mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc

Khắc phục sự cố và sua chua dien nuoc cho cơ quan, trường học chuyên nghiệp và uy tín. Đơn vị sửa chữa điện nước được mọi người đánh giá cao

Danh sách thi sinh trúng tuyển NV2
Thứ hai, 15 Tháng 9 2014
STT BTS ĐV Trường XT Khối Ngành XT Trường DT Khối DT SBD Họ và tên Phái Ngày sinh Tỉnh Huyện ĐT Nhóm
ƯT
Khu
vực
1 1B 76 C24 A C140202 SP2 A 71 Lê Quốc Anh 0 041196 1B 29 3 2
2 25 43 C24 A C140202 SKN A 19 Phạm Thị Lan Anh 1 040896 25 06 3 2NT
3 38 52 C24 A C140202 DQN A 382 Trần Thị Chang 1 050596 38 14 3 1
4 29 48 C24 A C140202 TDV A 647 Nguyễn Thị Chung 1 220895 29 11 3 2NT
5 25 76 C24 A C140202 SKN A 143 Đặng Thị Gái 1 290296 25 10 3 2NT
6 25 30 C24 A C140202 SP2 A 536 Phan Thị Hà 1 140796 25 04 3 2NT
7 1B 70 C24 A C140202 DTS A 3238 Nguyễn Minh Hằng 1 290996 1B 28 3 2
8 41 59 C24 A C140202 DQN A 1892 Rah Lan Hen 0 031294 38 14 01 1 1
9 25 75 C24 A C140202 LPH A 2548 Phạm Phương Hoa 1 111296 25 10 3 2NT
10 30 33 C24 A C140202 DNU A 630 Hoàng Thị Thu Hoài 1 140996 48 10 3 2NT
11 25 38 C24 A C140202 TTB A 497 Nguyễn Văn Huyên 0 060196 25 05 3 2NT
12 25 67 C24 A C140202 DMT A 1719 Nguyễn Thị Thu Hương 1 020896 25 09 3 2NT
13 38 32 C24 A C140202 TTN A 2144 Lê Thị Hường 1 070795 38 08 3 1
14 25 37 C24 A C140202 SKN A 296 Phạm Thị Liên 1 071196 25 05 3 2NT
15 25 03 C24 A C140202 NHH A 2382 Lê Diệu Linh 1 230296 25 01 3 2
16 1B 62 C24 A C140202 NNH A 4110 Trần Thùy Linh 1 210596 1B 27 3 2
17 38 40 C24 A C140202 TTN A 2714 Rcom H' Loanh 1 091096 38 16 01 1 1
18 38 32 C24 A C140202 SPS A 1897 Nguyễn Thị Nhài 1 150496 38 08 3 1
19 25 76 C24 A C140202 NNH A 5641 Đặng Thị Ninh 1 180396 25 10 3 2NT
20 1B 53 C24 A C140202 LPH A 563 Trịnh Thị Oanh 1 281196 1B 25 3 2
21 25 34 C24 A C140202 TMA A 5822 Hoàng Thị Thu Thảo 1 140796 25 05 3 2NT
22 25 34 C24 A C140202 SKN A 465 Phạm Thị Phương Thảo 1 211096 25 05 3 2NT
23 25 00 C24 A C140202 DKK A #### Phạm Thị Thúy 1 050795 25 10 3 2NT
24 25 37 C24 A C140202 SKN A 500 Phạm Thị Thủy 1 030296 25 05 3 2NT
25 1B 46 C24 A C140202 DKH A 2432 Nguyễn Thị Thu Trang 1 040796 1B 23 3 2
26 1B 65 C24 A C140202 SPH A 154 Trịnh Thị Mai Trang 1 081296 1B 27 3 2
27 29 88 C24 A C140202 NHH A 5590 Phan Thị Thanh Trà 1 211196 29 17 3 2NT
28 25 01 C24 A C140202 SPH A 1363 Trần Xuân Trường 0 220690 25 01 3 2
29 36 46 C24 A C140202 DHL A #### Lê Thị ánh Tuyết 1 020896 36 01 3 1
