mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Thời khóa biểu tháng 3/2018
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018

Thời khóa biểu tháng 3/2018

Các lớp cao đẳng hệ chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CHÍNH QUY THÁNG 3, 4 NĂM 2018
Ngày 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4
Thứ 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
K20MN
A1 (S), A2 (C )
C.Phượng-20T
PP KPKH
THI HỌC KÌ 3 C.Phượng-20T
PP KPKH
C.T.Trang-20T
PP LQ VH
K20 TH
A1 (S), A2 (C )
C.N.Dung-20T
PPDH TV 2
C.N.Dung-20T
PPDH TV 2
C.Tươi-20T
PPDH MT
VĂN K20 Hán Nôm
1,2-20T
C.T.Thu-20T
HĐ GD x
Hán Nôm
1,2-20T
T.Thân-20T
CTĐ TNTP
(S, C)
Hán Nôm
1,2-20T
Hán Nôm
1,2-20T x
T.Thân-20T
CTĐ TNTP
(S, C) x
C.N.Thủy-20T
Ngữ dụng học x
T.N.Giang-20T
Làm văn x
TOÁN K20 T.Lượng-20T
Lý thuyết số x
C.Thùy-20T
Hình học SC
C.Hà-20T
PPDH Toán
C.Thùy-20T
Hình học SC
T.Hoàng-20T
Đại số ĐC
C.Thùy-20T
Hình học SC x
T.Hoàng-20T
Đại số ĐC x
TIẾNG ANH K20 C.P.Hạnh-20T
PPDH TA
C.Đ.Hường-20T
KN thuyết trình
C.P.Huyền-20T-Đ 4-V4 C.P.Hạnh-20T
PPDH TA
T.Thân-20T
CTĐ x
C.P.Huyền-20T-Đ 4-V4 X C.P.Hạnh-20T
PPDH TA x
C.B.Huệ-20T
Nghe4-N 4 x
K20 MN
E1 (S), E2 ( C)
C.P.Vân-20T
TC HĐVC
THI HỌC KÌ 3 C.P.Vân-20T
TC HĐVC
C.N.Dung-20T
PPCT LQ VH
K20 TH
G (C)+ N(S)
T.Hoàng-20T
PPDH Toán2
C.Chinh-20T
PPDH TV 2
T.Hoàng-20T
PPDH Toán2
C.M.Ngọc-20T
LL GD TH
C.Chinh-20T
PPDH TV 2
T.Duy -20T
PP DH MT
T.Hoàng-20T
PPDH Toán2
C.Chinh-20T
PPDH TV 2
C.M.Ngọc-20T
LL GD TH x
T.Hoàng-20T
PPDH Toán2
T.Duy -20T
PP DH MT
K20 MN
G (S) , N (C)
T.Duy-20T
TC HĐ TH
(Lớp N) x
C.N.Trang-20T
VS PB
(2 lớp S,C)
C.T.Trang-20T
PP LQ VH
(Lớp G)
C.Chinh-20T
PP LQVH x
(Lớp N)
C.N.Trang-20T
VS PB x
(2 lớp S, C)
C.T.Trang-20T
PP LQ VH
(Lớp G)
C.M.Ngọc-20T
TC HĐVC x
(Lớp N)
C.T.Trang-20T
PP LQ VH
(Lớp G)  x
K20 MN
C1 (S), C2(C)
C.N.Trang-20T
PP KPKH
THI HỌC KÌ 3 C.Đ.Thủy-20T
PP LQ VH
C.N.Trang-20T
PP KPKH
K20 TH
E(S)+K(C)
C.Thịnh-20T
LLGD TH
C.Thịnh-20T
LL GDTH
C.Thùy-20T
PPDH T 2
K20 MN
H1 (S), H2(C )
C.T.Trang-20T
PP PTNN
C.Luyện-20T
PP LQ VH
C.Phượng-20T
PP KPKH
K20 MN
H3(S)+K(C)
C.Tươi-20T
TC HĐ TH
C.M.Ngọc-20T
TC HĐ VC
C.Thịnh-20T
Đánh giá...
