mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sách trúng tuyển CĐ hệ chính quy (học bạ THPT)
Thứ ba, 22 Tháng 8 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)

STT Ngành ĐKXT Họ và tên Ngày sinh Tỉnh huyện Khu vực Đối tượng Tổng điểm
1 Giáo dục Mầm non Bùi Thị Hằng 26-09-1999 Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 2NT 22,3
2 Giáo dục Mầm non Bùi Thuỳ Dung 06-07-1998 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 21,9
3 Giáo dục Mầm non Cao Thị Lĩnh 30-04-1999 Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2NT 23,0
4 Giáo dục Mầm non Dương Hoài Thu 04-08-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 23,6
5 Giáo dục Mầm non Dương Thị Thanh Tuyến 16-03-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 24,2
6 Giáo dục Mầm non Dương Thị Thuý 26-12-1999 Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2NT 22,0
7 Giáo dục Mầm non Đặng Thanh Nhung 15-11-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 22,3
8 Giáo dục Mầm non Đặng Thị Anh Thoa 12-07-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 18,7
9 Giáo dục Mầm non Đinh Thị Ánh 05-12-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 23,1
10 Giáo dục Mầm non Đoàn Thị Hồng Nhung 22-08-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 24,1
11 Giáo dục Mầm non Đỗ Thị Huế 20-11-1999 Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2NT 25,5
12 Giáo dục Mầm non Đỗ Thị Mai Hiền 23-07-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 24,8
13 Giáo dục Mầm non Hà Thị Thu Hằng 02-04-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 23,4
14 Giáo dục Mầm non Hoàng Thị Liên 10-10-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 24,3
15 Giáo dục Mầm non Kiều Thị Nhật Linh 04-01-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 23,7
16 Giáo dục Mầm non Ninh Thuý Hường 09-04-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 21,2
17 Giáo dục Mầm non Nguyễn Hồng Loan 30-07-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 24,2
18 Giáo dục Mầm non Nguyễn Phương Thảo 18-06-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 23,8
19 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Giang 09-09-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 18,4
20 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Hậu 06-09-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 23,5
21 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Hương 17-08-1998 Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2NT 23,7
22 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Minh 10-02-1995 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 26,0
23 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Minh Anh 08-09-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 23,2
24 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Minh Giám 07-03-1999 Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2 21,6
25 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Minh Vượng 05-12-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 22,7
26 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Tài Linh 22-11-1995 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 17,9
27 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Thanh Lam 19-06-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 25,2
28 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Thanh Xuân 11-11-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 20,7
29 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Thắm 14-08-1999 Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 2NT 23,0
30 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Thu Trang 09-11-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 20,6
31 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thị Vân Anh 24-06-1998 Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 1 21,2
32 Giáo dục Mầm non Nguyễn Thuỳ Linh 18-10-1999 Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2NT 23,5
33 Giáo dục Mầm non Phạm Thị Doan 31-10-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 19,8
34 Giáo dục Mầm non Phạm Thị Hải Yến 01-02-1997 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 22,1
35 Giáo dục Mầm non Phạm Thị Hiền 19-09-1999 Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2NT 20,2
36 Giáo dục Mầm non Phạm Thị Quyên 11-11-1999 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 22,7
37 Giáo dục Mầm non Phạm Thị Thu Hằng 16-12-1999 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 23,4
38 Giáo dục Mầm non Phan Thị Nhương 12-02-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 20,0
39 Giáo dục Mầm non Trần Bích Phượng 05-11-1999 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 24,9
40 Giáo dục Mầm non Trần Nguyễn Phương Thảo 13-11-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 23,8
41 Giáo dục Mầm non Trần Thanh Loan 21-09-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 21,2
42 Giáo dục Mầm non Trần Thị Ngọc Minh 21-03-1999 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 24,1
43 Giáo dục Mầm non Trần Thị Tâm 05-03-1995 Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 2NT 25,4
44 Giáo dục Mầm non Trần Thị Thảo 09-01-1998 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 21,7
45 Giáo dục Mầm non Trần Thị Thêu 16-05-1998 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 22,4
46 Giáo dục Mầm non Trần Thị Thuý 10-10-1998 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 21,9
47 Giáo dục Mầm non Trần Thị Thuỳ Linh 09-03-1997 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 22,7
48 Giáo dục Mầm non Trần Thị Uyên 28-12-1999 Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2NT 22,9
49 Giáo dục Mầm non Trần Thị Uyên 14-03-1999 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 21,5
50 Giáo dục Mầm non Vũ Thị Thu Hằng 30-09-1999 Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2NT 22,7
51 Giáo dục Tiểu học Bùi Mạnh Toàn 05-10-1992 Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 2NT 16,8
52 Giáo dục Tiểu học Bùi Thị Thanh Hảo 18-08-1999 Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 1 22,0
53 Giáo dục Tiểu học Bùi Xuân Thuỷ 16-07-1997 Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2NT 23,5
54 Giáo dục Tiểu học Đỗ Thị Huyền Trang 02-03-1999 Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2NT 20,2
55 Giáo dục Tiểu học Nguyễn Thị Minh 10-02-1995 Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 2NT 26,6
56 Giáo dục Tiểu học Nguyễn Thị Thuý 26-10-1998 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 21,5
57 Giáo dục Tiểu học Phạm Thị Dung 20-10-1999 Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2NT 23,1
58 Giáo dục Tiểu học Phạm Thu Trang 20-07-1999 Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 2NT 21,0
59 Giáo dục Tiểu học Trần Thuỳ Linh 27-12-1999 Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 2 23,1
60 Giáo dục Tiểu học Vũ Thị Hoài Linh 05-02-1999 Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 2NT 21,2
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html