mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Lịch thi học kì 3 cao đẳng hệ chính quy khóa 20
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018

Thời gian thi, sáng: từ 7h00, chiều: từ 13h00.

Địa điểm thi: Nhà K Trường ĐHSP Hà Nội

1. Đợt 1

NGÀY THI

CA THI

HỌC PHẦN

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

LỚP

PHÒNG THI

ĐỊA ĐIỂM

Sáng 10.03.2018

1

NNLCB của CN Mác-Lênin (2)

Tự luận

120'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

2

Tiếng Anh (HP2)

Tự luận

60'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

Chiều 10.03.2018

1

Văn học

Tự luận

120'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

NNLCB của CN Mác-Lênin (2)

Tự luận

120'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

2

Tiếng Anh (HP2)

Tự luận

60'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

Sáng 11.03.2018

1

Cơ sở và PPDH TNXH HP1

Tự luận

150'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

Chiều 11.03.2018

1

Cơ sở và PPDH TNXH HP1

Tự luận

150'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

Sự học và PTTLTE HP2

Tự luận

120'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

2

Dinh dưỡng

Tự luận

60'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

Sáng 17.03.2018

1

PPDH Tiếng Việt HP1

Tự luận

90'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

2

PPDH Toán ở TH HP1

Tự luận

90'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

Chiều 17.03.2018

1

PPDH Tiếng Việt HP1

Tự luận

90'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

PPGD Thể chất

Tự luận

90'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

2

PPDH Toán ở TH HP1

Tự luận

90'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

Tổ chức HĐ tạo hình

Tự luận

60'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

Sáng 18.03.2018

1

Văn học

Tự luận

120'

Tiểu học K20 A1,2

01, 02, 03, 04

201,202,203, 204 nhà K

Tiểu học K20E

06, 07

205, 206 K

Tiểu học K20K

08, 09

207, 307 K

Chiều 18.03.2018

1

ƯD CNTT trong GDMN

Tự luận

60'

Tiểu học K20C

05

201 K

Tiểu học K20 H1, 2

10, 11, 12

202, 203, 204 nhà K

PT và tổ chức THCTGDMN

Tự luận

120'

Mầm non K20 H1, 2

15, 16, 17, 18

205, 206, 207, 307 K

 

2. Đợt 2

NGÀY THI

CA THI

HỌC PHẦN THI

HÌNH THỨC

THỜI GIAN

LỚP

PHÒNG THI

ĐỊA ĐIỂM

Sáng 24.3.2018

1

NNLCB của CN Mác-Lênin (2)

Tự luận

120'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

2

Tiếng Anh (HP2)

Tự luận

60'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

Chiều 24.3.2018

1

NNLCB của CN Mác-Lênin (2)

Tự luận

120'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

2

Tiếng Anh (HP2)

Tự luận

60'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

Sáng 25.3.2018

1

Phương pháp PTNN

Tự luận

120'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

2

Phương pháp GD thể chất

Tự luận

90'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

Chiều 25.3.2018

1

Phương pháp PTNN

Tự luận

120'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

2

Dinh dưỡng

Tự luận

60'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

Sáng 31.3.2018

1

Phát triển và Tổ chức thực hiện chương trình GDMN

Tự luận

120'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

2

Dinh dưỡng

Tự luận

60'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

Mầm non K20E1, 2

11, 12, 13, 14

301, 302, 303, 304 K

Chiều 31.3.2018

1

Phát triển và Tổ chức thực hiện chương trình GDMN

Tự luận

120'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

2

PP giáo dục thể chất

Tự luận

90'

Mầm non K20C1, 2

07, 08, 09, 10

201, 202, 203, 204 K

Sáng 01.4.2018

1

Giáo dục học MN

Tự luận

120'

Mầm non K20A1, 2

01, 02, 03, 04, 05, 06

201, 202, 203, 204, 205, 206 K

PP cho trẻ LQTPVH

Tự luận

120'

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

Mầm non K20K

21, 22

303, 304 K

Chiều 01.4.2018

1

Sự học và PTTLTE HP2

Tự luận

120'

Mầm non K20H3

19, 20

301, 302 K

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html