30 99 99 C24 A C140202 DKK A 7615 Trần Hữu Tuyển 0 010395 1B 27 3 2
31 1B 55 C24 A C140202 SP2 A 2615 Nguyễn Thị Uyên 1 151195 1B 25 3 2
32 25 55 C24 A C140202 DCN A #### Trần Quang Vinh 0 180796 25 07 3 2NT
33 1B 51 C24 A C140209 SPH A 275 Hoàng Ngọc Anh 1 040996 1B 25 3 2
34 1B 73 C24 A C140209 DTS A 1022 Tạ Thị Chinh 1 030994 1B 28 3 2
35 37 32 C24 A C140209 DQN A 1185 Dương Minh Đạt 0 080895 37 05 3 2NT
36 99 99 C24 A C140209 HCH A 152 Đinh Thị Giang 1 041095 24 3 3 1
37 24 31 C24 A C140209 SP2 A 535 Phạm Thị Thu Hà 1 040296 24 01 3 2NT
38 24 02 C24 A C140209 DTY A 4117 Phạm Thị Hoà 1 260895 24 02 3 2NT
39 24 52 C24 A C140209 LPH A 2346 Trần Thảo Huyền 1 161296 24 5 06 2 2NT
40 1B 55 C24 A C140209 DCN A #### Nguyễn Văn Hùng 0 280294 1B 25 3 2
41 24 35 C24 A C140209 TLA A 3208 Nguyễn Thị Thu Hương 1 130596 24 3 3 1
42 99 99 C24 A C140209 SKN A 263 Nguyễn Thị Mai Hương 1 051194 25 08 3 2NT
43 24 04 C24 A C140209 SP2 A 1076 Nguyễn Thị Thu Hương 1 110295 24 4 3 2NT
44 02 42 C24 A C140209 SGD A 2384 Trịnh Thị Hường 1 300496 02 12 3 3
45 24 03 C24 A C140209 NNH A 3924 Phan Thị Là 1 280595 24 3 3 2NT
46 24 02 C24 A C140209 HCB A 971 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1 300496 24 02 3 2NT
47 24 45 C24 A C140209 DTS A 6744 Nguyễn Thị Mai 1 150396 24 04 3 2NT
48 24 66 C24 A C140209 HTC A 8062 Lê Thị Phượng 1 020996 24 06 3 2NT
49 24 42 C24 A C140209 DCN A #### Nguyễn Thị Tâm 1 211296 24 04 3 2NT
50 25 34 C24 A C140209 SKN A 465 Phạm Thị Phương Thảo 1 211096 25 05 3 2NT
51 24 51 C24 A C140209 DCN A #### Hoàng Thị Thuận 1 280996 24 05 3 2NT
52 24 51 C24 A C140209 DCN A #### Hoàng Thị Thuận 1 280996 24 05 3 2NT
53 40 22 C24 A C140209 TTN A 5333 Lưu Quỳnh Trâm 1 161095 40 02 3 1
54 41 42 C24 A C140209 DQN A 8164 Ngô Tập Trí 0 020796 41 07 3 1
55 25 85 C24 A C140209 NNH A 8554 Trần Thị Vân 1 080496 25 09 3 2NT
56 25 53 C24 A1 C140209 SP2 A1 18 Đỗ Thị Vân Anh 1 261096 25 07 3 2NT
57 24 04 C24 A1 C140209 SPH A1 4757 Phạm Khánh Ngọc 1 040995 24 04 3 2NT
58 40 08 C24 A1 C140209 LPS A1 4216 Nguyễn Thị Thu Trang 1 190896 40 07 3 1
59 24 04 C24 A1 C140231 DLX A1 689 Trần Thị Hoa 1 060795 24 04 3 2NT
60 24 04 C24 A1 C140231 SPH A1 4757 Phạm Khánh Ngọc 1 040995 24 04 3 2NT
61 25 43 C24 B C140201 YDD B 92 Phạm Thị Lan Anh 1 040896 25 06 3 2NT
62 26 49 C24 B C140201 LNH B 4032 Huỳnh Thị Thuý An 1 300196 26 07 3 2NT
