia đình cho trẻ 5 đến 6 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Vận động theo nhạc với tiết tấu phối hợp bài “Mẹ đi vắng” - Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
-  Kết hợp:
+ Nghe hát: “Ngọn nến lung linh” - Sáng tác:  Ngọc Lễ
+ Trò chơi: Hát về người thân
- Tích hợp: Khám phá khoa học về môi trường xung quanh và tạo hình
* Thời gian: 30 phút
406 Sáng 03/06/2016 AN 2
35 C Nguyễn Thị Như Quỳnh 14.11.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát quang cảnh trường mầm non.
205 Sáng 03/06/2016 KPXH 3
36 C Đặng Thị Hương Quỳnh 16.10.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”
Hoạt động “Kể chuyện cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Chiều 03/06/2016 PTNN 2
37 C Đinh Thị Bích Thảo 30.10.1995 Bài số 4
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Dạy hát bài: “Con gà trống” - Sáng tác: Tân Huyền
- Nội dung kết hợp: Tổ chức trò chơi giọng hát các con vật.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy hát cho trẻ nghe bài hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ” - Sáng tác: Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (có kết hợp với phong cách biểu diễn, động tác minh họa, trang phục hóa trang, nhạc đệm…)
406 Sáng 03/06/2016 AN 4
38 C Nguyễn Thị Thoả 10.10.1995 Bài 2.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới động vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi theo đường ngoằn nghèo.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ lưng bụng dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
202 Sáng 03/06/2016 TC 2
39 C Phạm Thu Thúy 10.10.1995 - Làm quen với chữ cái: u – ư Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 403 Chiều 03/06/2016 PTNN 12
40 C Trần Thị Thịnh 08.9.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bán hàng” ở giai đọan 3.
205 Sáng 02/06/2016 KNXH 1
41 C Trần Thu Thủy 19.08.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Bé thích đi bằng những phương tiện giao thông gì?”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Chiều 03/06/2016 PTNN 3
42 C Phạm Thị Thương 12.12.1994 3 - 4 tuổi: chủ đề Thế giới động vật Thơ - Mẫu giáo 402 Sáng 04/06/2016 PTNN 7
43 C Nguyễn Thị Tâm 07.08.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Đồ chơi của bé”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
402 Sáng 04/06/2016 PTNN 1
44 C Quyền Thị Huyền Trang 28.10.1995 Nhận biết tay phải – tay trái. Chủ đề Bản thân, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr9) 201 Sáng 02/06/2016 LQT 2
45 C Đinh Thị Thùy Trang 21.12.1995 Bài số 1:
* Yêu cầu 1:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật  cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
- Nội dung: Nặn quả cam (Theo mẫu).
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Để sản phẩm nặn thêm đẹp,  ngoài việc sử dụng các kĩ năng nặn cơ bản chị cần dùng những kĩ năng phụ nào? Hãy sử dụng các kĩ năng đó để tạo ra một sản phẩm khác theo chủ đề nói trên.
- Thời gian thực hiện: 10 đến 15 phút.
306 Sáng 03/06/2016 TM 1
46 C Nguyễn Thị Tuyết 27.11.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 301 Sáng 03/06/2016 KPKH 7
47 C Vũ Thị Vân 15.01.1995 Bài số 1
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề trường mầm non cho trẻ 3 đến 4 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Dạy hát bài “ Cháu đi mẫu giáo” - Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
-  Kết hợp: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Tích hợp: Giáo dục môi trường và phát triển ngôn ngữ.
* Thời gian: 20 phút
406 Sáng 03/06/2016 AN 1
48 C Dương Thị Như Yến 07.02.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bế em”ở giai đọan 3.
204 Sáng 02/06/2016 KNXH 3
49 C Hoàng Thị Hải Yến 19.10.1995 - Những con vật đáng yêu Truyện - Nhà trẻ 402 Sáng 04/06/2016 PTNN 6
50 C Hoàng Thị Hồng Yến 04.12.1995 Đếm trong phạm vi 8. Tách một nhóm thành hai nhóm Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr27) 201 Chiều 02/06/2016 LQT 3
1
D Trần Thị An 21.04.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Nấu ăn”ở giai đọan 2.
205 Chiều 02/06/2016 KNXH 7
2 D Phạm Thị Thu Cúc 15.04.1994 Bài số 3:  Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.
- Nội dung: Vẽ các phương tiện giao thông trên biển.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh, toán.
