mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong chung cu 87 linh nam gia goc
Tin tức - sự kiện
HỒ CHÍ MINH - ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
Thứ năm, 27 Tháng 12 2012

Xin được nói như thế về Bác – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã giành trọn cuộc đời để đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Bởi trong số những tên tuổi vĩ đại của loài người đã được Unesco ra Nghị quyết kỉ niệm, Hồ Chí Minh là một hiện tượng đặc biệt. Đặc biệt bởi vì Người vừa được tôn vinh là Vị anh hùng giải phóng dân tộc, vừa được ghi nhận là Nhà văn hóa kiệt xuất. Ngài Romesh Chandra, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới đã nói:   “Trong nửa sau thế kỷ XX, có một từ đã bắt đầu xuất hiện trong tiếng nói của những người bảo vệ và kiến tạo hòa bình trên thế giới – một từ mà cùng lúc mang rất nhiều ý nghĩa: đấu tranh, dũng cảm, anh hùng; và nó còn có ý nghĩa là chiến thắng, độc lập, tự do. Từ đó là Việt Nam. Và có một cái tên đã luôn gắn liền với từ này – từ chỉ tên của đất nước. Đó là Hồ Chí Minh”.Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định “Tổ quốc ta, nhân dân ta, non sông đất nước tự hào vì đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và chính Người đã làm rạng rỡ Tổ quốc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”   Tư tưởng, sự nghiệp, nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành hệ giá trị văn hóa của loài người, trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho nhân dân ta trên con đường đi tới dân chủ, tự do, văn minh, hạn phúc. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu thiết thực của mỗi người dân Việt Nam nhất là đối với mỗi cán bộ đảng viên, học sinh sinh viên.Đáp ứng lòng mong mỏi đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng toàn dân, toàn quân với mục đích “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”. Chỉ thị của Bộ Chính trị đã làm dấy lên cả một phong trào rộng khắp cả nước về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 18/5/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 2516 – BGD ĐT về thực hiện cuộc vận động và công văn số 5018/BGD ĐT – HSSV ngày 21/5/2007 hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục, gắn việc thực hiện Cuộc vận động với các cuộc vận động và phong trào thi đua lớn của ngành: Cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Hai tốt”...  Sau 5 năm thực hiện, kết quả lớn nhất đã được các đảng, chính quyền, tầng lớp nhân dân khẳng định là: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân trong cả nước, tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tác động và nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống và các tệ nạn trong xã hội.Trong trường CĐSP Hà Nam, nhiều năm qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ là khẩu hiệu trên giảng đường mà đã trở thành tâm niệm thiết tha của mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên. “Yêu bác lòng con trong sáng hơn”. Ta có Bác, học tập và làm theo Bác trong mỗi nghĩ suy, trong mỗi hành vi đạo đức và văn hóa, trong mỗi giờ ta lên lớp, trong mỗi việc nhỏ ta làm vì Tổ quốc, nhân dân. Trong nhà trường, những văn bản chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cụ thể hóa thành các hoạt động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cá nhân. Nội dung, tinh thần của Cuộc vận động được lồng ghép và tất cả các hoạt động chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị . Là một trường sư phạm, nơi đào tạo bồi dưỡng đội ngũ các thầy giáo cô giáo cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trong tỉnh và các vùng của cả nước – nơi những người sẽ làm nghề “trồng người” rèn đức, luyện tài, thầy trò trường CĐSP Hà Nam nhận thức sâu sắc hơn hết ý nghĩa và tác dụng của việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa mà còn là nhà sư phạm, nhà giáo dục vĩ đại. Những tư tưởng về giáo dục, về sư phạm của Người đã và luôn cập nhật với tư tưởng giáo dục hiện đại. Từ việc khẳng định giáo dục phải là quốc sách vì “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Người đã xác định các nguyên lý của giáo dục hiện đại. Đó là: “Học đi đôi với hành, lí luận đi với thực hành, cần cù đi với tiết kiệm”. Với mỗi một bậc học, ngành học, Người dạy ta: “Đại học thì cần kết hợp lí luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lí luận và khoa học tiên tiến của các nước, kết hợp với thực tiễn nước ta để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.     Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn thiết thực, thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết cho đời sống thực tế.    Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy phải nhẹ nhàng, vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn. Phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của các cháu.    Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy thì phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này mới lên tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt.” Thế kỉ XX, Unesco đã xác định 4 trụ cột – cũng là 4 mục tiêu của giáo dục: Học để nhận thức – Học để hành động – Học để khẳng định bản thân – Học để biết cách chung sống với mọi người. Trước đó, trong tư tưởng về giáo dục, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Người nhấn mạnh: “Học để hành: Học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Trong học, Người căn dặn “Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”Những tư tưởng ấy của Người đã và đang được thầy trò trường CĐSP Hà Nam vận dụng, soi sáng trong các hoạt động giáo dục đào tạo, tích cực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh và khu vực. Kết quả của quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động đã được thể hiện bằng những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường, bằng những phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trao tặng. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh” trong tập thể CBGV, HSSV nhà trường đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo. Nhà trường đã có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, nhiều sinh viên đạt giải cao trong các kì thi cấp quốc gia về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhân loại đang trải qua những thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI với bao lo âu và hi vọng. Giáo dục đã và đang là chìa khóa phát triển cho mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Song giáo dục Việt Nam và các nhà trường Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức. Đó là phải nhanh chóng Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước và xu hướng hội nhập . Hơn bao giờ hết, mỗi thầy giáo cô giáo, mỗi cán bộ giáo dục cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng tư tưởng – phương pháp Hồ Chí Minh trong quá trình nhận thức và hành động, tâm niệm và thực hiện bằng được lời căn dặn của Người: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”Diễn đàn khoa học – nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tập thể CBGV, HSSV trường CĐSP Hà Nam được tổ chức trong những ngày cuối cùng của năm 2012 mang  ý nghĩa của một hoạt động tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW, 01 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Với sự hội tụ của hơn 40 báo cáo khoa học, bài viết, với sự thể hiện việc học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức của Bác trên nhiều phương diện: chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, sư phạm..., Diễn đàn khoa học – nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thầy trò trường CĐSP Hà Nam chính là lẵng hoa báo công với Bác, hứa với Bác và tự hứa với lòng mình nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Thạc sĩ Đoàn Thị Thanh Trầm
Phó hiệu trưởng trường CĐSP Hà Nam
ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012