63 34 53 C24 B C140201 DHY B #### Nguyễn Thị Bình 1 100593 34 18 3 1
64 29 47 C24 B C140201 YKV B 2069 Lê Thị Hải 1 070796 29 10 3 1
65 99 97 C24 B C140201 DTY B 5019 Ngô Thị Huyền 1 020294 1B 22 3 2
66 27 22 C24 B C140201 CYE B 1346 Trần Thị Thu Huyền 1 031096 27 02 3 1
67 25 38 C24 B C140201 HYD B 3287 Trần Thị Mai 1 211096 25 05 3 2NT
68 25 54 C24 B C140201 YDD B 3471 Lưu Thị Thu 1 230196 25 07 3 2NT
69 29 47 C24 B C140202 YKV B 2069 Lê Thị Hải 1 070796 29 10 3 1
70 1B 69 C24 B C140202 YHB B 2174 Phạm Thị Thanh Hằng 1 190196 1B 28 3 2
71 1B 40 C24 B C140202 HYD B 1769 Nguyễn Thị Thu Hiền 1 190996 1B 22 3 2
72 1B 51 C24 B C140202 C01 B 97 Nguyễn Thị Phương Hoa 1 190896 1B 25 3 2
73 1B 51 C24 B C140202 C01 B 97 Nguyễn Thị Phương Hoa 1 190896 1B 25 3 2
74 25 42 C24 B C140202 YDD B 1297 Triệu Thị Thu Hoài 1 060295 25 06 3 2NT
75 25 38 C24 B C140202 MHN B #### Nguyễn Văn Huyên 0 060196 25 05 3 2NT
76 13 23 C24 B C140202 LNH B 6152 Trần Thị Lan 1 120696 13 06 3 1
77 40 08 C24 B C140202 TTN B #### Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1 010896 40 07 3 1
78 25 06 C24 B C140202 YTB B 5487 Phạm Thị Thanh Nhàn 1 120796 25 01 3 2
79 1B 65 C24 B C140202 YDD B 3764 Trịnh Thị Mai Trang 1 081296 1B 27 3 2
80 29 88 C24 B C140202 HYD B 7019 Phan Thị Thanh Trà 1 211196 29 17 3 2NT
81 25 67 C24 B C140202 NNH B #### Đoàn Thị Hải Yến 1 250496 25 08 3 2NT
82 29 66 C24 C C140201 TDV C #### Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 180295 29 13 3 1
83 25 43 C24 C C140201 VHH C 357 Vũ Thị Giang 1 241096 25 06 3 2NT
84 27 43 C24 C C140201 SP2 C 322 Phạm Thị Hà 1 160596 27 04 3 1
85 27 35 C24 C C140201 SPH C #### Đinh Thị Huyền Hảo 1 040296 27 03 3 1
86 99 99 C24 C C140201 TQU C 234 Ma Thị Hường 1 090595 05 10 01 1 1
87 29 28 C24 C C140201 LDA C 6835 Lê Thị Khánh Linh 1 021295 29 21 3 2NT
88 24 01 C24 C C140201 CSH C #### Hoàng Thị Mai 1 011094 24 01 3 1
89 28 08 C24 C C140201 VHH C 1106 Lê Thị Nga 1 280696 28 08 3 1
90 27 43 C24 C C140201 SPH C #### Nguyễn Thị Ngân 1 200696 27 04 3 1
91 25 33 C24 C C140201 HVQ C 289 Lê Thị Nguyệt 1 190994 25 05 3 2NT
92 07 06 C24 C C140201 CSH C #### Trần Thị Thu Phương 1 200695 07 06 3 2NT
93 99 99 C24 C C140201 SPH C #### Đoàn Thị Phương 1 130893 25 07 3 2NT
94 25 05 C24 C C140201 CSH C #### Ngô Thị Trang 1 070396 25 05 3 2NT
95 33 28 C24 C C140201 DHS C #### A Viết Thị Vào 1 180791 33 09 01 1 1
96 24 04 C24 C C140217 CSH C #### Trương Ngọc Anh 0 151296 24 04 3 3