K20 TH
H1,2(S)+ C (C)
C.Đ.Thủy x
20T-Văn học
C.Thu-20T
NC KH
T.Lượng - 20T
PPDH Toán2
K21 MN
B1 +D(S), B2 +D(C)
Múa
10Tx
(B1,D)
Múa
Lớp D
học BS
C.Thịnh - 20T
Sự học 1
(Lớp D)
C.Thùy-10T x
PPLQ T
(B1, D)
Toán
Lớp D
học BS
C.M.Ngọc
20T
GDH MN
C.Thịnh - 20T
Sự học 1
(Lớp D) x
C.Thùy-20T
PPLQ Toán
(Lớp D ) x
C.L.Hà-20T
ƯD Tin
C.P.Vân-20T
Sự học 2
(B2, D)
C.L.Hà-20T
ƯD Tin
T.Phương-20T
Múa x
(Lớp D)
C.M.Ngọc
20T
GDH MN
C.P.Vân-20T
Sự học 2
(B2, D)
C.L.Hà-20T
ƯD Tin x
C.P.Vân-20T
Sự học 2
(B2, D) x
K21 MN
C1 (S), C2 (C)
C.Giang -20T
ƯD Tin
C.N.Hà-20T
PP LQ Toán
C.Giang -20T
ƯD Tin
C.P.Vân-20T
Sự học 2
C.Giang -20T
ƯD Tin
C.N.Hà-20T
PP LQ Toán
C.Chanh-20T
GDH MN
C.Chanh-20T
GDH MN
T.Duy-20T
Mĩ thuật x
C.N.Hà-20T
PP LQ Toán x
C.Giang -20T
ƯD Tin x
K21 TH
C(S)+B(C)
C.Sanh - 20T
Đạo đức và...x
C.Đ.Thủy-20T
Tiếng Việt 2
T.Duy -20T
Vẽ theo mẫu...
C.Đ.Thủy-20T
Tiếng Việt 2
T.Hoàng-20T
Các TH số
C.Đ.Thủy-20T
Tiếng Việt 2
T.Duy -20T
Vẽ theo mẫu...
C.L.Hà-20T
ƯD Tin
C.Đ.Thủy-20T
Tiếng Việt 2
T.Ước-20T
Học hát
C.Đ.Thủy-20T
Tiếng Việt 2 x
CĐMN
K19H+E
T.Ích-20T
GDPL x
(Học chung cả ngày)
C.T.Thủy-20T
MT và CN x
T.Tiến
20T x
QL HCNN
(Học chung cả ngày)
C.T.Thu-20T
GD tích hợp
C.P.Hiền
20T
Đường lối CM
(Học chung cả ngày) x
C.Chanh-20T x
Nghề GVMN
C.P.Hiền
20T
Đường lối CM
(Học chung cả ngày) x
C.T.Thu-20T
GD tích hợp x
CĐTH
K19D
T.Thân -20T
PP tổ chức CTĐ x
T.Thiệp -20T
PP DH TD
T.Thiệp -20T
PP DH TD x
CĐ MN
K19 D
(HỌC TẠI CĐSP HÀ NAM)
C.Hoài-20T
ĐL CM VN
T.Thành-20T
QL HCNN
C.Hoài-20T
ĐL CM VN
C.M.Ngọc
GD TH-20T
C.Hoài-20T
ĐL CM VN x
C.P.Vân-20T
Nghề GVMN
CĐ MN
K20 D
(HỌC TẠI CĐSP HÀ NAM )
T.Đôn-20T
Nhạc cụ
C.N.Thủy-20T
PP PT NN
T.Đôn-20T
Nhạc cụ x
C.N.Thủy-20T
PP PT NN x
C.Phượng
20T
PP KPKH
C.M.Ngọc-20T
TC HĐ VC
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html