 

S
T
T

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Giáo sư

Phó giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

Khác

1

2 (3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

Tổng số

91

0

0

1

59

31

0

1

Ban Giám hiệu

4

0

0

0

4

0

0

2

Khoa Tự nhiên

11

0

0

0

11

0

0

3

Khoa Xã hội

19

0

0

1

16

2

0

4

Khoa Tiểu học - MN

21

0

0

0

10

11

0

5

Khoa Ngoại ngữ - CNTT

15

0

0

0

8

7

0

6

T.tâm Tin học- NN

2

0

0

0

1

1

0

7

Phòng Tổ chức- Thanh tra  - CTSV

6

0

0

0

0

6

0

8

Phòng Đào tạo - BD

7

0

0

0

5

2

0

9

Phòng KT-ĐBCL

4

0

0

0

4

0

0

10

Ban quản lý Kí túc xá

2

0

0

0

0

2

0

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Công khai cơ sở vật chất, tài chính 2012-2013
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012

TT

Tên công trình

Đơn vị

Số lượng

I

ĐẤT ĐAI NHÀ TRƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG: Diện tích đất đai (tổng số)

ha

5,12

II

DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG

m2

20.810

1

Giảng đường/phòng học:

 

 

 

Diện tích

m2

4.200

 

Số phòng học

phòng

56

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Diện tích

m2

608

Số phòng

phòng

4

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Diện tích

m2

454

Số phòng

phòng

4

4

Thư viện:

 

 

 

Diện tích

m2

368

Số phòng

phòng

2

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Diện tích

m2

2.750

 

Số phòng

phòng

10

6

Vườn thí nghiệm

 

không có

 