- Thời gian: 30 phút
304 Chiều 03/06/2016 TM 3
3 D Hoàng Thị Dung 14.04.1995 - Làm quen với chữ cái: e – ê Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Sáng 04/06/2016 PTNN 14
4 D Nguyễn Thị Kim Dung 19.05.1995 Đếm trong phạm vi 6, nhận biết số lượng và chữ số 6. Chủ đề Gia đình., lứa tuổi 5 - 6 tuổi (tr11) 201 Sáng 03/06/2016 LQT 4
5 D Phạm Thị Dung 23.05.1994 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới động vật” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thiên nhiên vô sinh” với đề tài tự chọn.
301 Sáng 03/06/2016 KPKH 5
6 D Trần Thị Hà 07.09.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Bé thích đi bằng những phương tiện giao thông gì?”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 04/06/2016 PTNN 3
7 D Trịnh Thu Hà 23.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bác sĩ” ở giai đọan 3.
203 Sáng 03/06/2016 KNXH 2
8 D Trần Thị Hằng 03.08.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Bán hàng” ở giai đọan 1.
204 Sáng 02/06/2016 KNXH 5
9 D Hồ Thị Hậu 17.08.1995 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”
Hoạt động “Kể chuyện cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Sáng 04/06/2016 PTNN 2
10 D Lường Thị Hoa 11.12.1994 3 - 4 tuổi: chủ đề Thế giới động vật Thơ - Mẫu giáo 403 Sáng 04/06/2016 PTNN 7
11 D Lại Thị Hoàn 20.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Bán hàng”ở giai đọan 2.
204 Sáng 03/06/2016 KNXH 8
12 D Hoàng Thị Thu Huyền 02.02.1995 Bài số 3
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề giao thông cho trẻ 4 đến 5 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Nghe hát bài:“Anh phi công ơi” - Sáng tác: Nhạc: Xuân Giao, Thơ: Xuân Quỳnh
- Kết hợp:
+ Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố - Sáng tác: Hoàng Văn Yến
+ Trò chơi:  Điều khiển phương tiện giao thông.
- Tích hợp: Môi trường xung quanh với số đếm.
* Thời gian: 25 phút
406 Chiều 03/06/2016 AN 3
13 D Nguyễn Thị Hợi 13.01.1995 Bài số 2
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề gia đình cho trẻ 5 đến 6 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Vận động theo nhạc với tiết tấu phối hợp bài “Mẹ đi vắng” - Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
-  Kết hợp:
+ Nghe hát: “Ngọn nến lung linh” - Sáng tác:  Ngọc Lễ
+ Trò chơi: Hát về người thân
- Tích hợp: Khám phá khoa học về môi trường xung quanh và tạo hình
* Thời gian: 30 phút
406 Chiều 03/06/2016 AN 2
14 D Nguyễn Thị Thu Hường 27.03.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “phương tiện giao thông ”  với đề tài tự chọn. 301 Chiều 03/06/2016 KPKH 3
15 D Trương Thị Hương 22.10.1994 Nhận biết tay phải – tay trái. Chủ đề Bản thân, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr9) 201 Sáng 03/06/2016 LQT 2
16 D Vũ Thị Hương 06.05.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về  chủ đề “bản thân”  với đề tài tự chọn. 302 Chiều 03/06/2016 KPKH 10
17 D Lê Thị Thu Lan 24.09.1995 Bài 2:
Yêu cầu 1: Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi.
- Nội dung: Vẽ con đường (TH theo đề tài)
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, môi trường xung quanh
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài. Theo Chị trong giờ hướng dẫn trẻ tạo hình theo đề tài thì bước hướng dẫn nào là khó thực hiện nhất, vì sao?
- Thời gian trả lời câu hỏi: 5 đến 7 phút.
304 Chiều 03/06/2016 TM 2
18 D Trần Thị Kiều Linh 28.03.1995 Bài 4. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề bản thân dành cho trẻ 4-5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Ném xa bằng một tay.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 25-30 phút.
202 Sáng 03/06/2016 TC 4
19 D Trần Thị Liên 05.01.1992 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Phòng khám bệnh” ở giai đọan 2.
205 Chiều 02/06/2016 KNXH 9
20 D Cao Thị Liễu 24.04.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Nấu ăn” ở giai đọan 1.
205 Sáng 03/06/2016 KNXH 4
21 D Ngô Thị Thuý Ly 20.12.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo bé chơi trò chơi:
“Bế em”ở giai đọan 3.