97 24 43 C24 C C140217 DNV C 996 Trần Thu Hà 1 240596 24 4 3 2NT
98 10 23 C24 C C140217 SPH C #### Hoàng Thị Hiếu 1 111195 10 06 01 1 1
99 30 22 C24 C C140217 SPH C #### Nguyễn Thị Thu Hoài 1 060696 30 07 3 1
100 24 01 C24 C C140217 HBT C 1182 Lê Thị Hồng 1 151294 24 01 3 2NT
101 38 12 C24 C C140217 DQN C #### Cao Thị Kim Oanh 1 140996 38 02 3 1
102 18 C24 C C140217 QHS C 2374 Nguyễn Như Quỳnh 1 010696 1B 18 3 2
103 24 04 C24 C C140217 CSH C #### Nguyễn Văn Thịnh 0 111195 24 04 3 2NT
104 36 30 C24 C C140217 C36 C 791 Hoàng Thị Thủy Tiên 1 280295 36 07 3 1
105 40 37 C24 D1 C140201 TTN D1 #### Nguyễn Kiều Anh 1 101195 40 14 3 1
106 38 56 C24 D1 C140201 DPY D1 1559 Hoàng Thị Thu Hải 1 150395 38 16 3 1
107 29 28 C24 D1 C140201 SPH D1 #### Huỳnh Thị Thuý Hằng 1 011095 29 06 3 2NT
108 25 00 C24 D1 C140201 LDA D1 7820 Phạm Thị Hằng 1 090795 25 01 3 2
109 27 06 C24 D1 C140201 CSH D1 #### Nguyễn Thị Thu Hường 1 240196 27 06 3 1
110 29 31 C24 D1 C140201 C29 D1 2647 Đặng Thị Hà Linh 1 180996 29 06 3 2NT
111 29 31 C24 D1 C140201 DCV D1 808 Đặng Thị Hà Linh 1 180996 29 06 3 2NT
112 30 22 C24 D1 C140201 DKK D1 #### Võ Thị Mơ 1 120496 30 07 3 1
113 27 41 C24 D1 C140201 DKK D1 #### Nguyễn Thị Thu Nga 1 090896 27 04 3 2NT
114 29 55 C24 D1 C140201 TDV D1 #### Trần Thị Phượng 1 060796 29 12 3 2NT
115 29 28 C24 D1 C140201 TDV D1 #### Nguyễn Thu Thảo 1 040795 29 21 3 2NT
116 1B 53 C24 D1 C140202 DNV D1 5546 Phạm Thị Minh Anh 1 290396 1B 25 3 2
117 1A 27 C24 D1 C140202 C01 D1 490 Chu Ngọc ánh 1 070695 1A 05 3 3
118 25 76 C24 D1 C140202 SP2 D1 102 Nguyễn Thị Chè 1 270796 25 10 3 2NT
119 25 76 C24 D1 C140202 SP2 D1 141 Trần Thị Dịu 1 110496 25 10 3 2NT
120 98 11 C24 D1 C140202 DLS D1 1208 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1 210891 02 09 3 3
121 25 35 C24 D1 C140202 DTS D1 622 Nguyễn Thị Dương 1 170196 25 05 3 2NT
122 25 31 C24 D1 C140202 DTS D1 734 Đặng Thị Giang 1 260596 25 04 3 2NT
123 38 56 C24 D1 C140202 DPY D1 1559 Hoàng Thị Thu Hải 1 150395 38 16 3 1
124 25 44 C24 D1 C140202 SP2 D1 294 Trần Thi Kiều Hạnh 1 021196 25 06 3 2NT
125 25 41 C24 D1 C140202 DTS D1 1014 Nguyễn Thị Hằng 1 190196 25 05 3 2NT
126 25 34 C24 D1 C140202 SPH D1 8879 Nguyễn Thị Phương Hoa 1 221196 25 05 3 2NT
127 25 61 C24 D1 C140202 SPH D1 #### Vũ Ngọc Huế 1 041096 25 08 3 2NT
128 08 31 C24 D1 C140202 DTS D1 1441 Lê Thu Huyền 1 250596 08 04 3 2