Diện tích

m2

 

7

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Diện tích

m2

217

 

Phòng đồ dùng chung cho các khoa

phòng

3

 

Trường thực hành, thực tập

Tr

 

 

Trường mầm non Hoa Sen

Tr

1

 

Trường THCS Trần Phú

Tr

1

 

Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Tr

1

8

Nhà ở học sinh (ký túc xá)

 

 

 

Diện tích

m2

10.222

 

Số phòng

phòng

150

9

Diện tích khác

 

 

 

Hội trường:

m2

660

 

Câu lạc bộ

m2

không có

 

Nhà tập TDTT

m2

1.331

 

Bể bơi

m2

không có

Sân vận đông

m2

7.182

 

Diện tích khác

m2

4.223

 

TT

Bậc học

Đơn vị

Số lượng sinh viên

1

2

3

5

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012 - 2013

Trên năm

1

Hệ Cao đẳng (NSNN cấp)

2.750.000

871

2

Hệ trung cấp (NSNN cấp)

1.850.000

84

3

Cao đẳng ngoài SP

2.800.000

132

4

Cao đẳng ngoài NS

4.000.000

111

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012 - 2013

Trên năm

 

1

Hệ CĐ Liên thông (ĐT tại trường)

4.000.000

413

2

Hệ TC NNS (đào tạo tại trường)

3.500.000

145

3

Hệ trung cấp (liên kết đào tạo)

2.044.000

901

4

Đại học liên thông

mức thu do các trường đại học quy định

459

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011 - 2012

Trên năm

 

1

Hệ Đại học vừa làm vừa học

mức thu do các trường đại học quy định

400

2

Hệ Cao đẳng vừa làm vừa học

2.800.000

837

3

Hệ trung cấp vừa làm vừa học

3.000.000

269

IV

Tổng thu năm 2011

 

1

Từ Ngân sách

9.204.548.000

 

2

Từ học phí, lệ phí

13.632.493.000

 

3

Từ nguồn khác

1.323.568.600

 

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Công khai đào tạo 2011-2012: Phân loại tốt nghiệp
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012
UBND TỈNH HÀ NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Biểu mẫu 21: Phân loại tốt nghiệp

(Kèm theo công văn số 7735/BGDDT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung

Khoá học/

Năm tốt nghiệp

Số sinh viên nhập học

Số sinh viên tốt nghiệp

Loại xuất sắc

Loại giỏi

Loại khá

Tỷ lệ sv TN có việc làm sau 1 năm ra trường

1

Chương trình đại trà

2008-2011

1.1

SP Toán-Hoá

2008-2011

45

34

0

4

29

60%

1.2

SP Văn-GD CD

2008-2011

55

42

0

2

40

60%

1.3

SP Tiểu học

2008-2011

112

102

0

2

98

80%

1.4

SP Mầm Non

2008-2011

44

39

0

0

35

90%

1.5

Tiếng Anh

2008-2011

40

36

0

2

21

80%

1.6

Công nghệ thông tin

2008-2011

29

29

0

1

24

60%

1.7

Công tác xã hội

2008-2011

25

22

0

3

19

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình đại trà

2009-2012

 

 

 

 

 

 

1.1

SP Toán- Tin

2009-2012

55

49

0

 

 

 

1.2

SP  Công nghệ -TBTH

2009-2012

18

18

0

 

 

 

1.3

SP Kế Toán

2009-2012

52

50

0

 

 

 

1.4

SP văn – CT đội

2009-2012

80

78

0

 

 

 

1.5

SP Tiểu học

2009-2012

115

111

0

 

 

 

1.6

SP Thể chất

2009-2012

70

66

0

 

 

 

1.7

Công nghệ thông tin

2009-2012

18

18

0

 

 

 

1.8

Tiếng Anh

2009-2012

30

29

0

 

 

 

Phủ lý, ngày 25 tháng 11 năm 2012
Hiệu trưởng
Thạc sĩ Lê Đình Hiếu

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Công khai về Đào tạo năm học 2012-2013
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012
UBND TỈNH HÀ NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Biểu mẫu 20
(Kèm theo công văn số 7735/BGDDT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 – 2013

Ngành: SƯ PHẠM TOÁN

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn Toán và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM SINH – HOÁ

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn Sinh, Hoá và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

 

Ngành: KẾ TOÁN

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp.