205 Sáng 02/06/2016 KNXH 3
22 D Phan Thị Thu Mai 09.01.1995 - Mẹ và những người thân yêu của bé Thơ - Nhà trẻ 403 Sáng 04/06/2016 PTNN 5
23 D Đỗ Thị Quỳnh Mai 24.04.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 4 – 5 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “Hiện tượng tự nhiên”  với đề tài tự chọn. 304 Sáng 04/06/2016 KPKH 8
24 D Trần Thị Na 20.10.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 301 Chiều 03/06/2016 KPKH 7
25 D Hồ Thị Nga 04.08.1995 - Bé và các bạn Thơ - Nhà trẻ 402 Chiều 04/06/2016 PTNN 4
26 D Phạm Thị Kiều Nga 23.09.1995 - Làm quen với chữ cái: d – đ Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Chiều 04/06/2016 PTNN 13
27 D Phạm Thị Nguyệt 13.07.1995 Đếm trong phạm vi 8. Tách một nhóm thành hai nhóm Chủ đề Các hiện tượng tự nhiên, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr27) 201 Sáng 03/06/2016 LQT 3
28 D Tống Thị Ngọc 14.04.1994 Dài nhất – ngắn nhất Chủ đề Giao thông, lứa tuổi 4 - 5 tuổi (tr32) 201 Sáng 03/06/2016 LQT 5
29 D Trần Thị Nhi Nhi 06.03.1995 5 - 6 tuổi: chủ đề Bản thân Thơ - Mẫu giáo 402 Chiều 04/06/2016 PTNN 9
30 D Nguyễn Thị Nhung 25.07.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về chủ đề “nghề nghiệp”  với đề tài tự chọn. 304 Sáng 04/06/2016 KPKH 9
31 D Nguyễn Thị Phương 08.01.1994 Bài số 4
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Dạy hát bài: “Con gà trống” - Sáng tác: Tân Huyền
- Nội dung kết hợp: Tổ chức trò chơi giọng hát các con vật.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy hát cho trẻ nghe bài hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ” - Sáng tác: Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (có kết hợp với phong cách biểu diễn, động tác minh họa, trang phục hóa trang, nhạc đệm…)
406 Chiều 03/06/2016 AN 4
32 D Nguyễn Thị Phương 10.10.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo lớn
quan sát quang cảnh trường mầm non.
203 Chiều 03/06/2016 KPXH 3
33 D Nguyễn Thị Phượng 06.04.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi  12 – 24 tháng khám phá tìm hiểu về  “bản thân” với đề tài tự chọn.
Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ  lứa tuổi 24 - 36 tháng khám phá tìm hiểu về “ thế giới thực vật” với đề tài tự chọn.
301 Chiều 03/06/2016 KPKH 4
34 D Trần Thị Phượng 19.09.1995 Bài 3. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề trường Mầm non dành cho trẻ 3-4 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi bước dồn ngang.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 20-25 phút.
202 Sáng 03/06/2016 TC 3
35 D Đào Thị Phương 02.06.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo nhỡ
quan sát xe đạp, xe máy.
204 Chiều 03/06/2016 KPXH 5
36 D Lê Thị Như Quỳnh 15.04.1992 Xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ mẫu giáo nhỡ chơi trò chơi:
“Bác sĩ” ở giai đọan 1.
205 Chiều 02/06/2016 KNXH 6
37 D Nguyễn Thị Như Quỳnh 10.12.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 5 – 6 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới động vật”  với đề tài tự chọn. 301 Chiều 03/06/2016 KPKH 2
38 D Đào Thị Suốt 22.05.1995 - Làm quen với chữ cái: u – ư Làm quen với chữ cái - Mẫu giáo 402 Chiều 04/06/2016 PTNN 12
39 D Lại Thị Phương Thảo 31.12.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật
cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng bạn.
203 Chiều 03/06/2016 KPXH 4
40 D Nguyễn Thị Thanh Thảo 12.02.1995 Bài số 5:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới động vật cho trẻ 4 đến 5 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Xé dán các con vật bé thích (TH theo ý thích)
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 03/06/2016 TM 5
41 D Nguyễn Thị Kim Thoa 20.11.1995 Bài số 1:
* Yêu cầu 1:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật  cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
- Nội dung: Nặn quả cam (Theo mẫu).
- Tích hợp: Trò chơi , Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: Từ 15 đến 20 phút
* Yêu cầu 2:
- Để sản phẩm nặn thêm đẹp,  ngoài việc sử dụng các kĩ năng nặn cơ bản chị cần dùng những kĩ năng phụ nào? Hãy sử dụng các kĩ năng đó để tạo ra một sản phẩm khác theo chủ đề nói trên.
- Thời gian thực hiện: 10 đến 15 phút.
306 Sáng 03/06/2016 TM 1
42 D Nguyễn Thị Thu 26.06.1995 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bé
quan sát sân trường mầm non.