129 24 52 C24 D1 C140202 DMT D1 763 Phạm Thị Huyền 1 060796 24 5 3 2NT
130 25 85 C24 D1 C140202 DNV D1 6057 Đới Thị Hương 1 031096 25 09 3 2NT
131 25 01 C24 D1 C140202 DKK D1 #### Trần Lan Hương 1 010496 25 01 3 2
132 24 61 C24 D1 C140202 LDA D1 8290 Trần Thanh Hường 1 280896 25 2 3 2NT
133 25 37 C24 D1 C140202 SPH D1 8910 Vũ Thị Hường 1 261196 25 05 3 2NT
134 25 67 C24 D1 C140202 SPH D1 #### Phạm Thị Len 1 211196 25 09 3 2NT
135 1A 47 C24 D1 C140202 DQK D1 1416 Trương Thuỳ Linh 1 031096 1A 08 3 3
136 25 61 C24 D1 C140202 DCN D1 3696 Phạm Thị Loan 1 100396 25 08 3 2NT
137 31 19 C24 D1 C140202 DHS D1 #### Trần Thị Nga 1 130296 31 04 3 2NT
138 25 06 C24 D1 C140202 DKK D1 #### Mai Thị Sen 1 170896 25 07 3 2
139 50 C24 D1 C140202 QHX D1 5407 Nguyễn Thị Thuỳ 1 270795 1B 24 3 2
140 1B 69 C24 D1 C140202 SPH D1 #### Nguyễn Thị Thuỳ 1 040396 1B 28 3 2
141 25 06 C24 D1 C140202 ANH D1 8673 Đào Thu Trang 1 281295 25 06 3 2NT
142 99 99 C24 D1 C140202 TDD D1 2517 Lê Thu Trang 1 280895 1A 05 3 3
143 25 67 C24 D1 C140202 SPH D1 #### Ngô Thị Thuỳ Trang 1 070996 25 08 3 2NT
144 99 99 C24 D1 C140202 SPH D1 9052 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 160794 1B 28 3 2NT
145 40 08 C24 D1 C140202 DDS D1 #### Nguyễn Thị Thu Trang 1 190896 40 07 3 1
146 40 59 C24 D1 C140202 MBS D1 #### Phạm Thị Trâm 1 160295 40 05 3 1
147 24 04 C24 D1 C140217 SPH D1 9346 Nguyễn Thị Hằng 1 281095 24 04 3 2NT
148 29 44 C24 D1 C140217 C29 D1 2595 Hồ Thị Hồng 1 190196 29 06 3 2NT
149 24 02 C24 D1 C140217 ANH D1 8066 Vũ Thị Hợi 1 130196 24 02 3 2NT
150 24 61 C24 D1 C140217 LDA D1 9214 Đặng Thị Oanh 1 220896 24 6 3 2NT
151 24 04 C24 D1 C140217 SPH D1 #### Cao Thị Thảo 1 210795 24 04 3 2NT
152 24 35 C24 D1 C140231 SPH D1 9292 Trịnh Thị Hà Chi 1 190696 24 03 3 1
153 24 02 C24 D1 C140231 SPH D1 9312 Cao Thị Anh Đào 1 281295 24 02 3 2NT
154 24 03 C24 D1 C140231 DNV D1 5913 Nhữ Thị Hoài 1 250696 24 3 3 2NT
155 24 52 C24 D1 C140231 DMT D1 763 Phạm Thị Huyền 1 060796 24 5 3 2NT
156 42 94 C24 D1 C140231 TDL D1 8794 Nguyễn Thị Mì 1 030696 42 12 3 1
157 99 99 C24 D1 C140231 SP2 D1 963 Nguyễn Văn Phúc 0 210996 1B 25 3 2
158 24 04 C24 D1 C140231 HQT D1 1779 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1 230395 24 04 3 2NT
159 24 52 C24 D1 C140231 NHF D1 4684 Vũ Thị Thái 1 251196 24 5 3 2NT
160 24 06 C24 D1 C140231 SPH D1 #### Bạch Thị Thảo 1 150395 24 06 3 2NT