 

 

Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp.

 

 

Ngành: SƯ PHẠM TIỂU HỌC

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường Tiểu học.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy thể chất và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường Tiểu học, THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM MẦM NON

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường Mầm Non.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn văn – Tiếng Việt và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM ĐỊA – SỬ

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn Địa lí, Lịch sử và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: Sư phạm Nhạc – CTĐ

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn Âm nhạc, Công tác đội và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực tập sư phạm

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

Giảng dạy môn Tiếng Anh và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường Tiểu học, THCS.

Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp.

 

Ngành: SƯ PHẠM TIN

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

- Thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Giảng dạy môn Tin và thực hiện các công tác khác có liên quan ở trường THCS.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: Công tác xã hội

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực hành thường xuyên, thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Đảm nhiệm được công việc chuyên môn liên quan đến công tác xã hội tại các cơ sở ngoài nhà trường.

 

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật môi trường

 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy: Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham gia kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đạt điểm chuẩn của trường.

 

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (phòng học, trang thiết bị, thư viện....).

Phòng học, trang thiết bị, thư viện: đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học theo quy định.

III

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đủ, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo các chuẩn đầu ra đã công bố.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

- Thực hành thường xuyên, thực tập nghề

- Ngoại khoá

- Hoạt động đoàn thể, xã hội

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học.

Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học trên lớp và tự học, tự nghiên cứu.

VI

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.

Đảm bảo các mục tiêu đã công bố trong chuẩn đầu ra.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.

- Đảm nhiệm tốt các công  việc liên quan đến quản lý môi trường ở địa phương và các doanh nghiệp.

 


Phủ lý, ngày 25 tháng 11 năm 2012

Hiệu trưởng

Thạc sĩ Lê Đình Hiếu

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Sức Trẻ trong hoạt động khoa học và công nghệ ở trường CĐSP Hà Nam
Thứ ba, 09 Tháng 10 2012

Trong chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đến năm 2015 và những năm tiếp theo thì vấn đề đội ngũ cán bộ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ được ưu tiên hàng đầu. Đào tạo phù hợp yêu cầu xã hội đòi hỏi yêu cầu cao đối với người giảng viên về: chuyên môn; nghiệp vụ; phương pháp dạy học; năng lực nghiên cứu và triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ; năng lực tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ; phục vụ xã hội - cộng đồng. Cán bộ giáo viên trẻ không ngừng bồi dưỡng, phát triển phẩm chất và năng lực này nhằm hoàn thành sứ mạng và mục tiêu nhà trường đã đề ra.

Năm học 2012-2013, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam sẽ kỉ niệm 15 năm ngày thành lập. Trong tiến trình lịch sử đó, đội ngũ giảng viên trẻ trong nhà trường không ngừng trưởng thành và phát triển. Hiện nay, số lượng cán bộ giảng viên trẻ trong nhà trường chiếm hơn 60% và là động lực cho sự phát triển của nhà trường hiện tại và trong những năm tiếp theo.

1. Triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và những kết quả đạt được

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Đoàn trường, chi đoàn cán bộ giáo viên đã tích cực triển khai các hoạt động đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học; tự học, tự bồi dưỡng. Học tập không ngừng để nâng cao trình độ, kĩ năng, khả năng làm việc; học tập để tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại phục vụ giảng dạy; nghiên cứu khoa học để ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy và đào tạo sinh viên. Ban chấp hành chi đoàn đã xác định: Ngoài công tác giảng dạy thì tự học và nghiên cứu khoa học là những hoạt động chủ đạo của bất kì người giảng viên nào, đặc biệt là giảng viên trẻ.