205 Sáng 03/06/2016 KPXH 2
43 D Vũ Thị Thu 06.04.1995 Bài 1.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới thực vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tại chỗ.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ tay vai dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
304 Chiều 04/06/2016 TC 1
44 D Phạm Thị Thúy 13.10.1994 Nhận biết tập nói cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng theo chủ đề “Đồ chơi của bé”
Hoạt động “Đọc thơ cho trẻ nghe” cho trẻ lứa tuổi 24 – 36 tháng. (Đề tài tự chọn)
403 Chiều 04/06/2016 PTNN 1
45 D Đoàn Lệ Thủy 29.06.1995 Bài số 1
Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề trường mầm non cho trẻ 3 đến 4 tuổi
* Hình thức: Trọng tâm và kết hợp
* Nội dung:
- Trọng tâm: Dạy hát bài “ Cháu đi mẫu giáo” - Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
-  Kết hợp: Trò chơi Ai nhanh nhất
- Tích hợp: Giáo dục môi trường và phát triển ngôn ngữ.
* Thời gian: 20 phút
406 Chiều 03/06/2016 AN 1
46 D Lê Thị Thương 02.06.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước; Nghề nghiệp Thơ - Mẫu giáo 403 Chiều 04/06/2016 PTNN 8
47 D Ngô Thị Tâm 07.07.1995 Bài số 4:  Chị hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề thế giới thực vật cho trẻ 3 đến 4 tuổi
- Nội dung: Nặn các loại quả. (TH theo đề tài) cho các lớp Mẫu giáo từ 3-4 tuổi.
- Tích hợp: Trò chơi, Phát triển ngôn ngữ, âm nhạc.
- Thời gian: 30 phút
306 Sáng 03/06/2016 TM 4
48 D Trịnh Thị Thanh Tâm 07.09.1995 4 - 5 tuổi: chủ đề Quê hương đất nước Truyện - Mẫu giáo 403 Chiều 04/06/2016 PTNN 10
49 D Phạm Thị Thu Trang 25.09.1995 Thiết kế và tổ chức hoạt động 1 tiết dạy cho trẻ lứa tuổi 3 – 4 tuổi khám phá khoa học tìm hiểu về “thế giới thực vật”  với đề tài tự chọn. 304 Sáng 04/06/2016 KPKH 6
50 D Phạm Thị Cẩm Tú 22.09.1995 5 - 6 tuổi: chủ đề Thế giới thực vật Truyện - Mẫu giáo 403 Chiều 04/06/2016 PTNN 11
51 D Trương Thị Tố Uyên 31.07.1995 Bài số 5
1. Anh (chị) hãy tổ chức hoạt động dạy học theo chủ đề hiện tượng tự nhiên cho trẻ 24 đến 36 tháng tuổi
* Nội dung:
- Nội dung trọng tâm : Vận động theo nhạc bài: Mùa hè đến.
- Nội dung kết hợp: Nghe hát bài:  Mưa rơi - Dân ca Xá.
* Thời gian: Từ 15 đến 20 phút.
Sinh viên được sử dụng giáo án, tập bài hát mẫu giáo, đồ dùng dạy học.
2. Câu hỏi phụ: Hãy biên soạn và thể hiện động tác múa minh họa cho bài hát “Mẹ yêu con” – Sáng tác: Nguyến Văn Tý.
406 Chiều 03/06/2016 AN 5
52 D Lê Thuý Vân 18.09.1995 Nhận biết hình vuông – hình chữ nhật. Chủ đề Nghề nghiệp, lứa tuổi 3 - 4 tuổi (tr35) 201 Sáng 03/06/2016 LQT 1
53 D Lê Thị Hải Yến 27.06.1995 Bài 5. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề giao thông dành cho trẻ 5-6 tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Bật tách khép chân.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 30-35 phút.
202 Sáng 03/06/2016 TC 5
54 D Nguyễn Hải Yến 04.07.1995 Bài 2.
1. Anh (chị) hãy tổ chức dạy học theo chủ đề thế giới động vật dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
- Nội dung trọng tâm: Đi theo đường ngoằn nghèo.
- Kết hợp: Bài thể dục phát triển chung, trò chơi vận động.
- Thời gian: 15-20 phút.
2. Anh (chị) hãy làm mẫu kết hợp với miêu tả các động tác phát triển cơ lưng bụng dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi.
202 Sáng 03/06/2016 TC 2
Ghi chú:
1. Cột Họ tên tô màu vàng đánh dấu tên những sinh viên đăng ký thi bằng máy chiếu.
2. Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu có thắc mắc, gặp cô Thủy (phòng ĐT - QLKH), Phòng 208 - Nhà Hiệu bộ trong giờ hành chính (ĐT: 0982250306)
3. Sinh viên có thể download toàn bộ danh sách tại đây.

 

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html