161 02 77 C24 M C140201 SGD M #### Hoàng Thị Hoài Anh 1 150796 02 22 3 2
162 99 99 C24 M C140201 CM3 M 143 Phạm Ngọc ánh 1 270495 02 07 3 3
163 98 20 C24 M C140201 CM3 M 197 Lê Thị Bích 1 090294 28 17 3 2NT
164 28 15 C24 M C140201 HDT M 49 Nguyễn Thị Bích 1 071295 28 15 3 2NT
165 32 00 C24 M C140201 DHS M #### Lê Thị Thuỳ Dung 1 220695 32 06 3 2NT
166 99 99 C24 M C140201 SPH M 5977 Dương Thị Duyên 1 100295 25 05 3 2NT
167 39 19 C24 M C140201 DHS M #### Nguyễn Thị Hảo 1 111194 29 16 3 2
168 38 30 C24 M C140201 DQN M #### Nguyễn Thị Hằng 1 141093 38 07 3 1
169 22 16 C24 M C140201 SP2 M 350 Đào Thị Hiền 1 050296 22 02 3 2NT
170 25 41 C24 M C140201 SPH M 6211 Phạm Thị Thu Hiền 1 270996 25 05 3 2NT
171 29 45 C24 M C140201 C29 M 1374 Trần Thị Huyền 1 090996 29 10 3 1
172 25 33 C24 M C140201 SPH M 6377 Bùi Thị Hương 1 061095 25 05 3 2NT
173 38 27 C24 M C140201 DQN M #### Trần Thị Hường 1 270195 38 07 3 1
174 38 07 C24 M C140201 DQN M #### Trần Thị Thanh Lam 1 130296 38 01 3 1
175 38 27 C24 M C140201 DQN M #### Đinh Thị Lan 1 210591 38 07 01 1 1
176 08 23 C24 M C140201 TTB M 263 Đặng Phương Linh 1 010796 08 06 3 1
177 28 38 C24 M C140201 HDT M 443 Lê Thị Thùy Linh 1 101096 28 08 3 1
178 25 66 C24 M C140201 DHS M #### Ngô Thị Nam 1 070995 25 09 3 2NT
179 08 23 C24 M C140201 SP2 M 889 Thẩm Hồng Ngọc 1 220696 08 06 3 1
180 29 34 C24 M C140201 C29 M 1682 Phan Thị Nguyệt 1 170796 29 21 3 2NT
181 38 12 C24 M C140201 DQN M #### Nguyễn Thị ánh Phượng 1 201296 38 02 3 1
182 29 46 C24 M C140201 C29 M 1791 Lại Thị Kim Quy 1 050295 29 10 3 1
183 29 71 C24 M C140201 C29 M 1855 Trần Thị Hoài Thanh 1 040196 29 14 3 2NT
184 25 45 C24 M C140201 SP2 M 1222 Trần Thị Thuý 1 120796 25 06 3 2NT
185 24 51 C24 M C140201 SPH M 7181 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 1 120996 24 05 3 2NT
186 32 47 C24 M C140201 DDS M #### Võ Thị Tình 1 200695 32 03 3 2NT
187 29 67 C24 M C140201 C29 M 2078 Hoàng Thị Huyền Trang 1 110396 29 14 3 2NT
188 29 79 C24 M C140201 DHS M #### Nguyễn Thị Hồng Trang 1 090696 29 15 3 1
189 38 27 C24 M C140201 DQN M #### Nguyễn Thị Thu Uyên 1 181095 38 07 3 1
190 38 27 C24 M C140202 DQN M #### Đinh Thị Lan 1 210591 38 07 01 1 1
191 38 52 C24 M C140202 DQN M #### Ksor H' Ngọc 1 161196 38 14 01 1 1
192 25 30 C24 M C140202 SP2 M 918 Vũ Thị Nhạn 1 251295 25 04 3 2NT
Danh sách này gồm có 192 thí sinh trúng tuyển
ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html