Trong những năm gần đây, công tác này của chi đoàn đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể là:

- Giảng viên trẻ rất coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng. Hiện nay, 90% giảng viên trẻ trong nhà trường đã có trình độ thạc sĩ (hoặc đang theo học Cao học), trong đó có 2 nghiên cứu sinh. Hầu hết giảng viên trẻ đều hoàn thành chương trình học tập đúng hạn và đạt kết quả tốt. Các nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án cấp cơ sở, đang chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ luận án cấp trường.

- Trong năm học 2011-2012, chi đoàn cán bộ giáo viên đã tổ chức Hội giảng. Mỗi tổ bộ môn thực hiện 1 tiết dạy có cán bộ giảng viên trẻ và các giảng viên trong tổ bộ môn tham dự. Trong các bài giảng, giảng viên đã phối hợp các phương pháp dạy học khác nhau, sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Giảng viên trẻ trong chi đoàn tích cực tham gia bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển Olympic Toán sinh viên toàn quốc, đội tuyển Thể dục thể thao tham dự Hội thao sinh viên toàn quốc. Các đội tuyển sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam tham dự trong các kì thi này đều đạt thành tích cao, đứng đầu trong nhóm các trường cao đẳng toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Duy Dân, Dương Hồng Phúc, Vũ Thị Thuỳ,…được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen.

- Giảng viên trẻ tham dự các Hội thi giáo viên giỏi toàn quốc gồm các đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Đào Thu Phương. Cả hai đồng chí đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc và đạt giải nhất Hội thi.

- Giảng viên chi đoàn cán bộ giáo viên thực hiện đề tài khoa học hàng năm được giao và đạt kết quả tốt.

- Đoàn viên trong chi đoàn tích cực viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành và tham gia viết tài liệu tham khảo được sử dụng trong dạy học ở bậc THCS. Trong năm học 2011-2012, 2 đoàn viên trong chi đoàn đã đăng 8 bài báo trên tạp chí chuyên ngành và là đồng tác giả của 1 cuốn sách tham khảo Vật lí 7 THCS.

Để đạt được những thành tích đó, ngoài sự cố gắng của mỗi đoàn viên trong chi đoàn, sự lãnh đạo của Đoàn trường thì sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban giám hiệu trong công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ có vai trò quan trọng. Chẳng hạn như, Lãnh đạo nhà trường đã lập danh sách 12 cán bộ giảng viên (trong đó phần lớn là giảng viên trẻ) tham gia dự tuyển nghiên cứu sinh trong các năm 2012, 2013. Đây là một sự động viên to lớn đồng thời cũng đòi hỏi mỗi cán bộ giảng viên phải có trách nhiệm cao trong công tác học tập của mình. Mỗi đoàn viên đều xác định “trách nhiệm kép” trong học tập: học do nhu cầu của bản thân (công việc đang đảm nhiệm); học vì sự phát triển trường.

2. Hạn chế của hoạt động

Những kết quả hoạt động giảng dạy, tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học là rất quan trọng, từng bước khẳng định phẩm chất và năng lực của người giảng viên trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thì cũng còn một số hạn chế:

- Chi đoàn chưa chủ động trong công tác: lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, hỗ trợ đoàn viên thực hiện hoạt động. Hiện nay, hoạt động của chi đoàn chủ yếu tập trung ở các nội dung công việc được phân công, chưa có hoạt động mang tính đột phá thể hiện trí tuệ, bản lĩnh thanh niên.

- Số lượng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (hoặc tương đương) còn khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng đến việc xét tuyển nghiên cứu sinh của giảng viên.

- Kĩ năng mềm của giảng viên trẻ còn yếu, đặc biệt là các kĩ năng về ngoại ngữ, tin học, lập kế hoạch nghiên cứu và triển khai nghiên cứu,…

Những hạn chế trên đây do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là cơ bản, đó là:

- Phương thức tổ chức hoạt động đoàn chưa thiết thực, hiệu quả, chưa nhắm tới mục tiêu chủ yếu, quan trọng là công tác giảng dạy, tự học, nghiên cứu khoa học.

- Đoàn viên trong chi đoàn chậm đổi mới tư duy, chậm cập nhật những nội dung khoa học, phương pháp, xu hướng nghiên cứu mới.

- Một số giảng viên trẻ chưa tỏ rõ quyết tâm trong công tác học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; chưa có chiến lược phù hợp và rõ ràng để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

3. Định hướng hoạt động trong những năm tiếp theo

Xác định được trách nhiệm của mình trước Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Đoàn trường, chi đoàn cán bộ giáo viên tiếp tục đẩy mạnh công tác giảng dạy; tự học, tự bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học. Trong những năm tới, nội dung công việc chủ yếu được chi đoàn xác định là:

- Tham mưu với Đoàn trường tổ chức các Hội nghị khoa học giảng viên trẻ và sinh viên để báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất về khoa học công nghệ của đoàn viên trong Đoàn trường.

- Tổ chức các khoá học về bồi dưỡng kĩ năng sống- kĩ năng làm việc cho giảng viên trẻ và sinh viên. Trong đó nhấn mạnh các kĩ năng: làm việc nhóm, ra quyết định- giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tự chủ, giao tiếp- thuyết trình.

- Chủ trì và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong nhà trường; có cơ chế thích hợp để khuyến khích đoàn viên thực hiện đề tài khoa học và công nghệ; đi đầu trong các hoạt động đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tiếp cận với xu hướng nghiên cứu trong nước và quốc tế đặc biệt là khoa học giáo dục; tích cực, khẩn trương vận dụng các kiểu và kĩ thuật tổ chức dạy học hiện đại ở nhà trường như: dạy học dự án, dạy học theo nhóm, sơ đồ tư duy, kĩ thuật công não,…

- Tích cực tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nhà trường. Viết bài báo khoa học và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành.

- Xây dựng kế hoạch học tập và nghiêm túc thực hiện kế hoạch; xây dựng chiến lược phù hợp và tranh thủ các nguồn lực để hoàn thành kế hoạch học tập của bản thân.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với đào tạo lực lượng lao động, đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam đang có những bước chuyển mình tích cực. Thế và lực đã có nhưng thời cơ luôn đi kèm thách thức đòi hỏi đội ngũ giảng viên trẻ cần không ngừng học tập, bồi dưỡng năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trong những ngày này, chi đoàn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, chào mừng năm học mới. Khí thế của Mùa Thu cách mạng, của sức trẻ sẽ lại tiếp tục được chi đoàn tiếp bước để không ngừng vượt lên chính mình nhằm sớm đưa trường trở thành đại học đa ngành. Tương lai đang vẫy gọi thế hệ trẻ viết lên những trang sử mới.

ThS. Trần Văn Thành

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học
Thứ tư, 03 Tháng 10 2012

Kính gửi - Các đại học, học viện - Các trường đại học, cao đẳng.

Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trường các trường:

1. Thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông và liên kết (Quyết định số 06/2008/QĐ ngày 13/02/2008QĐ-BGDĐT, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); chú trọng tới các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Không tổ chức liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường.

3. Các trường đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên cao đẳng và đại học phải có quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường . Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong đào tạo liên thông, liên kết.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga
ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
Tài liệu tham khảo: Tăng cường PP kỷ luật tích cực trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm
Thứ hai, 06 Tháng 8 2012
- Các bài (dạng Slide) về : Tăng cường  PP Kỷ luật tích cực trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm;

- Tài liệu word (phần liên kết với các bài trên): Cách khích lệ PP KLTC


ban sofa tai tphcmsach nuoi day consach ky nang song
7 đề án "vá lỗ thủng nóc nhà" sư phạm
Thứ năm, 21 Tháng 6 2012
Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư  phạm từ năm 2011 - 2020. Mọi vấn  đề từ cơ sở  vật chất đến lực lượng giảng viên, lực lượng quản lý của ngành sư  phạm đều sẽ được  đầu tư và nâng cao năng lực trong 7 đề án khác nhau. ban sofa tai tphcm
Xem thêm
Trang đầuLùi1234567TiếpTrang cuối
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÂN HIỆU HÀ NAM

Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851018 - Fax: 0226.3849686 - Email: banbientap@cdhanam.edu.vn - Design by ITSolution

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html